Co pisała Panorama Oleśnicka o planach wydania monografii oleśnickiej w roku 2002 ?
Potem zapomniano o tym. Dopiero na początku 2004 r. sprawa wróciła. Ale już nie zdążono na 750. rocznicę nadania praw miejskich. Zdążono na wybory. Czy tak miało być?

Piszmy monografię
Panorama Oleśnicka nr 5/2002 z 18.01.2002

MOKiS chce w tym roku zainicjować przygotowania do wydania monografii Oleśnicy.

W roku 2005 przypada 750. rocznica przyznania Oleśnicy praw miejskich.
To wyjątkowa okazja - powiedziała Panoramie dyrektor MOKiS-u Joanna Kościuk - na wydanie nowej monografii dziejów Oleśnicy. Dotychczasowe opracowania naukowe na ten temat pochodzą z lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Uległy już więc dezaktualizacji nie tylko z uwagi na upływ czasu, lecz przede wszystkim ze względu na ówczesne tendencje polityczne, które nadały tamtym publikacjom propagandowy charakteru. Ponadto - co nie bez znaczenia - publikacja taka, obejmująca okres 1255-2000, dałaby także możliwość zaprezentowania osiągnięć ostatnich 10 lat, czyli demokratycznego samorządu lokalnego Oleśnicy.

Monografia Oleśnicy, zakłada projekt MOKiS-u, powinna być dziełem popularnonaukowym, opracowanym przez wiarygodną instytucję środowiska historycznego. Jako wykonawcę tego zadania MOKiS wskazuje na Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. To placówka naukowa, która ma już doświadczenie we współpracy z podmiotami samorządowymi w realizacji tego typu zadań. Ostatnio na zlecenie pracownicy naukowi Centrum opracowali monografię Kłodzka.

Widzę trzy główne korzyści z opracowania nowej monografii - mówi J. Kościuk - po pierwsze: stworzenie wartościowej publikacji uświetniającej obchody 750 lat Oleśnicy, po drugie upowszechnienie świadomości historycznej w społeczności lokalnej, zwłaszcza poprzez pomoc w edukacji regionalnej realizowanej w oleśnickich szkołach podstawowych i gimnazjach, po trzecie: możliwość komercyjnego zbytu publikacji w księgarniach oleśnickich, jak i wrocławskich, związanych z Uniwersytetem Wrocławskim.

Jak miałaby wyglądać realizacja tego zadania? Możliwa jest do przeprowadzenia w latach 2002 - 2004. To czas potrzebny na opracowanie tekstu merytorycznego i na cykl wydawniczy. Abyśmy mogli więc doczekać się nowej monografii w 2005 roku, zainicjowanie tych działań powinno nastąpić w tym roku. Wszystko, jak zawsze - mówi dyrektor MOKiS-u - zależy od finansowych możliwości. Marzy mi się też - dodaje - album o naszym mieście, wydany w szczególnie starannej szacie edytorskiej...(dm)


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI