Pomnik Kombatanta

Na pomniku widnieje napis "Kombatantom i byłym więźniom politycznym społeczeństwo ziemi oleśnickiej". Umiejscowiony jest na skwerze Kombatantów Rzeczypospolitej, w pobliżu nowego kościoła p.w. Matki Bożej Miłosierdzia i św. Franciszka.

Ogólny widok Pomnika Kombatanta
Tablica pomnika

Wcześniej był to pomnik o nazwie Friedensdenkmal (czyli Pomnik Pokoju). Postawiono go w 1899 r. z inicjatywy prywatnej osoby z poparciem burmistrza R. Kallmanna. Stał przed ówczesnym nowym cmentarzem, na małym skwerku Pokoju, otoczonym metalowym ogrodzeniem (skwerek ten najpewniej powstał po 1866 r.). Sądząc z daty umieszczonej na pomniku (1866) poświęcony był pamięci ofiar zakończonej wojny "siedmiotygodniowej" pomiędzy Prusami i Austrią. Garnizon oleśnicki wówczas brał udział w zwycięskiej bitwie pod Sadową (Königgrätz) i poniósł straty.


Pomnik stojący przed cmentarzem na skwerku Pokoju (tworzą go 3 dęby i metalowe ogrodzenie).
Na pomniku widnieje data 1866. Z prawej widoczna obecna ul. Klonowa (dawniej Blüchera). Widokówka ze zbioru A.F.

W okresie międzywojennym powstała w tym miejscu wysepka związana z modernizacją ruchu drogowego do (z) obecnej ul. Klonowej i pomnik stał w miejscu niedogodnym. Po wojnie pomnik dalej stał na wysepce, lecz zmienił przeznaczenie, stając się pomnikiem poświęconym ZBOWiD-owi (zdjęcie stanowi własność M. Górnickiego). Umieszczono na nim w 1960 r. płytę ze stosownym napisem. Kiedy nastąpiło zwiększenie ruchu na ul. Klonowej, wysepka musiała ulec zmniejszeniu i to spwodowało konieczność przeniesienia pomnika w obecne miejsce. Po zmianach politycznych pełni on rolę pomnika Kombatanta. Należy sądzić, że pomnik o takim przeznaczeniu nie powinien pochodzić "z odzysku". Tym bardziej pomnik ten nie powinien być miejscem składania hołdów z okazji świąt państwowych (3 Maja, 11 listopada).