Marek Nienałtowski
Brzezinka 1949

Poniższe zdjęcia wykonał Stanislaw Humiński. Osoba o ciekawym życiorysie - żołnierz AK, I Armii Wojska Polskiego, mieszkaniec Oleśnicy, uczeń Liceum w Oleśnicy, nauczyciel SP w Brzezince, pasjonat fotografii, student Akademii Rolniczej we Wrocławiu, pracownik naukowy tej uczelni. Zmarł w 1975 r. Pochowany w Oleśnicy. Na zdjęciach widać uczniów szkoły podstawowej w Brzezince z Humińskim, S. Humińskiego z sołtysem (?), obrazy jeszcze istniejące w Pałacu w Brzezince oraz rzeźby i wazy przed wywiezieniem ich do Wilanowa. Na jednym ze zdjęć widnieje nieznana kobieta z dwojgiem dzieci. Może rodzina sołtysa. Na ostatnim zdjęciu S. Humiński w lustrze. Warto zachować pamięć o nietuzinkowych oleśniczanach. Zdjęcia pochodzą z kolekcji Marka Górnickiego.
Życiorys S. Humińskiego   Płyta nagrobna

Untitled-1 Untitled-1.1 Untitled-2 Untitled-2.1
Untitled-1.jpg Untitled-1.1.jpg Untitled-2.jpg Untitled-2.1.jpg
Untitled-3 Untitled-4 Untitled-5 Untitled-6
Untitled-3.jpg Untitled-4.jpg Untitled-5.jpg Untitled-6.jpg
Untitled-7 Untitled-9 (1) Untitled-9 (2) Untitled-9 (3)
Untitled-7.jpg Untitled-9 (1).jpg Untitled-9 (2).jpg Untitled-9 (3).jpg
Untitled-9.4 Untitled-9.5 Untitled-9.6 Untitled-9.7
Untitled-9.4.jpg Untitled-9.5.jpg Untitled-9.6.jpg Untitled-9.7.jpg
autor zdjeæ!!      
autor zdjęc.jpg

Do strony glównej