Podziękowanie

Pani Danucie Brylowskiej z Działu Dokumentów Życia Społecznego
i Pani Danucie Obrębskiej-Kubik z (byłej, niestety) Galerii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy za ogromną pomoc uzyskiwaną podczas pracy nad zdobywaniem materiałów źródłowych do prezentowanej strony WWW.


Pani Jolancie Bojakowskiej i Aleksandrze Kwolek
z Czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
za życzliwość i pomoc w zdobywaniu cennej literatury historycznej
z innych krajowych bibliotek. Każda z tych książek zwiększa zakres wiedzy o naszym mieście i rejonie, przyczynia się do zwiększenia wiarygodności historycznej strony WWW.

Członkom
Towarzystwa Przyjaciół Oleśnicy za wspieranie mnie wszelką informacją dotyczącą historii i dnia codziennego Oleśnicy.

Panom - A. F. (nazwisko do wiadomości autora strony), Markowi Górnickiemu, Ryszardowi Kałużnemu, "Wojtkowi" i "Berusowi" za umożliwienie zamieszczenia na stronie Ich cennych widokówek. Panom A.F. oraz M. Górnickiemu również za umożliwienie skorzystania z książek oraz przekazanie skanów starych grafik, zdjęć, odznak, monet i innych elementów Ich ciekawych zbiorów.

Panom - Wiesławowi Piechówce, Zbigniewowi Podurgielowi, Edwardowi Niczyporowi, Ryszardowi Boberowi, Ryszardowi Kałużnemu i Romanowi Farysiowi za wspomaganie informacjami i użyczanie zdjęć pokazujących wyniki Ich artystycznej pracy oraz uroków Oleśnicy. Pomoc ta w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności strony.

Panu Janowi Baltynowi - dyrektorowi centrum kształcenia i Wychowania OHP za umożliwienie wykonanie zdjęć na wieży zamkowej.

Pani Marzenie Helińskiej za dostarczenie wielu cennych skanów zdjęć.
Pani Dorocie Bilmon za pomoc przy uzyskaniu różnorodnych dokumentów.
Panu Tomaszowi Lewickiemu za przekazanie skanów i zgodę na zamieszczenie ich na stronie.

Panu Mirosławowi Gutowskiemu za przetłumaczenie na j. niemiecki działu "Ziomkostwo Oels" oraz na j. polski kilku innych tekstów.

Panu Przemysławowi Łuczakowi za tłumaczenie tekstów, przejawianą inicjatywę w poszukiwaniu i rozwiązywaniu tajemnic historii naszego miasta oraz poprawianie różnych błędów zauważonych na stronie.

Panu Marcinowi Dziedzicowi z Wrocławia za wnikliwą analizę informacji na stronie, sugerowanie poprawek, poszukiwania literaturowe i przekazywanie ich wyników do wprowadzenia na stronę. Szczególnie cenne są dodatkowe informacje o pomnikach i tłumaczenia różnych tekstów epitafijnych.

Panom: Pawłowi Szczegodzińskiemu, Mateuszowi Błaszczykowi i Pawłowi Kukurowskiemu (z Wrocławia) za znaczną pomoc w uzyskiwaniu cennych materiałów źródłowych (i eksponatów) - szczególnie z dziedziny militarnej. Panu Pawłowi Kukurowskiemu dodatkowo za tłumaczenia artykułów o treści militarnej.

Panu Markowi Włodarczykowi z Oławy za odnajdywanie, przysyłanie i tłumaczenie ciekawych źródeł z epigrafiki i historii walk o Oleśnicę.

Panu Danielowi Wojtuckiemu znawcy jurysdykacji karnej na Dolnym Śląsku za odkrycie przed mieszkańcami Oleśnicy jej "katowsko-karnej - itd." ciekawej przeszłości.