Marek Nienałtowski
Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku
Ponad 4500 herbów szlacheckich, 37 tysięcy nazwisk, 55 tysięcy rodów. Cena ok. 60- 70 zł. Warto kupić ! ! !

Tadeusz Gajl to artysta i heraladyk, autor znanych herbarzy [1], [2], wystaw i twórca wielu herbów miast i gmin. Informacja o autorze.

Prezentowany herbarz to najnowsze dzieło autora, najobszerniejsze, najbardziej dopracowane, które jest wytworem kilkunastu lat doświadczeń wydawniczych, zbierania opinii i poszukiwań we wszelkich źródłach heraldycznych.

Herbarz Polski stanowi sumę prac wszystkich polskich heraldyków z ostatnich 600 lat, dzieło przedstawiające herby polskiej szlachty od średniowiecza Polski Piastów, poprzez lata Rzeczypospolitej Obojga Narodów Jagiellonów i królów elekcyjnych, po pierwsze lata XX wieku, gdy podczas zawieruchy I Wojny Światowej umierały monarchie zaborcze. Ta księga we wspaniałej formie graficznej pokazuje heraldyczny dorobek Polski, Wielkiego Księstwa Litewskiego i czasu rozbiorów. W niej pokazano wszystkie herby polskiej szlachty i polskiej arystokracji.

W czasie zalewu wirtualną, nieuchwytną formą internetową daje materialne i w doskonalej formie wydawniczej świadectwo wciąż pulsującej życiem kultury i tradycji polskiej, szlacheckiej. Wspaniała treść w doskonałej formie. Kwintesencja historii, patriotyzmu i narodowej dumy.

W herbarzu można znaleźć nie tylko herby rodowe. W nim jest także zawarta historia naszych małych ojczyzn - księstw, powiatów, gmin, miast - nie tylko Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, ale także Śląska, Pomorza czy Prus. Bowiem tworzyli ją ludzie, których nazwiska są w tym herbarzu. W herbarzu także odnajdziemy herby, które znajdują się w podziemnych kryptach, na epitafiach XVI wiecznych czy zabytkowych pałacach. Jako przykład pokażę m.in herby Kospothów z pałacu w Brzezince, Herb Prittwitzów z niedawno odkrytej krypty w Stroni, herb Roraw (Rorau, Rarowski) z epitafium obrazowego z Bazyliki Mniejszej w Oleśnicy.

   

oniżej pokazano kilka herbów z herbarza. Trudno mi było wykonać skan całej strony - stąd nienajlepsze wycinki.

M.in. herb Kospoth
M.in. herb Prittwitz
M.in. herb Rarowski (Rorau).

Z tym herbarzem jest związana internetowa wyszukiwarka herbów, przy pomocy której można poszukać nazwy herbu wymienionego w herbarzu (tylko!). Może ona być przydatna przy znalezieniu na starej grafice, rzeźbie itp. herbu lub jego elementów i chęci odnalezienia nazwy herbu. Tutaj opisano sposób poszukiwania herbu


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia LinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli

CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI