Panorama Oleśnicka nr 25 z 28-31 marca 2003

Na ratunek krypcie
Kuria Metropolitalna we Wrocławiu powołała komisję, która miała za zadanie określić sposób postępowania w odniesieniu do otwartej 13 stycznia br. krypty książąt wirtemberskich w bazylice św. Jana. W skład komisji - poinformował Panoramę ks. proboszcz Władysław Ozimek -weszli: ks. prałat Józef Pater - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego, Andrzej Kubik - wojewódzki konserwator zabytków, ks. kanonik Czesław Mazur i ks. Piotr Śmigielski - pracownicy Referatu Sztuki Sakralnej Kurii. Komisja dokonała oględzin krypty i po konsultacji wydała zalecenia.

W pierwszym punkcie postuluje nieudostępnianie krypty wszystkim zwiedzającym kościół, z racji ograniczonego miejsca w pomieszczeniu i braku bezpiecznej komunikacji. Zaleciła uporządkowanie wnętrza, w tym zabezpieczenie uszkodzonych drewnianych trumien poprzez umieszczenie ich w skrzyniach. Nakazano również zabezpieczenie wejścia do krypty drewnianą pokrywą, co już zostało wykonane. W przyszłości należy wykonać przykrycie z szyby pancernej i doprowadzić energię elektryczną. To oznacza, że krypta będzie eksponowana - będzie można zaglądać do niej z góry przez szybę. Przed podjęciem wszystkich prac komisja nakazała sporządzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej i opisowej, a następnie wyeksponowanie materiału dokumentacyjnego w specjalnie przygotowanych gablotach. Także to zadanie zostało w dużej części zrealizowane. Kustosz oleśnickiej bazyliki dysponuje już fotografiami, które zostaną zamieszczone w gablotach i udostępnione do oglądania w kościele. Komisja zastrzegła, że wszelkie czynności należy podejmować po konsultacji z nią oraz wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Ks. proboszcz Władysław Ozimek poinformował nas o pracach, które zamierza wykonać w pierwszej kolejności. Za najpilniejszą sprawę uznał zabezpieczenie pięciu rozlatujących się drewnianych trumien. Bez otwierania zostaną one zamknięte w specjalnie przygotowanych skrzyniach. Konieczne jest uzupełnienie tynku i wybielenie ścian w pomieszczeniu. Remont posadzki zależeć będzie od posiadanych przez parafię funduszy.
Panująca w pomieszczeniu wilgoć jest wrogiem zabytkowych trumien. Jak na razie - co stwierdzamy z żalem - prezes MGK i burmistrz pozostali głusi na nasz apel, by udrożnić studzienkę kanalizacyjną w najbliższym sąsiedztwie krypty i zerwać asfalt na miejskim gruncie w pobliżu bazyliki. Ta sytuacja w jakimś stopniu oddaje zainteresowanie decydentów historycznym odkryciem. Poza tym, że zaspokoili swą ciekawość, oglądając kryptę (byli w niej starosta, zastępca burmistrza, sekretarz miasta, prezes MGK), jak dotąd nie okazali pomocy. Parafia zdana jest na siebie, bo żadna instytucja nie zadeklarowała finansowego wsparcia remontu mauzoleum o nieprzecenionej historycznej wartości.

Wyłom w tej obojętności robi organizacja społeczna - Towarzystwo Przyjaciół Oleśnicy. 5 kwietnia organizuje - pod patronatem Panoramy Oleśnickiej i Telewizji Oleśnica - Wielkopostny Koncert Charytatywny, który ma przynieść dochód przeznaczony na remont książęcej krypty. Bilety wstępu kosztować będą 10 zł, sprzedawane będą cegiełki, przeprowadzona zostanie aukcja dzieł sztuki lokalnych twórców. Udział w koncercie zadeklarowali m.in. aktorka Monika Bolly, muzycy Waldemar Gromolak, Izabela Helińska, Tomasz Huk, Elżbieta Stępień-Włuczkowska. Imprezę poprowadzą Mirosław Majcherek i Andrzej Szczurek. Panowie znani są już oleśniczanom jako konferansjerzy balów charytatywnych. Do tej tradycji nawiązuje właśnie Wielkopostny Koncert Charytatywny, co nie dziwi, jeśli zauważymy, że organizatorka tych zabaw - Zdzisława Maria Jakimiec - jest od niedawna przewodniczącą Towarzystwa.

Jest więc nadzieja, że społeczna inicjatywa przyniesie pieniądze na najpilniejsze prace remontowe. Potrzeby są jednak o wiele większe. Krypta Wirtembergów mogłabybyć kolejną zabytkową wizytówką Oleśnicy. Dla historyków to nie lada gratka. Dwóch naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego - poinformował nas ks. proboszcz Władysław Ozimek - przystąpiło do opracowania monografii mauzoleum. Jeden opisuje je od strony historycznej, drugi - jako dzieło sztuki. Mają oni kontakt z Haraldem Schukraftem - niemieckim "wirtembergoznawcą", autorem książki o miejscach pochówków rodu Wirtembergów. Ten zaś utrzymuje łączność z dzisiejszymi przedstawicielami słynnego rodu. Współcześni Wirtembergowie chcieliby odwiedzić kryptę i anonsowali już swój przyjazd do Oleśnicy jesienią. Będzie to okazja do odprawienia w bazylice ekumenicznego nabożeństwa za zmarłych.
Krzysztof Dziedzic

Możesz pomóc w odnowieniu krypty wpłacając datek na poniższe konto:
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty
56-400 Oleśnica, ul. Łużycka 4
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 95840008-1081-27006-110-001 z dopiskiem "krypta"


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI