8. Odcinek fosy obronnej w południowo-wschodnim paśmie obrony
Pierwsze odcinki fos miejskich powstały zapewne w końcu XIII w. i otoczyły pierwsze obwarowania miejskie - przynajmniej od strony południowej i wschodniej.

W XIV w. w związku z budową fortyfikacji murowanych, odcinki południowe fos, graniczące od wschodu z bagnami otaczającymi część zamku, uregulowano. Od roku 1526 odcinek południowy fos - w związku z budową drugiego pasma murów - po obu stronach Bramy Wrocławskiej poszerzono do ok. 40 m i pogłębiono do ok. 4 m. Po 1600 r. przepływała przez ten odcinek fosy rzeka Oleśnica. W II połowie XIX w. fosy częściowo zasypano oraz zwężono od strony południowej wytyczając nowe szerokości ulic. Pokazany niżej odcinek fosy w XIX w. zaczęto wykorzystywać na ogródki warzywne. W latach 1962-65 zagospodarowano go jako teren rekreacyjny. W korycie byłej już rzeki Oleśnica ułożono rury kanalizacji burzowej i zasypano. W roku 1972 wzniesiono tu Pomnik Ery Kosmicznej.

Widok dawnej fosy z obecnie usytuowanym rekreacyjnym boiskiem sportowym. Na końcu fosy widoczne wzniesienie Pomnika Ery Kosmicznej. Z prawej mur-parkan i mur kurtynowy. Fot. Jacek Nienałtowski
Bibliografia

1. Przyłęcki M. Cykl artykułów w Panoramie Oleśnickiej nr 37, 39, 41, 44, 46 z 1994 r.
2. Przyłęcki M. Najcenniejsze zabytki Oleśnicy. Zapiski oleśnickie nr 2. 1995
3. Bogdanowski J. Architektura obronna w krajobrazie Polski. PWN. 2002 r.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI