Zamek i miasto w rysunkach studentów architektury
Wstęp. Koło Rysowników. Ryszard i Marek Natusiewiczowie
Prace Ryszarda i Marka Natusiewiczów oraz studentów z Koła Naukowego
Rysowników Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej przez wiele
lat służyły upowszechnianiu wizerunku Oleśnicy.

! !!!! Bazylika
Brama Bzylika1 K. Zbawiciela
Miasto10 Untitled-8 Untitled-9
Widok Widok1 Widok3
Zamek 15 Zamek 17 Zamek1
Zamek10 Zamek11 Zamek12
Zamek13 Zamek14 Zamek16
Zamek18 Zamek19 Zamek2
Zamek3 Zamek4 Zamek5
Zamek6 Zamek7 Zamek8
Zamek9 ambona miasto
miasto1 miasto2 miasto3
miasto4 miasto5 miasto6
miasto7 miasto8 miasto9
oltarz wieze1  
   

Do poprzedniej

Do początku strony