Siedziba oddziału Banku Rzeszy w Oleśnicy
04.03.2013 r.
14.07.2017 r.

Trafiła do mnie prośba historyka z Niemiec, który chciał uzyskać informację o byłej siedzibie oddziału Banku Rzeszy w Oleśnicy, istniącego jakoby od 1923 do 1945 roku. Ch. Heilmann podaje, że ten oddział banku już jest ujmowany w książce adresowej z 1921 r. i mieścił się przy Nachodstrasse 7 (Lwowska). Właścicielem budynku był w 1933 r. Raetzer Erich, z zawodu architekt, który wynajmował bankowi zapewne parter. Prawdopodonbnie, tak jak oleśniccy architekci H. Kleinert czy H. Polke, pozostawił po sobie jakieś budowle lub projekty. Niestety, jeszcze jego osiągnięcia architektoniczne nie trafiły do internetu. Z księgi adresowej z 1935 r. wynika, że cały budynek był własnością tego Banku. Nie wiadomo czy Raetzer zmarł, sprzedał budynek i wyjechał, czy może nie był aryjczykiem i musiał oddać budynek. W 1943 r. bank w dalszym ciągu istnieje, gdyż wymieniany jest w książce telefonicznej.

Bank miał siedzibę poza centrum miasta, nie reklamował się w wydawnictwach miejskich i gazetach, nie widać go na widokówkach - dlatego nie był zbyt znany. Budynek w trakcie wojny nie został zniszczony. Po 1945 r. został zasiedlony, miejsce po banku zajmowały usługi (jeszcze niedawno - krawieckie). Obecnie sale bankowe chyba zostały podzielone na mieszkania.


Budynek w którym mieścił się oddział Banku Rzeszy. Zapewne sale bankowe były na parterze
w miejscu, gdzie widoczne są duże okna

Budynek ten, jak i pozostałe 3-4 sąsiednie, należy do najstarszych na przedmieściu Namysłowskim (Luizy). Już jest pokazany na planie z 1873 r.


Pokazany strzałką budynek stojący na rogu ul. 11 Listopada i Lwowskiej
to prawdopodobnie część wyżej pokazanego.
Wycinek z mapy melioracyjnej z 1873 r.

Być może, że później została dobudowana do niego przybudówka. Nie odpowiada ona rzeczywistym wymiarom, ale na tak małych rysunkach trudno realia pokazać. Widać ją na poniższym planie z 1899 r.


Wg planu z 1899 r. widać, że w domu nr 7 pojawiła się dobudówka, (może kosztem drewnianej werandy,
gdyż zachowała się długość budynku). Takie odwzorowanie budynku jest również pokazane na planie z 1882 r.

Jak widać na zdjęciu, budynek ten jest zaniedbany, a mógłby stanowić wizytówkę miasta. Jeśli zostanie typowo docieplony - wiele straci ze swojej oryginalności.


Budynek z tyłu posiada także ciekawą architekturę i duży zaniedbany ogród.
Dom po odnowieniu, jak i ogród po uporządkowaniu, mógłby radować oczy mieszkańców Oleśnicy

Historyk z Niemiec, jak i czytelnicy byliby zainteresowani zauważalnymi śladami istnieniu banku - może zachowały się jakieś zdobienia? Otwory wrzutowe do pieniędzy? Może w piwnicach są jakieś wzmocnione pomieszczenia? Może obecni i dawni mieszkańcy o tym napiszą?


Dodano 07.03.2016. Jeden z piękniejszych budynków w mieście odzyskał dawny blask.
Może nowe budynki, które mają stanąć w sąsiedztwie, będą nawiązywać kształtem do niego?

Dodano 14.07.2017 r.
Zaglądanie do starych reklam z gazet i książek ma swoje zalety, bo jak się okazało poniższa reklama z Księgi Adresowej z 1921 r. dodaje nowe informacje do historii wyżej pokazanego budynku.


Źródło: Oelser Stadt- und Kreis-Adreßbuch für 1921, Oels 1921

Wynika z niej, że może od 1876 do 1921 r. ten dom stanowił własność lub był wynajmowany przez Deutschen Bund für Christlichen-Evangelische Erziehung in Haus und Schule. Chyba związek zajmował całość lub część budynku na cele edukacyjne i organizacyjne. Dlatego w budynku istniały duże pomieszczenia pełniące role klas szkolnych. To może było przyczyną wynajęcia w 1921 r. budynku na cele bankowe.

Jest to tylko wywołanie tematu. Mam nadzieję, że odezwie się ktoś mający wiedzę o wymienionym związku chrześcijańsko-ewangelickim zajmującym się edukacją w domu i szkole. W reklamy wynika, że związek zajmował chyba też budynek obecnej przychodni przy ul. Hallera (dawny Anna Maria Haus).

Zbieżne
Gospoda Pod Księciem Prus - jeden z najstarszych budynków na Przedmieściu Namysłowskim

Zburzenie plomby na ul. Lwowskiej 20 przypomina o starym XIX wieczny układzie komunikacyjnym


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI

 

Niemiecki zwiążek chrześcijańsko - ewangelicki do edukacji w domu i szkole