Zniszczony Ratusz i jego odbudowa

Przedstawiam kilka zdjęć Ratusza po 1945 r., pochodzących głównie ze zbioru A.F., kupionych na wrocławskich targach staroci. Trzy zdjęcia pochodzą od innych osób. Nie wiadomo kiedy je wykonano. Tylko dwa z nich jestem w stanie w przybliżeniu datować. Mam nadzieję, że czytelnicy mieszkający w Oleśnicy od 1946 r. pomogą w ocenie okresu wykonania zdjęć. Nie są również znani ich autorzy. Sądzić należy, że niektóre zdjęcia ratusza wykonali: E. Małachowicz (1955 r.) i K. Gawinowska (1958 r.). Oboje z Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków z Wrocławia. Więcej o historii Ratusza.

Ratusz został uszkodzony w trakcie walk o miasto 24/25 stycznia 1945 r. - wtedy została zburzona pólnocna sciana powyżej parteru.


Zdjęcie Ratusza z okolic obecnej ul. Matejki. Ta część została najwcześniej zniszczona.

Ze zdjęcia lotniczego z 1 lutego 1945 r. wynika, że stały jeszcze dachy na pozostałych częściach ratusza. Według niemieckich mieszkańców ratusz został "dobity" z niemieckiego nalotu. Był on wypalony od środka, dach uległ zawaleniu. Gdyby nie był spalony - stanowiłby siedzibę komendanta miasta i jego licznych instytucji - zachowałby się w dobrym stanie.


To może być najstarsze powojenne zdjęcie Ratusza [1]. Na nim brakuje murów zewnętrznych najstarszej części,
czyli właściwego Ratusza, pokazanej wyżej. Większa część ściany frontowej jeszcze istnieje. Widać na szczycie murów dwa trójkątne przyczółki.
Wówczas jeszcze istniały resztki czterech budynków przylegających do Ratusza, pokazanych niżej


Dodano 03.10.2014 r. Tak wyglądały po wojnie budynki o nr 12, 13, 14, 15. stykające się z Ratuszem.
W głębi budynek z obecną apteką "Pod Orłem". Fot. z Izby Pamięci SP nr 2


Dodano 03.10.2014 r. Na kolejnym zdjęciu widać ratusz z dalej istniejącymi dwoma trójkątnymi przyczółkami.
Zapewne widać dwa domy spośród tych o numerach 12-15


Zdjęcie z zachowaną wypaloną południową pierzeją rynku, przed jej rozebraniem.
Ten trzypiętrowy budynek przy prawym obrzeżu zdjęcia to zagadka. Czy to któryś z budynków nr 12 -15?
Na żadnym innym zdjęciu nie jest on ujęty. Właściciel zdjęcia Marek Górnicki


Dodano 15.12.08. Być może jest to najstarsze zdjęcie Kolumny Zwycięstwa i frontonu Ratusza. Wskazują na to zachowane medaliony na Kolumnie Zwycięstwa. Widać 5 okien we frontonie, z lewej na I piętrze było jeszcze jedno okno. Zdjęcie jest własnością Pawła Szczegodzińskiego

Dodano 17.05.2009. Na lewym zdjęciu widać część przyczółka i brak skrajnej prawej części Ratusza (zniknął cały rząd okien). Już zostały wyrwane medaliony z Kolumny Zwycięstwa. Źródło: Ursula Maria von Bülow


Widok na spaloną południową pierzeję rynku, która przesłania częściowo budynek Ratusza.
Zdjęcie wykonano z okolic obecnego pl. Książąt śląskich


Zawaliły się, lub zostały zburzone kolejne części frontonu Ratusza. Zniknął prawy przyczółek i z jego lewej strony cały rząd okien.
I być może w tej postaci resztki dotrwały do rozpoczęcia odbudowy Ratusza. budynki o nr 12-15 zostały rozebrane


Widok na Ratusz, z prawej widoczny budynek, w którym znajduje się apteka "Pod Orłem".
Już usunięte resztki pierzeji południowej. Właściciel zdjęcia M. Górnicki


Zdjęcie Ratusza ze zniwelowanym kwartałem mieszkaniowym pomiędzy ul. Sejmową, ul. Zamkową i ul. 3 Maja


Zdjęcie Ratusza z ul. Rycerskiej z ok. 1947 r. Widoczne okna obecnego banku.
Właścicielką zdjęcia jest Maria Rutkowska


Dodano 05.05. 2020 r. Odbudowa strony frontowej i południowej Ratusza w 1958 r. Żródło


Dodano 05.05. 2020 r. Odbudowa strony pólnocnej Ratusza. Żródło


Odbudowa ratusza ok. 1962 r. Wcześniej bo ok. 1956-1957 odbudowano spalony w styczniu 1945 r. kwartał przyrynkowy.
Widać, że nie wybudowano budynku obok apteki "Pod Orłem". Również nie widać pawilonu handlowego.
Fragment zdjęcia stanowiącego własność rodziny Stanisława Kokota


Odbudowany Ratusz. Zdjęcie z 1964 r.


Dodano 15.12.08. Zdjęcie budynku apteki Pod Orłem" ze zbioru A.F., gdyż koresponduje z następnym zdjęciem


Dodano 15.12.08. Zdjęcie przysłane przez Mieczysława Rudowicza z Jeleniej Góry, a będące własnością Michała Semana z Oleśnicy.
Pan Mieczysław zwraca uwagę, że ściana frontowa sąsiedniego domu obok apteki była zachowana aż do dachu.
Natomiast na innych zdjęciach istnieje tylko ściana do wysokości I piętra.
Pan Mieczysław pisze dalej "Nasuwa się więc wniosek, że w wyniku wojny, kamienica ta była lepiej zachowana.
Wyburzenie jej, musiało nastąpić znacznie później."

Literatura
1. Przyłęcki M. Najcenniejsze zabytki oleśnickie. Zapiski Oleśnickie nr 1(2) 1995


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI