Najstarsza postać graficzna dużego herbu Oleśnicy. Sprawdziła się teza, że herb miasta zawiera elementy herbu Piastów oleśnickich

NIżej pokazałem rysunek dużego (udostojnionego, uroczystego, wielkiego) herbu Oleśnicy wykonanego przed 1593 r. Pochodzi z dzieła Kaspara Richtera: Zinssbuch nach Ordnung Römisch, KayserI [icher] May [estat]. und des Landes Schlesien und gestellet und vorferiget durch Casparum Richter, Bürger und deutscher Schülhalter zur Ollsen. 1593. Jest to więc najstarsza postać dużego herbu Oleśnicy.

Dziękuję paniom Joannie Madej i Alicji Konik z Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego za pomoc w odszukaniu tego herbu.

Z analizy rysunku wynika, że ten piękny herb został wykonany przez artystę znającego zasady heraldyki. Dlatego powinien być wzorcem herbu Oleśnicy i podstawą do narysowania jego nowej postaci. Najważniejsze - z rysunku wynika, że duży herb Oleśnicy ma rodowód piastowski, bowiem zawiera w sobie tzw. przepaskę sierpową (sierp księżycowy) z krzyżem. Niemieccy heraldycy starali się to ukrywać, zmniejszając krzyż, oddzielając go graficznie od przepaski sierpowej i umieszczając w bramie środkowej wieży. Podobnie jest eksponowany krzyż w herbie zatwierdzonym w 2006 r. Autor herbu z 1593 r. pokazuje krzyż we właściwym wymiarze, prawidłowo rozmieszczony i sugerujący, że jest związany z przepaską sierpową. Właściwą postać krzyża pokazano na poniższym prawym rysunku.

Tak wygląda wersja dużego herbu Oleśnicy z 1593 r. Skan rysunku uzyskałem 12 maja 2009 roku z BUWr.
Właściwie narysowany i umiejscowiony krzyż.

Nie znając wcześniej tego rysunku, byłem przeświadczony, że krzyż i "sierp księżycowy " w dotychczasowych rysunkach dużego herbu, musiały wcześniej stanowić jedność i być elementem herbu Piastów wrocławskich, a potem oleśnickich. Ponadto nawiązywały do pierwszego herbu Oleśnicy (niżej z lewej). Pisałem o tym wcześniej i pokazywałem jak powstał klejnot herbu. Dzięki odnalezionemu rysunkowi herbu z 1593 r. moja teza okazała się prawdziwa.
Herb Oleśnicy z ok. 1310 r. Pokazana przepaska księżycowa z krzyżem mogła trafić na duży herb miasta
Wyjaśniałem z jakich elementów składa się klejnot dużego herbu Oleśnicy
Tak został graficznie przedstawiony krzyż w klejnocie mojego projektu herbu Oleśnicy. Czyli projekt jest zbieżny z herbem z 1593 r.

Wnioski:

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI