Odkrycie archeologiczne E. Drużyłowskiego w Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych

Kiedy w Oleśnicy "w wykopkach" uczestniczy archeolog Edward Drużyłowski - zawsze dowiadujemy się o ich wynikach, zamieszczanych w prasie oleśnickiej lub na tej stronie. Pan Edward nie uchyla się przed kontaktami z oleśnickimi kręgami sympatyków historii miasta i dzieli się informacjami. Jednocześnie głęboko i naukowo analizuje znalezione zabytki. Dlatego nieprzypadkowo niektóre wyniki Jego poszukiwań archeologicznych wykonywanych m.in. w Oleśnicy trafiają do wydawnictw naukowych.

Ostatnio dotarłem do wydawnictwa "Śląskie Sprawozdanie Naukowe", w którym E. Drużyłowski zamieścił komunikat "Woda mineralna z Karlsbady, Eger, Ems i Selters w XIX w Oleśnicy. Świadectwo archeologiczne". Treść dotyczy odkryć z października-listopada 2006 r. w bezpośrednim sąsiedztwie wewnętrznego pierścienia murów miejskich w rejonie ul. Kilińskiego.

 

O tych odkryciach już pisałem na stronie, dlatego podam tylko link do zawartości artykułu: strona [1], [2], [3], [4], [5], [6].

Literatura
Edward Drużyłowski. Woda mineralna z Karlsbady, Eger, Ems i Selters w XIX w Oleśnicy. Świadectwo archeologiczne" Sląskie Sprawozdania Archeologiczne. Tom LI, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 345- 350. Wrocław 2009

Uzupełnienie
W tym roczniku archeologicznym znajdują się także dwa inne ciekawe artykuły łączące się pośrednio z tematami zamieszczonymi na stronie.

Barbara Kwiatkowska i Jacek Szczurkowski piszą o szczątkach kostnych z kościoła św. Mikołaja w Głogowie (s. 281-304). Ostatnio pisałem o odkryciach pustek pod posadzką Bazyliki Mniejszej w Oleśnicy. Niektóre z pustek mogą być grobami. Właśnie w tym artykule piszą o 102 szczątkach kostnych odkrytych pod posadzką kościoła św. Mikołaja. Z tego 90 nadawało się do identyfikacji i pochodziło z 39 grobów i wtórnych skupisk kości. Kości w grobach znajdowały się w drewnianych trumnach usytuowanych wzdłuż osi wschód-zachód, przy czym głowa zawsze (za jednym wyjątkiem) była skierowana w kierunku wschodu, czyli w kierunku ołtarza. Można oczekiwać, że w przypadku podobnych badań w Bazylice Mniejszej - byłoby tych grobów podobna ilość. Pomimo tego, że takich badań w najbliższych latach nie można oczekiwać - pozostaje tylko sądzić, że zbliżonych rezultatów (grobów, szczątków) można oczekiwać w Bazylice Mniejszej.

Włodzimierz Rączkowski pisze o archeologicznym rekonesansie lotniczym na Dolnym Śląsku w 2006 roku (s. 319-334). Na kolorowych zdjęciach pokazuje miejsca, w których powinny być stanowiska archeologiczne. Okazuje się, że podobne miejsca występują na zdjeciach satelitarnych wsi z okolic Oleśnicy. Np. obok grodu pokazanego w Boguszycach znajduje się z prawej jego strony, w odległości 200 - 300 m, inny krąg, który, jako to wynika ze zdjęć, może być również stanowiskiem archeologicznym. Należałoby sprawdzić, czy ten krąg jest ujęty w spisach zabytków archeologicznych. Czy może jest to nowy zabytek? Obecnie, w oparciu o zdjęcia satelitarne, należałoby porównać spis zabytków archeologicznych w każdej wsi, z tymi widocznymi na zdjęciach. Bywają miejsca w okolicach wsi, na których widać inny kolor gleby, a po wyrośnięciu roślinności - różni się ona w tych miejscach (gęstością, wysokościa itp.) będąc tzw. wyróżnikiem roslinnym. Ponadto ze zdjęć z powietrza widać zarysy murów dawnych budowli. Archeolodzy powinni się przypatrzeć zdjęciom wsi i pól je otaczającym - może znajdziemy nowe zabytki?


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI