Zamek oleśnicki, Schloss Oels

Zamek oleśnicki, zwany też zamkiem książęcym lub zamkiem książąt oleśnickich - jest największym i najcenniejszym zabytkiem naszego miasta, jednym z największych i najlepiej zachowanych zabytkowych zamków na Śląsku.
Niestety, najmniej znanym.

Monografia zamku z 2017 r. (spis treści)

Na przykładzie zamku oleśnickiego widać ciągłość powstawania na jednym miejscu wczesnośredniowiecznego grodu, zamku gotyckiego oraz rezydencji renesansowej.

Gród i zamek za panowania Piastów

W okolicy przecięcia dróg komunikacyjnych, w dogodnej odległości od dużych miast, na płaskim terenie i z dostępem do wody - powstawały miejsca, w których tabory kupieckie i wędrowcy zatrzymują się na odpoczynek i popas. Przy nich powstają karczmy i pojawiają się rzemieślnicy usługujący wędrowcom - tworzy się osada. Aby strzec bezpieczeństwa na drogach, powstaje zapewne w dogodnym, bezpiecznym miejscu - strażnica dla kilku zbrojnych. Otoczona jest palisadą, parkanem lub nawet zwykłym płotem . Dalej >>>

Zamek za Podiebradów - wielkich budowniczych

Po śmierci Karola I Podiebrada - Oleśnicę w roku 1536 przejmuje książę Jan z Podiebradów - mecenas kultury na Śląsku; ożeniony z córką kasztelana krakowskiego i Wielkiego Kanclerza Koronnego - Krystyną Szydłowiecką. On też w latach 1542-1562 przeprowadził przebudowę obronnego zamku gotyckiego i następnie jego rozbudowę zmierzającą do uczynienia zeń wspaniałej rezydencji renesansowej. Dalej >>>


Zamek za panowania Wirtembergów i Welfów

W roku 1647 umiera ostatni z Podiebradów - książę Karol Fryderyk. Kończy się era renesansowej rozbudowy zamku. Córka i jedyna spadkobierczyni ks. Karola Fryderyka Elżbieta Maria wychodzi za mąż za księcia Karola Sylwiusza Nimroda Wirtemberskiego. Zamek przechodzi w ręce rodzin niemieckich. Dalej >>>


Zamek do 1945 r. Hohenzollernowie

Po upadku cesarstwa zamek staje się prywatną własnością panującej w Prusach rodziny Hohenzollernów. Wprowadzają oni w zamku nowe zwyczaje i porządki oraz podejmują prace budowlane, które ostatecznie ukształtują zamek w końcu XIX wieku. W latach 1891-1906 przeprowadzono gruntowną restaurację zespołu zamkowego pod kierownictwem architekta Józefa Maasa. Dalej >>>


Zamek po 1945 r.

Zimą z 1944 na 1945 r., w związku ze zbliżaniem się frontu, zamek opustoszał. Część wyposażenia wywieziono w niewiadomym kierunku. Opuścili go właściciele, część oficjalistów i służby. Wywóz kontynuowano do stycznia 45 r. Po zajęciu Oleśnicy przez Armię Czerwoną przetrzymywano w nim jeńców wojennych (Włochów i Węgrów) aż do lata 1946 r. W latach 1945-1946 zamek zajmował oddział Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Armii Czerwonej, który grupował i przygotowywał do transportu alianckich jeńców wojennych oraz pracowników przymusowych z terenów ZSRR. Dalej >>>


Ciekawostki dotyczące zamku:

 1. Park zamkowy
 2. Ogrodzenia terenu zamku
 3. Ogród koncertowy - Bellevue
 4. Pałac latem i zimą
 5. Biblia i historia miasta
 6. Sensacyjna widokówka
 7. Następna sensacyjna widokówka
 8. Gdzie się podziały meble i książki z zamku?
 9. Kiedy zmieniono wymiary okien w skrzydle wschodnim zamku?
 10. Odczytana inskrypcja
 11. Nieznana płaskorzeźba (?) zamkowa
 12. Ciekawa grafika zamkowa
 13. Czy zakrzywiony przejazd pod "Pałacem Wdów"?
 14. Usytuowanie browaru książęcego na przestrzeni wieków
 15. Tragiczno-romantyczna historia
 16. Kolejna korekta historii zamku
 17. Tajemnicze schody w zamku
 18. Mistyfikacja Hohenzollernów
 19. W sprzedaży książeczka " Zamek książęcy w Oleśnicy "
 20. Analiza historyczno-topograficzna tekstu Marii Wirtemberskiej
 21. Ciekawe odkrycie
 22. Sensacyjne wykopaliska przy zamku książęcym
 23. Średniowieczna kula armatnia
 24. Budowniczowie, artyści ( B.Niuron , J.Parr, H. Schneider von Lindau , Gerhard Hendrik ) - krótkie informacje.
 25. Dom za zamkiem
 26. Pogrzeb Karola II Podiebrada. Dlaczego Karol II nie posiadał pomnika nagrobnego
 27. Zamek piastowski?
 28. Biblioteka książęca Podiebradów oleśnickich - mało znany element wspaniałej historii Podiebradów, księstwa i zamku.
 29. Zagadkowa budowla zamkowa
 30. Jak ulegała zmianie konstrukcja dachu zamku oleśnickiego
 31. Rozjadą bastiony zamkowe
 32. Lazaret w Zamku książęcym
 33. Kolejny mit w historii zamku oleśnickiego?
 34. Kolejny mit w historii zamku oleśnickiego?
 35. Budowa i modernizacja skrzydła północnego Zamku książąt oleśnickich
 36. Pianino księżniczki Cecylii z zamku oleśnickiego?
 37. Holownik "księżniczka Cecylia"
 38. Zagadkowy piec w Zamku oleśnickim
 39. Już wiadomo gdzie była brama stajni zamku oleśnickiego
 40. Kolejne odkrycia i zagadki zamku książąt oleśnickich
 41. Ciekawy krytyczny list z 1968 r. o sytuacji w zamku oleśnickim.
 42. Kilka zdań o rysunku fosy w okolicach łącznika zamek-kościół zamkowy
 43. Zagadki mostu zamkowego
 44. Pojawiają się książki z byłej Biblioteki Zamkowej w Oleśnicy
 45. Pieczęcie Podiebradów oleśnickich

Pokaz slajdów autorstwa Wiesława Mazurkiewicza

Zdjęcia dokumentacyjne zamku

Widok z wieży zamku i wnętrza wieży

Literatura

Bimler Kurt. Die schlesischen massiven Wehrbauten. 3 Fsm. Ols kr. Ols, Gross Wartenberg, Militsch, Trebnitz, Wohlau, Steinau. Breslau 1942.
Bogdanowski J. Architektura obronna w krajobrazie Polski. PWN W-wa. 1996
Das Buch der Stadt Oels in Schlesien / hrsg. vom Magistrat der Stadt Oels in Schlesien anläßlich des 675 jährigen Stadtjubiläums. Bearb. vom Schlitzberger. Berlin. 1930
Guerquin B. Zamki w Polsce. Arkady. Warszawa 1984.
Guerquin B. Zamki śląskie. Warszawa 1957.
Kajzer L., Kołodziejski S, Salm J. Leksykon zamków w Polsce. Arkady Warszawa - 2001
Len R.: Miasto znane i nieznane czyli oleśnicki rekonesans "śląskiego Robinsona". Oleśnica Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy, 1999
Łuczyński R. Zamki i pałace Dolnego Śląska. Wrocław i okolice. Wrocław 1999.
Nienałtowski M. Podurgiel Z. Zamek książęcy w Oleśnicy. Oleśnica 2006.
Przyłęcki M. Najcenniejsze zabytki Oleśnicy. Zapiski Oleśnickie nr 2 z 1995
Przyłęcki M. Zamek w Oleśnicy. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Oleśnicy. Wrocław 1989
Przyłęcki M. Zamek w Oleśnicy. Panorama Oleśnicka nr 27, 29,31, 33, 34 z 1994
Oelser Heimatblatt oraz Oelser Heimatkreisblatt. Roczniki ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego PiMBP w Oleśnicy
Skibińska J. Studium historyczno - architektoniczne zamku w Oleśnicy. PKZ Wrocław 1958 r.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kosciół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pregierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia LinkiZauwazyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli

CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI

 

https://www.academia.edu/34869798/Pocz%C4%85tki_zamk%C3%B3w_na_Mazowszu_w_%C5%9Bwietle_nowszych_bada%C5%84.pdf?auto=download&campaign=weekly_digest