Marek Nienałtowski
Pamiętny mostka czar
12.09.2014 r.

Kilka dni temu stary mieszkaniec Oleśnicy opowiadał mi, że kiedyś stawał na mostku nad rzeką Oleśnicą, na obecnej ul. 3 Maja i wpatrywał się w wypływającą spod niego rzekę. Działało to na niego kojąco i obecnie przechodząc obok, zwyczajowo kieruje głowę w kierunku nieistniejącej już rzeki. Żałuje, że nie starano się jej zachować. Przypomnę kilkoma ilustracjami ten mostek, bo chyba nie zachowało się żadne zdjęcie rzeki w tym miejscu.

Przypomnę, że rzeka płynie w tym miejscu od ok. 1600 r. za sprawą Karola II Podiebrada, jednego
z najbardziej zasłużonych książąt dla Oleśnicy, którego imieniem nie można było nazwać parku (który założył), ulicy czy placu. Jedynie Stowarzyszenie dla Oleśnicy, na moją propozycję, nadało jednemu
z drzew - Pomnikowi Przyrody imię Karola II. Niestety nie mogą one zostać oficjalnie zatwierdzone
przez RM wg zasady "nie bo nie".


To chyba jedyne zdjęcie z ok. 1960 r. pokazujące balustradę mostka. Fragment fotografii ze zbiorów Adama Fedorowicza


Fragment widokówki datowanej w 1943 r. Uliczka poprzeczna na pierwszym planie to ob. Młynarska.
Dalej widoczna między dwoma budynkami balustrada mostka. Rzeka płynęła bliżej widocznego małego budynku.
Widokówka ze zbiorów Jacka Kamińskiego

Balustrada stykała się z dawnym murem przedbramia Bramy Wrocławskiej (Oławskiej). Widać grubość ściany przedbramia, które było kiedyś dłuższe o kilka metrów, bo stykało się z miejskim murem obronnym. Na początku XVI w. dokonano w tym miejscu znacznej przebudowy przedbramia i poszerzono fosę.


Fragment widokówki pokazujący balustrady mostka po obu stronach ulicy.
Widokówka wydana przez Pierogarnię Stara Chata Mariusza Czarnasiaka


Budowa budynku, obok którego zostanie zakopana w rurach rzeka Oleśnica. Fot. E. Niczypor. Ze zbioru A. Fedorowicza


Fragment widokówki z Allegro.pl. Pomiędzy fontanną, a budynkiem znajdowała się balustrada mostka.
Przedbramie sięgało od począku pierwszego budynku do ul. Młynarskiej.

Rzeka Oleśnica w historii miasta.

Most Mojżesza

Most zamkowy


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI