Zamek Oleśnicki. Stan w 1965 r.
Poniżej pokazałem stan zamku w 1965 r. w oparciu o fotografie z Archiwum Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Widać zawilgocenia (czarne plamy) i wysolenia (białe plamy). Zawilgocenie zamku nastąpiło już około 1905-1910 r.,
czyli krótko po jego generalnym remoncie. Starano się to ukryć pokrywając mury bluszczem.
Pokazany poniżej stan pogłębił się w latach 1945-1965.
Największe spustoszenia spowodowały zniszczone lub ukradzione rynny oraz źle położony beton na gankach.
Skrzydło zachodnie (to najstarsze) było najbardziej zniszczone wewnątrz jak i na zewnątrz. Więcej w mojej książce o zamku.
Uwaga. Używam starego angielskojęzycznego programu do prowadzenia strony,
stąd brak jest w podpisach polskic
h "ogonków". Nie mam czasu na ich ręczne poprawianie.

Brama pa³acowa Brama pa³acowa2 Ganek skrzyd³a zachodniego2 Skrzyd³o pólnocne zewn¹trz
Brama pa³acowa.jpg Brama pa³acowa2.jpg Ganek skrzyd³a zachodniego2.jpg Skrzyd³o pólnocne zewn¹trz.jpg
Skrzyd³o wschodnie1 Skrzyd³o wschodnie5 brama wjazdowa brama wjazdowa 2
Skrzyd³o wschodnie1.jpg Skrzyd³o wschodnie5.jpg brama wjazdowa.jpg brama wjazdowa 2.jpg
ganek skrzyd³a zachodniego ganek skrzyd³a zachodniego3 róg skrzyd³a pó³nocnego zewn¹trz i ³¹cznika zamek-pa³ac róg skrzyd³a wschodniego i zachodniego
ganek skrzyd³a zachodniego.jpg ganek skrzyd³a zachodniego3.jpg róg skrzyd³a pó³nocnego zewn¹trz i ³¹cznika zamek-pa³ac.jpg róg skrzyd³a wschodniego i zachodniego.jpg
róg skrzyd³a wschodniego i zachodniego1 róg skrzyd³a zachodniego i po³udniowego zewn¹trz skrzydlo zachodnie 3 skrzyd³o po³udniowe-ganek
róg skrzyd³a wschodniego i zachodniego1.jpg róg skrzyd³a zachodniego i po³udniowego zewn¹trz.jpg skrzydlo zachodnie 3.jpg skrzyd³o po³udniowe-ganek.jpg
skrzyd³o po³udniowe1 skrzyd³o po³udniowe2 skrzyd³o po³udniowe5 skrzyd³o pólnocne1
skrzyd³o po³udniowe1.jpg skrzyd³o po³udniowe2.jpg skrzyd³o po³udniowe5.jpg skrzyd³o pólnocne1.jpg
skrzyd³o pólnocne3 skrzyd³o pólnocne4 skrzyd³o pó³nocne - ganek skrzyd³o pó³nocne zewn¹trz 5
skrzyd³o pólnocne3.jpg skrzyd³o pólnocne4.jpg skrzyd³o pó³nocne - ganek.jpg skrzyd³o pó³nocne zewn¹trz 5.jpg
skrzyd³o pó³nocne zewn¹trz2 skrzyd³o wschodnie2 skrzyd³o wschodnie3 skrzyd³o wschodnie6
skrzyd³o pó³nocne zewn¹trz2.jpg skrzyd³o wschodnie2.jpg skrzyd³o wschodnie3.jpg skrzyd³o wschodnie6.jpg
skrzyd³o wschodnie7 skrzyd³o wschodznie 4 skrzyd³o zachodnie 1 skrzyd³o zachodnie zewn¹trz 7
skrzyd³o wschodnie7.jpg skrzyd³o wschodznie 4.jpg skrzyd³o zachodnie 1.jpg skrzyd³o zachodnie zewn¹trz 7.jpg
skrzyd³o zachodnie zewn¹trz1 skrzyd³o zachodnie zewn¹trz2 skrzyd³o zachodnie zewn¹trz3 skrzyd³o zachodnie zewn¹trz4
skrzyd³o zachodnie zewn¹trz1.jpg skrzyd³o zachodnie zewn¹trz2.jpg skrzyd³o zachodnie zewn¹trz3.jpg skrzyd³o zachodnie zewn¹trz4.jpg
skrzyd³o zachodnie zewn¹trz5 skrzyd³o zachodnie2 skrzyd³o zachodnnie zewn¹trz 6 wie¿a
skrzyd³o zachodnie zewn¹trz5.jpg skrzyd³o zachodnie2.jpg skrzyd³o zachodnnie zewn¹trz 6.jpg wie¿a.jpg
³acznik zamek-koœció³ i klatka schodowa pa³acu      
³acznik zamek-koœció³ i klatka schodowa pa³acu.jpg

Do początku strony