Errata publikacji oleśnickiej
"Oleśnica 2004"

W lutym 2004 r. uczestniczyłem w pracy jury konkursu uczniów szkół oleśnickich poświęconych znajomości historii Oleśnicy. Zauważyłem, że uczniowie przygotowując się do konkursu korzystali głównie z wiadomości zawartych na tej stronie. Pomoce do oceny wiadomości uczniów także pochodziły z tej strony. Po zakończenie konkursu na szczeblu miasta - rozdano zwycięzcom różne nagrody książkowe. Wśród nich był folder "Oleśnica 2004 r." Niestety, większość dat i sformułowań tam zawartych różni się od tych, podanych na tej stronie. Może to wzbudzić wśród uczniów kontrowersje i pytanie - które informacje są prawdziwe? Aby uczniowie nie mieli problemów z poszukiwaniem prawdy - poniżej podam erratę do informacji podanych w "nagrodowej" publikacji.

lp.
Jest
Właściwa odpowiedź lub wyjaśnienie błędu
Str. 2

1.

"...w miejscu dzisiejszej Oleśnicy istniała osada targowa. Najdawniejszy dokument, w którym o tym wspomniano pochodzi z roku 1189". W dokumencie z 1189 r. nie wspomina się osady targowej, wspomniano nazwę miejscowości Oleśnica. Ale nie dotyczy "naszej" Oleśnicy.

3.

"W roku 1492 księstwo znalazło się w rękach Henryka I ziębickiego..." Nastąpiło to dopiero w 1495 r.

4.

"Powstało wówczas m.in. nowe skrzydło pałacu, tzw. dom wdów." Powstał oddzielny budynek. Historia milczy o dacie połączenia pałacu z zamkiem za czasów Podiebradów. Całkowite połaczenie nastąpiło dopiero ok 1905 r. Wtedy dopiero można byłoby ewentualnie pisać o "skrzydle", ale nie pałacu - lecz zamku.

5.

"W ciągu wieku rządów Podiebradowiczów..." Oni panowali 1,5 wieku (1495-1647 r.).

Str. 5
(uwagi do przedstawionego kalendarium - jak wyżej)

7.

"Przyjęcie księstwa przez ród książąt oleśnicko-wirtemberskich" Księstwo objął ród (dynastia) Wirtembergów. Powstała linia Wirtembergów oleśnickich, zwana też pierwszą linią śląską, lub linią oleśnicką. Nie istniał ród książąt oleśnicko-wirtemberskich.

8.

"Oleśnica we władaniu dynastii brunszwickiej -1752 r." Nastąpiło to wg inskrypcji na zamku 1 września 1793 r., a oficjalnie w 1795 r.

9.

"Oleśnica miastem powiatowym -1818" Nastąpiło to ok. 1742 r. Podaje się też datę 1816 r., ale nie 1818 r. W wymienionym roku nastąpiła korekcja wielkości powiatu (m.in. odjęto Międzybórz z 22 wioskami).

10.

"Wkroczenie do Oleśnicy wojsk Armii Czerwonej -25.01.1945" Pierwsze oddziały wkroczyły i walczyły już 23 .01. Natomiast 25.01.1945 r. to data zajęcia Oleśnicy podana przez radio moskiewskie.

11.

"Miasto otoczono drugim pierścieniem murów..". Planowano prawdopodobnie to zrobić, wykonano jedynie niewielki odcinek (około 200 m) drugiego pierścienia.

12.

"...W późniejszych latach aż do połowy XIX w. Oleśnica była we władaniu rodu brunszwicko-luneburskiego." Działo się to prawie do końca XIX w. Dokładnie do 1884 r. Podawana przez M. Starzewską data 1844 r. jest tzw. błędem maszynistki. Brunszwikowie oleśniccy pisali o sobie, że są z rodu Welfów. Pisano też "z domu brunszwickiego".

13.

"Gdy Śląsk znalazł się w obrębie królestwa Prus księstwo podzielono..." W obrębie Prus księstwo znalazło się oficjalnie w 1742. Księstwo (dobra, które poprzednio wchodziły w skład księstwa) podzielono dopiero po 1884 r., za czasów Cesarstwa Niemieckiego, powstałego po 1871 r.

14.

"Wraz z wygasnięciem tej dynastii [Hohenzollern] miasto utraciło swoją rangę." Ta znana każdemu dynastia nie wygasła (podobno jest także niemiecka wersja tego folderu !!! Ciekawe co o oleśniczaninach pomyślą niemieccy czytelnicy). Hohenzollernowie spędzali najczęściej lato i okres świąt zimowych na zamku do 1945 r.

15.

"W czasie okupacji II wojny światowej..." Dziwne sformułowanie. Oleśnica nie była wtedy okupowana (przez Niemców?).

16.

"urządzili tu szkołę SS i archiwum SS" W Oleśnicy (miasto garnizonowe!) było w trakcie II wojny światowej wiele szkół (2 lotnicze i ponadto 2-3 innych rodzajów wojsk) i kilka jednostek wojskowych. O szkole SS nie wspomina się.

Str. 6

17.

"Po zakończeniu wojny miasto było w dużym stopniu zrujnowane, dokonali tego jednak żołnierze armii sowietskiej wyzwalającej..." W tak krótkim tekście nie powinno być różnych nazw tej samej organizacji. Na poprzedniej stronie nazwano ją Armią Czerwoną. Od kilku lat opiniotwórcze osobistości oleśnickie i władze miasta głoszą opinię, że Oleśnicę nie wyzwolono lecz zajęto - dlaczego więc pisze się o wyzwoleniu?
Od lat neguje się prawdziwe, wielorakie przyczyny zniszczenia Oleśnicy. Po 1989 r. propaganda przypisuje wszystkie zniszczenia Armii Czerwonej. Prawda jest bardziej skomplikowana.

Str. 7

18.

"W rynku uwagę przykuwa bryła ratusza wzniesionego ok. roku r.1410." Jest to niefortunne sformułowanie, bowiem ta "bryła" powstała dopiero po II wojnie - w 1964 r. W 1410 r. i później był to jeden budynek, potem dwa oddzielne budynki o innej konstrukcji i przeznaczeniu. Wielokrotnie były one przebudowywane. W całość zostały połączone w XIX w.

19.

"Tuż przy murach obronnych..." Synagoga z XV w. nie znajduje się tuż przy murach. Tuż przy murach znajdowała się tzw. nowa synagoga.

Już czas, aby pisanie tekstów historycznych w wydawnictwach miejskich zlecać Towarzystwu Przyjaciół Oleśnicy lub chociażby nauczycielom historii ze szkół oleśnickich. Wszystkie poprawne daty znajdują są na tej stronie. Skąd czerpali autorzy informacje przedstawione w opracowaniu?