Czy w Oleśnicy sądzono polskich patrycjatów(?) i potem mordowano na ul. Kleczkowskiej w 1941-1945 roku?
17.12.2013 r.

Przypomnę, że w Kwartalniku Powiatu Oleśnickiego nr 1 z 2011 r. ukazał się cenny artykuł Anny Kołodrubiec "Wyroki nazistowskiego OLG-POSEN w niemieckim Oels", w którym opisano nieznane wcześniej fakty związane z osadzeniem w więzieniu oleśnickim, osądzeniem na karę śmierci i zgładzeniem we wrocławskim więzieniu na ul. Kleczkowskiej polskich patriotów - żołnierzy z Narodowej Organizacji Bojowej (NOB). Opisałem to na stronie i postulowałem, aby temu bardzo ważnemu zdarzeniu w historii Oleśnicy i polskich śladów w historii miasta poświęcić tablicę pamiątkową. Radny Wiesław Piechówka w tej sprawie wniósł interpelację i miały pojawić się tablice na murach więzienia, a nawet budynku sądu. W lutym 2012 r. mijała 70-rocznica ich zamordowania i sądziłem, że wtedy uroczyście będzie zawieszona tablica. Niestety, uznano, że nie jest to ważne zdarzenie dla historii miasta i polskiego patriotyzmu.

Dzisiaj przejeżdżając obok Zakładu Karnego w Oleśnicy zauważyłem na jego murach dwie tablice. Mimo, że było późno i miałem tylko telefon - zrobiłem szybko dwa zdjęcia, gdyż zaraz wyszedł strażnik i przypomniał, że nie wolno fotografować więzienia.

Okazało się, że jedna tablica jest poświęcona Zakładowi Karnemu, a druga pamięci partycjatów polskich??? Wiadomo z historii miast kto to był patrycjusz i dlatego na wszelki przypadek sprawdziłem w Google hasło "patrycjatów polskich" i nic się nie pojawiło. Porzekadło ludowe głosi "Jak czegoś nie ma w Google to nie istnieje".

Tablica poświęcona patrycjatom polskim.

Pamięci patrycjatów polskich, członków organizacji konspiracyjnych
osądzonych i osadzonych w Oleśnicy, później straconych w więzieniu na
ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu w latach 1941-1945 r.

Wydaje mi się, że chodziło chyba o patriotów polskich? Ktoś nie sprawdził tekstu przed drukiem? Dalsze sformułowania także budzą wątpliwości (najpierw osadzono, później osądzono). Nie wiem czy treść była konsultowana z historykami i osobami znającymi historię więzienia.

Tablica dotycząca Zakładu Karnego.

Pierwsze zdanie na wyżej pokazanej tablicy jest błędne. Ok. 1900 r. rozbudowano istniejące już więzienie. W trakcie zdobywania miasta w 1945 r. ostatnie piętra zostały spalone, odbudowano je nie zachowując starej architektury w 1962/1963. Ponownie uruchomiono więzienie w 1963 r. To są istotne informacje, które mogłyby zainteresować mieszkańców i turystów. O historii więzienia napisałem tutaj. Wystarczyło sprawdzić.

Wniosek
Jak większość tablic "promujących" Oleśnicę - te także zawierają znaczące i dziwne błędy. Czy pojawi się kiedyś w Oleśnicy chociażby jedna bezbłędna tablica dotycząca historii miasta?