Maj 2001
Stara jak nowa
Stara Brama Wrocławska będzie we wrześniu jak nowa.

Rozpoczął się długo oczekiwany remont Bramy Wrocławskiej. Inwestorem jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. Fachową pomocą służy mu Sekcja Inwestycji Urzędu Miejskiego Oleśnicy.

Przygotowano już plac budowy. Jest także opracowany projekt zmiany ruchu samochodowego - Brama będzie dla aut zamknięta. Na zmianę będą czynne dwa przejścia dla pieszych. Zostanie wybudowane specjalne zadaszenie dla bezpieczeństwa przechodzących.
Zostaną zmodernizowane wszystkie pomieszczenia wewnątrz Bramy - powiedział Panoramie kierownik Sekcji Inwestycji Andrzej Miśkiewicz. - Wybudowane zostaną nowe, stalowe schody wejściowe. Zmodernizujemy pomosty bojowe, mury zostaną częściowo nadbudowane i będzie teraz widać, że były to mury obronne. Będzie woda, kanalizacja sanitarna, prąd. Obiekt będzie ogrzewany.

Ile to będzie kosztowało? Około 600.000 zł. 50.000 zł przekazał na ten cel Urząd Marszałkowski. 102.000 zł dostaliśmy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Resztę środków wyłoży budżet miejski. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu (stanęło do niego 5 firm) jest Archikon z Głogowa, specjalizujący się w restauracji zabytków. Architektoniczny nadzór autorski ma nad pracami prof. Mirosław Przyłęcki.

Plany zagospodarowania pomieszczeń są na razie wstępne -powiedziała Panoramie dyrektor MOKiS-u Joanna Kościuk. - W budynku na Reja mamy na dole bardzo mało pomieszczeń i dlatego myślimy o tym, aby siedzibę MOKiS-u przenieść do Bramy. W planach jest też kawiarenka internetowa, galeria, pomieszczenia dla przedstawiciela Fundacji Polsko-Niemieckiej i Urzędu Marszałkowskiego. Może będzie tu też punkt informacyjny o Oleśnicy. Może jakieś pomieszczenia będziemy odpłatnie wynajmować. Zobaczymy. Brama ma mieć charakter zabytku trzech narodów: polskiego, niemieckiego i czeskiego.
Prace remontowo-modernizacyjne zakończą się we wrześniu.
(ror)