Remont budynku czy budowa nowego?
21.09.2013 r.

Otrzymałem od czytelniczki zdjęcia i wyrażone wątpliwości w związku z remontem budynku przy ul. św. Jadwigi 7. Podobno rozpoczęto "remont kapitalny, pod nadzorem i zgodnie z decyzją konserwatora". Zdaniem czytelniczki nie jest to remont.


Teren został ogrodzony, ale brakuje tablicy informacyjnej, z której wiadomo
co się dzieje za ogrodzeniem. Czy to jest remont?


Z remontowanego budynku niewiele zostało. Na zdjęciu widoczne są nowe ściany piwnicy.
Czy było to uzgodnione z konserwatorem zabytków?
Czy wobec tego jest to budowa nowego budynku?
Czy wobec tego był zaangażowany archeolog?

Może nie byłoby tych pytań, gdyby oleśnicznie byli szerzej informowani przez media i gdyby istniała tablica informacyjna. Jednak przykład z remontem byłego magazynu na ul. Młynarskiej wskazuje, że pomimo istnienia tablicy z informacją o prowadzonym remoncie - magazyn zburzono, co ciągle wywołuje zdumienie i powstanie różnych plotek(?). Czyli informacja z tablic nie zawsze pokrywa się z realiami.