Godło Oleśnicy z dukata okolicznościowego i wniosek z tego wynikający

28.03.2010 r.
W czasach, gdy książki z ilustracjami herbów nie były ogólnie dostępne - ich rysowanie odbywało się w oparciu o blazonowanie, czyli bardzo skrótowy opis herbu. Przykładowy blazon (czyli opis) herbu Oleśnicy - "w polu czerwonym biały orzeł św. Jana Ewangelisty, głowa w złotym nimbie, skrzydła rozpostarte do lotu, stoi na białej wstędze z czarnym napisem S+IOEVAN".

Na podstawie tego skrótowego opisu, który może być jeszcze krótszy, rysownik powinien namalować swoje wyobrażenie orła o białym kolorze, którego głowa otoczona jest złotym (żółtym) nimbem i patrzy w prawo. Orzeł powinien mieć kształt heraldyczny - czyli być narysowany przy minimalnej ilości kresek, gdyż dawniej herby na tarczach nie zawsze rysowali artyści, lecz rzemieślnicy.

Aktualny herb Oleśnicy został przerysowany z witraża umieszczonego w obecnym Liceum Ogólnokształcącym (rys.1). Na rys. 2 pokazano niedbale przerysowanego orła z herbu, który został przyjęty do użycia przez Radę Miasta uchwałą z 2006 r. Herb z tym rysunkiem orła aktualnie widnieje na stronie UM Oleśnicy i jest zalecany do użytku (do ściągania). Komisja Heraldyczna MSWiA zalecała przyjęcie rysunku orła bardziej heraldycznego, pokazanego na rys. 3. Jednak zalecenie i rysunek herbu nie znalazły uznania w oczach burmistrza Oleśnicy J. Bronsia. Na rysunku orła aktualnie używanego nie widać, gdzie zaczynają się skrzydła (gdzie kończy się "pierś" orła) - na pierwowzorze to widać. Rysunki poszczególnych piór wskazują, że rysownik nie potrafił przerysować piór z pierwowzoru (wystarczy przypatrzeć się najwyższym piórom z lewej i prawej strony - powstał kolejny rząd piór!) i nie mają one jakiegoś uszeregowania (widoczne "dziury").

Rys.1. Postać orła z witraża.
Rys. 2. Postać orła z witryny UM Oleśnicy. Symbol brzydoty.
Rys.3. Postać orła stosowanego przed 1989 rokiem.

Czy artysta, mający wykonać rzeźbę w drewnie lub jakimś innym materiale, stanowiącym formę do odlewu, może się na tym rysunku wzorować? Raczej nie. Będzie się dziwił dlaczego pióra nie posiadają jakiegoś ładu graficznego i będzie zmuszony je poprawić.

Rys.4 Orzeł z łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta.
Rys. 5. Oleśnicki dukat lokalny. Fot. W. Mazurkiewicz
Rys. 6. "Wycięty" i powiększony orzeł z dukata.

Na rysunku 4 widać orła z łańcucha noszonego przez Przewodniczącego Rady Miasta. Artysta zasadniczo nic nie zmienił, tylko zminimalizował błędy rysownika z rys. 2. Oczywiście, musiał się mocno napracować przy rzeźbieniu kilkudziesięciu piór.

Podobnie postąpił projektant tzw. dukata lokalnego Oleśnicy. Nie mógł na tak małej rzeźbie umieścić kilkadziesiąt różnych piór, mających odmienne kierunki i różne odstępy - dlatego uprościł postać skrzydeł orła (rys. 6).

Wniosek:
Burmistrz Oleśnicy zatwierdzając projekt dukata - uznał, że postać graficzna godła herbu Oleśnicy może ulec zmianie. Jeśli tak, to powinien także podjąć decyzję o poprawieniu, chociażby, rysunku orła przyjętego uchwałą Rady Miasta NR XL/309/2006 w sprawie herbu, barw flagi i hejnału miasta Oleśnicy z 28 kwietnia 2006 r. Poprawienie tego rysunku, nie wymaga zmiany uchwały RM i uzyskania zgody Komisji Heraldycznej MSWiA.

Daleko wzorców nie trzeba szukać, wystarczy sięgnąć do archiwów miejskich. Aby ułatwić - odsyłam do poniższego rysunku orła, używanego przed 1989 rokiem i namalowanego przez bardziej wprawnego artystę. Wystarczy ten rysunek wstawić do tarczy.

Rysunek herbu z materiałów promocyjnych MKS Pogoń (autor rysunku nieznany).
Ten sam orzeł na witaczu rogatkowym.

W oparciu o powyższy rysunek wykonano witacz rogatkowy, stojący przy wjeździe do Oleśnicy od wielu lat. Czyli ta postać orła jest w Oleśnicy od dawna używana.

P.S. Tak wygląda odrysowany z materiałów UM herb Oleśnicy na pewnym sakralnym obiekcie materialnym, który będzie użwany przez wieki. Szkaradztwo to będzie "sławiło" obecne władze oleśnicy.

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia LinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli

Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI