Barwy ziemi bierutowskiej

W ostatnich dniach grudnia 2008 r. ukazał się album fotograficzny Barwy ziemi bierutowskiej. Autorem zdjęć, rysunków, koncepcji i projektu graficznego albumu jest oleśnicki artysta Zbigniew Podurgiel. Tekst napisał Piotr Gąsiorek. Wydawcą jest Urząd Miasta i Gminy Bierutów. Album zawiera 60 stron. Druk: Drukarnia URDRUK w Oleśnicy.

Burmistrz Bierutowa Władysław Bogusław Kobiałka, zleceniodawca i wydawca albumu, napisał we wstępie do niego:
Drodzy Bierutowianie, oddaję Wam pierwsze wydanie albumu o naszej ziemi bierutowskiej zatytułowane: Barwy ziemi bierutowskiej. Bystre i szlachetne oko fotografika Zbigniewa Podurgiela uchwyciło w kadrze piękno naszej ziemi, które powstało dzięki pracy przodków, zdolnych artystów i rzemieślników naszej ziemi. Zwracam też Państwu uwagę na środowisko przyrodnicze naszej gminy.

Niżej pokazano kilka wybranych stron albumu. Jakość amatorskiego skanera i internetowa rozdzielczość nie pozwalają pokazać wysoką jakość zdjęć i tym samym piękna ziemi bierutowskiej. Należy mieć nadzieję, że album szybko pojawi się także w księgarniach i każdy zobaczy ziemię bierutowską w naturalnych kolorach. Sądzę, że czytelnik będzie miał podobne mi odczucia - zobaczyć te miejsca w rzeczywistości. - szczególnie zabytki - dwory i kościoły.

25 stron poświęcono opisowi ziemi bierutowskiej i zabytkom Bierutowa. Dalsze strony pokazują zdjęcia i rysunki zabytków z następujących wsi: Solnik Małych. Zawidowic, Jemielna, Solnik Wielkich, Posadowic, Gorzesławia, Zbytowej, Karwinca, Radzieszyna, Kruszowic, Sątoka, Wabienic, Kijowic, Paczkowa i Stroni. Niektóre z tych miejscowości przewijają się często w historii księstwa oleśnickiego - szczególnie historii szlachty oleśnickiej, która była często polskiego pochodzenia.

Wieża zamkowa, mury miejskie i herb Wirtembergów oleśnicko-bierutowskich.
Elementy wieży, bramy zamkowej i murów miejskich.
Ruiny kościoła cmentarnego pw. Św. Trójcy. Kamień i krzyż poświęcony byłym mieszkańcom Bierutowa pochowanym na tym cmentarzu.
Dzwon z wieży zamkowej z widocznym herbem księstwa ziębicko-oleśnickiego.
Jemielna - grabowa aleja w dawnym parku dworskim.
Kościół z widocznym prospektem organowym i prezbiterium.
Gorzesław. Gotycki kościół obok kaplica grobowa znanego rodu szlacheckiego Paczenski - Tenczin.
Pałac w Posadowicach.
Pałace i dwory: Zbytowa, Stronia i Paczków.


Ostatnie strony zajmują małe odbitki widokówek i zdjęcia herbów Bierutowa, które w XIX i XX w. miały nieco odmienne godła. Szkoda, że nie jest znana przyczyna tych zmian.

Ten album jest drugim, po albumie o ziemi dobroszyckiej. Ciekawe, która miejscowość (gmina) zleci wykonanie kolejnego albumu. Czy nie powinna to być Oleśnica?


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI