Marek Nienałtowski
Krypta Podiebradów w Oleśnicy - V wejście
2.06.2012 r.

12 maja 2012 r. odbyło się kolejne wejście do krypty, będące okazją przypatrzenia się jeszcze niezidentyfikowanym sarkofagom i wykonania ich zdjęć. Dopiero dzisiaj udało się napisać sprawozdanie.

Z dotychczasowych analiz można przyjąć, że jest to krypta Karola II, jego żony Elżbiety Magdaleny, ich dzieci i wnuków. Nie wiadomo, czy w tej krypcie znajdują się jakieś pochówki (ślady) jego pierwszej żony Katarzyny oraz dwójki dzieci z tego małżeństwa. Powinna istnieć inna krypta związana z synami Karola I - m.in. Jana i jego żony Krystyny Szydłowieckiej, ich syna Fryderyka Krzysztofa i księcia Jerzego - brata Jana.

Można wstępnie sądzić, że w tej krypcie powinno być 14 sarkofagów Podiebradów - dotychczas rozpoznano 9. Wstępnie rozpoznano dodatkowo 3 sarkofagi Wirtembergów. Najprawdopodobniej dojdzie do rozpoznania wszystkich sarkofagów. Nie rozpoznano pochówku w całkowicie zgniłej trumnie oznaczonej z lewej jako NN3 (podczas pierwszego wejścia do krypty - wykonano zdjęcie czaszki w niej widoczne. Może ze zdjęcia uda się ocenić, czy jest to czaszka kobiety. Sądząc z zębów była to młoda osoba i raczej kobieta).

Sarkofag żony Karola II
Przez dłuższy czas sądziłem, że w miejscu oznaczonym Elzbieta Magdalena znajdował się sarkofag Barbary Małgorzaty. Dopiero dr Piotr Oszczanowski odczytał z wieka sarkofagu imiona Elżbieta Magdalena. Tak więc obok Karola II spoczywa jego żona Elżbieta Magdalena. Obok niej spoczywa syn - Henryk Wacław. Pokazałem to na schemacie z lewej.

Niżej zdjęcie sarkofagu Elżbiety Magdaleny wraz napisem inskrypcyjnym wykonanym na tablicy umieszczonej na wieku.

Sarkofag Elżbiety Magdaleny. Na nim leży mocno skorodowany sztylet
Inskrypcje na wieku sarkofagu. Napisano Elżbieta Magdalena córka Jerzego II

Rozpoznawanie dwóch dziecięcych sarkofagów

Na poniższym zdjęciu widać dwa małe sarkofagi. Na tym pod ścianą, zachowały się widoczne resztki malowanych herbów i inskrypcji. Na bliższym sarkofagu są tylko słabo widczone wyryte napisy (ale możliwe do odczytania) i przynajmniej jeden herb.


Dwa dziecęce sarkofagi wymagające rozpoznania

Rozpoznanie sarkofagu nr 1

Herby na tym sarkofagu są bardzo niewyraźne, ale każdy zajmujący się heraldyką genealogiczną Podiebradów, dostrzega widoczny na środku pokrywy herb Mecklenburg-Schwerin  (ten sam herb na innym sarkofagu). Kiedy okazało się, że we wezgłowiu znajduje się herb Podiebradów - (podobny na innym sarkofagu) stało się jasne, że we wezgłowiu jest herb własny (ojcowski), na lewej stronie pokrywy - herb babki ojczystej. Czyli jest to najpewniej potomek Karola II. W "nogach" powinien znajdować się herb matki. Czy Katarzyny - pierwszej żony, czy drugiej - Elżbiety Magdaleny? Ten herb na sarkofagu jest bardziej niewyraźny niż dwa poprzednie - jednak po rozłożeniu kolorów na tarczy i po zarysie klejnotów - można sądzić, że jest to herb Brzeski (chociaż widzę w trzecim polu zarys lwa? Może lepsze zdjęcie wyjaśni tę zagadkę). Herb babki macierzystej jest praktycznie niewidoczny. Zapewne jest potomek Karola II i Elżbiety Magdaleny. Ale skąd ten lew na herbie matki? Podobny herb, z lwem, miała Anna - księżna Bierutowa, żona Henryka Wacława, których dwójka dzieci była złożona do tej krypty. Pozstaje to wyjaśnić.

Zapewne po podniesieniu (przesunięciu) sarkofagu i lepszym oświetleniu - dr P. Oszczanowski lub dr W. Mrozowicz odczytają inskrypcję wskazującą na imię dziecka. Może i wtedy wyjaśni się ostatecznie czyje jest to dziecko.

Rozpoznanie sarkofagu nr 2
Na jego wieku, znajdują się w miarę wyraźne napisy, które będą mogli odczytać specjaliści (na zdjęciu o rozdzielczości internetowej - niewidoczne) Natomiast na krótkim boku sarkofagu "w głowie" znajduje się wyryty herb Podiebradów i jakiś inny w ukłonie heraldycznym - nierozpoznany. Nad herbem Podiebradów widoczne są inicjały ... książę z Münsterbergu (książę z Ziębic). Niestety imienia nie widać na zdjęciu. Zapewne będzie widoczne po przesunięciu sarkofagu i wykonaniu zdjęcia z innego kierunku (często wyryte napisy i herby są bardziej widoczne na zdjęciu niż w oglądzie bezpośrednim). Wstępnie można oceniać, że jest to także sarkofag Podiebradzki.


Pozostałe sarkofagi
Kolejne trzy sarkofagi znajdujące się obok sarkofagu Karola II (zobacz powyższy planik krypty) są wstępnie rozpoznane (po herbach) jako Podiebradzkie (2) i jeden Wirtemberski. Należałoby jednak dokonać głębszej identyfikacji sarkofagów (poznać przynajmniej imiona zmarłych). W tym celu trzeba przesunąć sarkofagi, wykonać zdjęcia i jednocześnie próbować szukać napisów. Wymagać to będzie kilkugodzinnej obecności w krypcie. Warto, aby przed zamknięciem krypty na kolejne długie lata - wykonać te działania. Może uda się znaleźć przynajmniej jeden sarkofag związany z pierwszą żona Karola II. Wskazywałoby to, że ona i dwoje dzieci, nie zostały pochowane w innej krypcie.

Wcześniej pisano:

Krypta Podiebradów
Identyfikacja sarkofagów
Sarkofag Karola II Podiebrada
Opowieści z krypty
Poszukiwania krypty przy pomocy geo-radaru
Wyniki badań geo-radarem
Kolejne wejście do krypty


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI