Marek Nienałtowski
Pierwszy ślad po bibliotece zamkowej z czasów Hohenzollernów

Chyba w każdym zamku (pałacu) istniała biblioteka. Po objęciu zamku oleśnickiego przez Hohenzollernów i po jego remoncie, powstała prawdopodobnie około 1901-1903 r. nowa biblioteka. Istniała ona formalnie do 1945 r., potem mogła jeszcze zajmować swoje pomieszczenie. Nie wiadomo, kiedy wyrzucono z pomieszczenia biblioteki książki do piwnicy. O tym, że tam leżały, poinformowały mnie osoby, kóre jako dzieci wydzierały z nich kolorowe ilustracje. Każdy mogł sobie zabrać dowolną książkę, to co pozostało, może wywieziono na przemiał. Nie pozostała nawet jedna książka, na podstawie której można byłoby wysnuć jakieś "bibliotekarsko-historyczne" wnioski.

Okazało się, że zachowała się jedna książką, która znalazła się w kolekcji Marka Górnickiego i łączy się z pierwszym burmistrzem Oleśnicy Mieczysławem Piaseckim, będącym jej właścicielem. Tom IV książki o życiu Napoleona, wydanej w 1907 r. niczym szczególnym się nie wyróżnia (niżej strona tytułowa i grzbiet), ale są w niej elementy, które wiążą się z historią zamku i Oleśnicy.

Własnoręczny wpis własnościowy
burmistrza M. Piaseckiego

Strona tytułowa
Grzbiet
Naklejka z numerem inwentarzowym

Na ostatniej stronie widnieje numer biblioteczny - książka należała do działu VI i nosiła nr kolejny 2060. Czyli biblioteka liczyła ponad 2000 książek i była podzielona na kilka-kilkanaście działów. Służyła parze książęcej, a potem ich dzieciom i gościom.

 
Ekslibris Następcy Tronu
Wilhelma
 
Herb Marchii Brandenburskiej nad wjazdem do zamku oleśnickiego

Ważnym elementem jest umieszczony w niej ekslibris Następcy Tronu Wilhelma wykonany w 1903 r. przez znanego grafika George Otto. Dlaczego w jego ekslibrisie umieszczono herb marchii brandenburskiej, której Hohenzollernowie od 1417 r. byli elektorami? Dlaczego jego młodsi bracia przyjmowali w ekslibrisach herb rodowy, jak to pokazano niżej?


Ekslibrisy młodszych braci Wilhelma - książąt Prus, z herbem rodowym, także wykonane przez G. Otto w 1900 r.
(Źródło - wpisać w google: hzjb_1903_07.pdf)

Odpowiedzi nie znam. Natomiast zagadką pozostaje czy ekslibris powstał pierwszy, czy herb marchii brandenburskiej umieszczony nad wjazdem do zamku. Bowiem oba herby są graficznie bardzo podobne, chociaż na płaskorzeźbie wysokość klejnotu w postaci pioropusza została nieco ograniczona ze względu na brak miejsca. Jeśli brać pod uwagę daty - to najpierw wykonano ekslibris (1903 r.), a później (1905-1906) powieszono herb nad wejściem do zamku. Mogło się jednak zdarzyć, że płaskorzeźbę wykonano wcześniej i czekano na jej umieszczenie dopiero po przeniesieniu bramy zamkowej w nowe miejsce.

Pytanie najważniejsze - czy ten exlibris powstał dla potrzeb biblioteki zamkowej w Oleśnicy, czy był używany w innych miejscach pobytu Następcy Tronu Wilhelma? Stawiam te pytania licząc, że może trafi na nie znawca exlibrisów Hohenzollernów i udzieli odpowiedzi.

Tematy powiązane

http://www.olesnica.org/Kolejny_mit_herbowy.htm

http://www.olesnica.org/Herb_piastow_czy_hohenzollernow.htm


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI