Marek Nienałtowski
Cmentarz garnizonowy w Oleśnicy i nowa zagadka
W miarę zdobywania nowej wiedzy - trwa uaktualnianie tej odsłony.

Z bardzo wyrywkowych informacji wynika, że podczas I i II wojny światowej istniał na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy sektor wojskowy, w którym chowano żołnierzy niemieckich. Po wojnie, wobec licznych grobów żołnierzy, zaczęto tworzyć na terenie powiatu oleśnickiego cmentarze wojenne. Ślad po tym znajduje się w meldunku z Sokołowic z 1946 r. w którym wójt gminy pisze, że "plac pod cmentarz wojenny został wyznaczony obok cmentarza cywilnego". W 1947 r. Burmistrz Oleśnicy Piasecki wspomina o czynnym już cmentarzu garnizonowym w Oleśnicy (dokument archiwalny dostarczył mi w 2009 r. Marek Włodarczyk).

Odpis z oryginału wykonał Marek Włodarczyk.

O tym dokumencie przypomniałem sobie przy okazji dyskusji o wyrzucaniu pomnika orła białego z cmentarza miejskiego nr 2 oraz artykułu w Panoramie Oleśnickiej nr 16 z 20. 04.20011 r. (poniższy tekst z Forum internetowego PO).

"Kto pod pomnik Orła?
Jak już informowaliśmy, pomnik Orła z cmentarza komunalnego nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego pozostanie na swoim miejscu. Zdecydowały tak władze miasta, mimo iż wcześniej planowały przenieść rzeźbę autorstwa Waldemara Zamorskiego. Jak poinformował nas wiceburmistrz Piotr Pawłowski, postument i rzeźba zostaną odnowione, a żywopłot zasłaniający je - wycięty. Pod tym obeliskiem zostaną złożone prochy żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, którzy obecnie spoczywają w zbiorowym grobie na tym samym cmentarzu..."

Mała dygresja: wszystkie ustalenie władz miasta są zgodne z moimi wcześniejszymi postulatami zgłoszonymi pod ww. linkiem.

Pozostaje problem przeniesienia szczątków żołnierzy z dotychczasowego grobu pod pomnik. Jeśli przyjąć, że jest to grób wojenny, wówczas reguluje to ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (wojewodzie przysługuje prawo zarządzania ekshumacji zwłok z grobu wojennego i przeniesienia ich do innego grobu).

Z powyższej informacji burmistrza Piaseckiego z 1947 r. wynika, że:

Wnioski: