Główna sala Kasyna oficerskiego

Kasyno oficerskie 8 Regimentu Dragonów zostało wybudowane w 1905 r.


Budynek kasyna.

Najprawdopodobniej powstało z datków okolicznych rodów bogatego ziemiaństwa. Każdy kto oferował pieniądze uzyskał prawo umieszczenia swojego herbu w widocznym miejscu kasyna. Największym pomieszczeniem każdego kasyna jest sala jadalna. W sali jadalnej kasyna 8. Regimentu znajdował się jeden stół, przy którym mogła usiąść cała kadra oficerska. Na miejscu honorowym siadywał dowódca. Współne posiłki z udziałem kadry dowódczej cementowały stosunki międzyludzkie. W razie potrzeby w sali urządzano zebrania, stąd dodatkowe krzesła.


Sala główna kasyna. Widokówka ze zbioru J. K. (dziękuję za udostępnienie).


Herby wykonane w postaci witraży, umieszczone w oknach jadalni.

Zapewne główni donatorzy uzyskali możliwość umieszczenia herbu w oknie głównym.


Herby w oknie głównym, przysłonięte metalowym żyrandolem.
Z lewej polski herb Prus III (nie udało się odczytać nazwiska).

Meble prawdopodobnie były wykonane przez oleśnickie zakłady meblowe Grollmusa lub Pohla.


Stół główny z miejscem dla dowódcy, widoczna piękna zastawa do win i wódek oraz jeden z kilku świeczników.


Stół pomocniczy i krzesła.

W sali wisiał portret olejny Fryderyka I i Fryderyka III, którego imię od 1888 r. nosił 8 Regiment. Od 1908 r. wisiał tam także portret Szefa Regimentu, którym była księżniczka Cecylia.

W styczniu-maju 1945 r. budynek byłego kasyna był wykorzystywany do celów leczniczych. Podobno i po wojnie była w nim przychodnia lekarska.

Obecnie nie zachowały się okna z herbami, niektóre krzesła może znajdują się gdzieś w domach w Oleśnicy i w okolicach. Nie wiem, czy zachowały się elementy boazerii. Sala bywa wykorzystywana sporadycznie.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Historia miasta w skrócie Zamek oleśnicki Kościół zamkowy
Inne zabytki Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Pomniki Wojsko w Oleśnicy NumizmatyWalki w 1945 r.
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Księga gości Dopisz się do księgi Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki