Czy burmistrz Oleśnicy nie przeczytał informacji z tablicy zawieszonej przy wejściu do Ratusza?
30. 11. 2013 r.

Przed wejściem do Ratusza wisi tablica informacyjna dotycząca jego historii. Pojawiła się w 2010 r., a wcześniej w tym miejscu wisiała inna tablica, którą w 2008 r. zerwał jakoby silny wiatr (???) i sądząc po wygiętych śrubach o średnicy 3,5-5 mm - mocno ją uszkodził (również tę w zamku, kościele MNP i św. Jerzego, na pomniku Nike i na murach miejskich - czy to może była zorganizowana akcja władz miasta, gdyż skrytykowałem teksty na tych tablicach?). Przez dwa lata nie umieszczono ponownie żadnej tablicy i tylko wygięte śruby przypominały o tej wichurze. Dopiero po interpelacji ustnej jednego z radnych, wywieszono nową tę tablicę i inne. Potem okazało się, że są to stare tablice z 2008 r. które jakoby miały spaść i rozbić się. Czy jest to jakiś przekręt?

 
Z lewej tablica informacyjna wywieszona ok. 2010 r. Z prawej duży herb Oleśnicy, z licznymi błędami, wywieszony w 2006 r.

Poprzednia tablica miała błędy i żeby tradycji oleśnickiej stało się zadość - także i ta je zawiera. Codziennie obok niej przechodzi burmistrz Oleśnicy, może nie znać szczegółów z historii, ale datę zburzenia bram miejskich (1868 r. - czyli XIX w.) powinien znać.


Na zdjęciu tablicy podkreśliłem zdanie, z którego wynika, że bramy miejskie wzniesiono dopiero w XIX w.
Przecież je wybudowano w XIV w., a zburzono właśnie w XIX w., a dokładniej - w 1868 r.

Podejrzewam, że tę datę burmistrz zna, czyli z tego wynika, że nie przeczytał treści tablicy. Czy można sądzić, że przeczyta? Może tak, ale nic w tej sprawie nie zrobi, bo jest to mu obojętne. Tyle bzdur historycznych, które umieszczano i dalej umieszczają w oleśnickich materiałach promocyjnych rzadko się spotyka.

Gdyby ktoś z czytelników miał czas i chęć przeczytać powyższy nadmiernie długi tekst z tablicy ratuszowej - nie powinien sądzić, że tylko ten błąd na niej występuje. Byłoby to odstępstwo od reguły. Aby nie zaciemniać powyższej ilustracji - pokazałem niżej pozostałe błędne sformułowania dotyczące historii i opisu Ratusza, wymagające przeredagowania.


Kolorem czerwonym podkreśliłem inne błędy lub nieścisłości historyczne. Zaznaczyłem żółtą kropką "błędy maszynistki".
Żółtą linią podkreśliłem błędy, które wprowadził Word wstawiając wielkie litery po "r." i "w." i tekst zdania tracił sens.
Dlaczego nikt nie sprawdził tekstów przed oddaniem ich do firmy wykonującej tablice?
Dlaczego w tekście jest tyle nieistotnych informacji?

Kiedy zakończą się ciągłe błędy w promocji Oleśnicy? Tablica na zabytku powinna zawierać tylko najważniejsze informacje i być trójjęzyczna. Wszak jesteśmy w Europie.

Dodałem 1.03. 2014.
Myślałem, że tablicę zdejmą i poprawią błędy. Okazuje się, że burmistrzowi błędy nie przeszkadzają.


Od autora Lokacja miasta Olesnica piastowska Olesnica Podiebradów Olesnica Wirtembergów
Olesnica za Welfów
Olesnica po 1885 r. Zamek olesnicki Kosciól zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Olesnicy Herby ksiestw Drukarnie Numizmaty Ksiazece krypty
Kary - pregierz i szubienica Wojsko w Olesnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasluzeni dla Olesnicy Artysci olesniccy Autorzy Rysowali Olesnice
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemia? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa olesnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauwazyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowosci
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOSCI