Czego Werner nie umieścił na rysunkach oleśnickich

Na stronie znajdują się rysunki Oleśnicy F. B. Wernera z ok. 1736 i ok. 1750 r. Pokazują one miasto (zamek, budowle itp.) od strony dawnej Bramy Trzebnickiej (obecnie - wrocławskiej) i Bramy Wrocławskiej (rozebranej w 1868 r). Widocznie z tych kierunków był dobry widok na miasto.

Szkoda, że Werner nie narysował też panoramy miasta od strony Bramy Bydlęcej. Rysując panoramę z niewielkiego podwyższenia terenu, znajdującego się w okolicach skrzyżowania obecnej ul. Klonowej i ul. Wileńskiej, musiałby na pierwszym planie umieścić szubienicę.

Prawdopodobna konstrukcja szubienicy oleśnickiej.
Rysunek z panoramy Głogowa F. B. Wernera
Podobna szubienica
w działaniu

Byłaby ona podobna do tej z powyższego rysunku. Stwierdzenie to oparte jest na opinii znawcy "profesji katowskiej" - Daniela Wojtuckiego. Napisał On "Oleśnicka szubienica, jak w większości dolnośląskich miast była murowaną konstrukcją. Składała się z kamiennej lub ceglanej studni, na której koronie stały trzy lub cztery słupy (filary) podtrzymujące belki egzekucyjne. Do wnętrza obiektu mógł prowadzić otwór wejściowy zamykany solidnymi drzwiami wykonanymi z drewna lub żelaza."

Być może, że fundamenty tej szubienicy dalej tkwią w ziemi i czekają na szczęśliwe odkrycie.

Gdyby Werner jeszcze bardziej oddalił swoje miejsce rysowania w kierunku Spalic - musiałby pokazać przynajmniej jeden wiatrak (młyn wiatrowy) służący do mielenia zboża, znajdujący się w okolicach obecnego lotniska. Konstrukcja jego była podobna do pokazanego niżej.


Jest to typowy młyn znajdujący się wówczas w wielu miejscowościach Dolnego Śląska (m.in. na panoramie Twardogóry). Stał na tzw. kurzej nóżce, która pozwała na obracanie całej konstrukcji młyna "na wiatr".

W samym mieście Oleśnicy znajdowały się również przynajmniej 3-4 młyny wodne. Werner pokazywał je na rysunkach jako prostokąty lub budynki - natomiast nie pokazał szczegółów - np. ilość kół wodnych. A taką szczegółowścią mogą się szczycić mieszkańcy Bierutowa, którzy dzięki Wernerowi wiedzą, że młyn znajdujący się w okolicach zamku miał 3 koła wodne.


Młyn w Bierutowie z 3. kołami wodnymi

Chociaż Werner umieszczał na wielu rysunkach studnie z żurawiem (rysunek poniżej) - pominął ten szczegół w rysunkach pokazujących przedmieścia Oleśnicy.


Studnia z żurawiem (obok gnojowica ! )

A były one prawie w każdym gospodarstwie. Inni artyści rysujący później Oleśnicę nie zapominali o tym ważnym elemencie zagród przedmiejskich. W niektórych miastach stały one w rynku.