Gaj cesarzowej Augusty w Oleśnicy

14.06.2012 r.
W XIX w. w wielu miastach powstawały Towarzystwa Upiększania Miasta. Grupowały artystów, budowniczych, ogrodników oraz zwykłych mieszczan. Piękne miasta zwabiały turystów, również jednostki wojskowe i bogatych rentierów płacących podatki do kasy miasta. Tylko wzmianki wskazują, że analogiczne towarzystwo istniało także w Oleśnicy. Było ono organem doradczym burmistrza, który liczył się z jego opinią. Jednym z celów działania towarzystwa i burmistrza było zbieranie pieniędzy, zatem budowanie ciągów spacerowych (promenad), parków, punktów widokowych itp.

Być może, że skutkiem takiego działania była zamiana stawu pokazanego na poniższej mapie. Dzisiaj jest to róg ul. Lwowskiej i ul. J. Kochanowskiego.


Wycinek z mapy Oleśnicy z 1882 r.

Widać, z powyższego wycinka mapy, że ten staw leżał przy drodze do Bogusławic. Niedaleko była strzelnica Bractwa Kurkowego i dwa zajazdy z ogrodami, licznie odwiedzane. Po przeciwnej stronie ulicy znajdował się teren Seminarium Nauczycielskego. Czyli teren ten mógłby być odwiedzany i jego przystosowanie do odpoczynku byłoby dobrze widziane przez okolicznych mieszkańców, uczniów seminarium i przechodniów.


Fragment mapy Oleśnicy z 1911 r.

Jak widać z fragmentu powyższej mapy, teren stawu już po 1899 r. częściowo osuszono (zasypano), a w środku zachowano niewielką jego część, ciekawie uformowaną. Cały teren obsadzono drzewkami i wytyczono ścieżki. Nazwano go imieniem cesarzowej Augusty (żony Wilhelma II) i określono jako gaj. Był to więc Gaj Augusty. Nie wiadomo, czy cesarzowa odwiedziła kiedykolwiek Oleśnicę.

W 1911 r. podczas opracowywania planu rozbudowy Oleśnicy - przez prawą część parku zaplanowano ulicę (obecną ul. J. Kochanowskiego - widać ją oznaczoną czerwoną linią), co najpewniej ograniczyło jego powierzchnię. Być może, że ostatecznie ulica została nieco odsunięta od parku.

W 1918 r. usunięto nazwy związane z cesarzem i jego rodziną - pomimo tego Gaj Augusty dalej istniał i nazwę pokazywano jeszcze na mapie z 1928 r. Przez ten czas drzewa wyrosły i gaj zamienił się w park. Nie wiadomo kiedy staw wysechł i teren wyrównano. Wydaje się, że widoczna obecnie niewielka niecka i brak w niej drzew, może wskazywać na miejsce po byłym stawie.

W czerwcu 2009 r. Rada Miasta miała nadać nazwy bezimiennym parkom. Przed 1945 r. wszystkie, nawet najmniejsze parki miały nazwy. Dlaczego nie zachowano dobrej tradycji? Czym więcej ciekawych nazw, tym częściej nazwa miasta pojawia się w wyszukiwarkach internetowych, a z tym wiąże się darmowa promocja.

W listopadzie 2012 r. podjęto działania zmierzające do nadania nazw parków. Burmistrz Bronś, niechcąc aby parki miały nazwy związane z Oleśnicą, książętami, znanymi osobami - forsował nazwy oderwane od historii Oleśnicy. Czyli park leżący przy ul. Kopernika miał mieć nazwę Park Kopernika, a nie np. Park Spalicki - od wsi, na terenie której się znajdował. Park cesarzowej Augusty leżał przy ulicy Lwowskiej i był chyba za mały, aby nazwać go Parkiem Lwowskm. Dlatego nie nadano mu nazwy.

Obecnie (20.09.2018 r.) w pozostałościach Parku Cesarzowej Augusty zaczęto budować park zabaw dla dzieci z okolicznych szkół i budynków.


Wyżej widać wykopy pod plac zabaw

Okazało się, że Szkoła Podstawowa nr 3 usytuowana nieopodal wygrała w konkursie PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA 2018 i plac zabaw NIVEA ulokowano w parku.


Plac zabaw NIVEA.

Osoby zajmujące się historią miasta powinny pamiętać o Parku (gaju) Augusty i Królowej Luizy


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI