Marek Nienałtowski
Organizacja obchodów 750. lecia lokacji w innych miastach

Kilkanaście miast obchodziło w ostatnich latach rocznicę 750. lecia lokacji. Organizację przygotowania obchodów często opisywano w Internecie.

5-7 lat wcześniej rozpoczynają przygotowanie do obchodów duże miasta, jeśli zamierzają zamówić wybicie obiegowej monety lub emisję znaczków. U nas tego słusznie nie uczyniono, gdyż wiążą się z tym zbyt duże koszty.

3-4 lata wcześniej miasta zamawiają nową monografię miasta. U nas burmistrz zapomniał to uczynić, chociaż 3-4 lata temu na spotkaniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Oleśnicy osobiście pokazywałem burmistrzowi monografię sycowską i książkę o Namysłowie. Burmistrz wówczas powiedział, że wydamy znacznie lepszą. I zapomniał o tym.
Dopiero kilka miesięcy przed rozpoczęciem świętowania rocznicy zamówiono wydanie monografii, która ma być gotowa przed wyborami samorządowymi, czyli w maju-czerwcu 2006 r.

2 lata przed uroczystościami powołuje się osobę odpowiedzialną za przygotowanie obchodów, współpracę z instytucjami i osobami zainteresowanymi. Także w tym czasie dokonuje się przeglądu symboliki miejskiej (herby, flagi, sztandary, pieczęcie, logo, insygnia władz, hymny itp.). Ocenia się, które wymagają poprawek i ewentualnie stworzenia nowych rozwiązań. 4-5 miesięcy przed terminem posiedzenia Rady Miejskiej - niektóre symbole wysyła się do Komisji Heraldycznej przy MSWiA w celu zaopiniowania. Wszystkie symbole miejskie, które są używane w drukach są konsultowane z drukarzami. Kompleksowo "załatwia" się wszystkie symbole poprzez jedną uchwałę Rady Miejskiej. Opis symboli, zasady ich użycia itp. wydawane są drukiem, w celu zapoznania z nimi mieszkańców miasta. Głównie trafiają na stronę internetową miasta, skąd każdy może je skopiować.
U nas te działania całkowicie pominięto, co spowodowało, że niewiele osób (włącznie z władzami miasta) wie jak wyglądają symbole miejskie.

Rok przed rocznicą tworzono komitet obchodów. Do niego zapraszano historyków, wydawców, drukarzy, artystów wszelkich kierunków, jubilerów, wpływowych przedstawicieli wszelkich firm produkcyjnych (stolarzy, piekarzy, kowali artystycznych itp.), stowarzyszeń rycerskich oraz przedstawicieli wielkich firm. Taka grupa w innych miastach liczyła ok. 30 osób. Ich zadaniem było zbieranie pomysłów, grupowanie ludzi do ich realizacji i wykonywanie w miarę możliwości wszelkich prac w ramach hobby i reklamy firm (tzn. przy minimalnych kosztach dla budżetu miasta). Przykłady (w Internecie) wskazywały, że odnoszono przy tym wielkie sukcesy (w Oleśnicy byłoby podobnie!!!).
U nas nie stworzono komitetu obchodów. Być może bano się, że z nich mogły wypromować się osoby mogące startować w przyszłych wyborach.

Rok przed rocznicą przygotowuje się uroczystą sesję popularno-naukową. Tyle czasu trzeba na zaproszenie historyków, przygotowanie przez nich referatów i wydrukowanie w postaci broszury.
Tego u nas nie uczyniono.

Monografia i zbiór referatów stanowiły intelektualną podstawę całorocznych obchodów.  

Żaden z wymienionych punktów nie został zrealizowany w Oleśnicy. Wobec tego trudno się dziwić, że obchody głównie polegały na rutynowych działaniach instytucji (np. zawody sportowe) z dopiskiem - organizowane z okazji 750. lecia. Na drugi rok ujrzymy je ponownie i będą poświęcone innej okazji.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI