Mała "oleśnicka racja stanu"
02.01.2010

Mała "oleśnicka racja stanu" wymaga, aby przeciwstawiać się zalewowi twierdzeń, że historia księstwa oleśnickiego i Oleśnicy jest tylko historią Niemiec i Niemców. Nie pamiętając o Konradach, Podiebradach, Słowakach i Czechach piszących po polsku, wydawcach drukujących polskie książki lub Niemcach - polonofilach, wspieramy te poglądy. Nie pamiętając zaś o byłych mieszkańcach Oels/Oleśnicy, którzy dużo trudu wnieśli w budowę naszego wspólnego miasta - wskazujemy na nieznajomość historii i tym samym nie jesteśmy lepsi od nacjonalistów niemieckich.

Przy okazji różnych uroczystości miejskich, burmistrz wspomina o Piastach oleśnickich, ale za tym nie idą działania ich upamiętniające. Żadna ulica, rondo, park itd. nie noszą nazwy Piastów Oleśnickich - np. Konrada I. Wzywam radnych miejskich do pamięci o Piastach oleśnickich podczas uchwalania nazw nowych ulic, mogących mieć ważne znaczenie.

Obecny rok jest poświęcony czeskiej obecności w Oleśnicy. Po Podiebradach w Oleśnicy pozostał wspaniały zamek, wiele zabytków i pamięć po innych, już nieistniejących. A czy wspomina się ich w nazewnictwie oleśnickim? Nawet o Podiebradach nie wspomniano na tablicy informacyjnej umieszczonej przez UM na zamku, chociaż to oni doprowadzili zamek do tej postaci architektonicznej.

Po 1989 roku, dzięki obecności prof. Władysława Dynaka w składzie Rady Miasta, doczekaliśmy się upamiętnienia dwóch Słowaków (z pochodzenia), zasłużonych dla kultury oleśnickiej i propagowania polskości - Jerzego Bocka i Jana Sinapiusa. Stali się Oni patronami dwóch ulic. Szkoda, że prof. W. Dynak "odsunął się" od spraw oleśnickich - może wtedy byłoby więcej szacunku do historii i jej promocji.

W okresie późniejszym powstawały nowe osiedla, ulice, ronda i okazało się, że nawet mało znani sportowcy (którzy niczym nie zasłużyli się dla Oleśnicy), są bardziej godni stać się ich patronami, niż postacie wnoszące wiele do historii miasta i jego promocji. Oleśnica jest naszą małą ojczyzną i nazwy patronów ulic, skwerów lub parków powinny być głównie z nią związane.

Obecnie (2009 r.) trwa dyskusja o nazwach oleśnickich parków. Przez wiele lat nie były one nazwane (pomijam nazwy w rodzaju Park przy ulicy ...), a te, które były nazwane na mapach np. Park Zamkowy, Park Miejski, zostały zapomniane. Radni przedstawili swoje propozycje nazw parków i przy tym nie zechcieli się skonsultować z mieszkańcami znającymi historię Oleśnicy i ich parków. Dlatego te propozycje, oderwane od życia, przyjęto bardzo krytycznie.

Jestem zdania, o czym już szerzej pisałem, że "Park przy Wałach Jagiellońskich" powinien nosić nazwę jego twórcy Karola II Podiebrada. Na forum internetowym Panoramy Oleśnickiej pisano, że skrótowa nazwa "Park Karola", "Park Karola II" czy "Park Podiebrada", jest z jakiegoś powodu nie do przyjęcia. Inni uważali, że nazwa "Park Karola II" byłaby odpowiednia. Uroczyste nadanie nazwy temu parkowi mogłoby stać się zwieńczeniem obchodów Roku czeskiego w Oleśnicy.

Jednocześnie z propagowaniem innych niż niemieckie wzorce - należy wyszukiwać postacie łączące Niemców i Polaków. Dobrym przykładem byłoby ponowne zawieszenie dwu-, trójjęzycznej tablicy na domu przy ul. Kościelnej 13, w którym mieszkał Karl von Holtei- Niemiec i jednocześnie przyjaciel Polaków. Pewna część mieszkańców Oleśnicy kochająca nasze miasto, z szacunkiem odnosi się do osób zasłużonych dla rozwoju miasta. Takim człowiekiem był Richard Kallmann, burmistrz, który przez 3 kadencje (36 lat - od 1883 do 1919 r.) pełnił swoją funkcje w okresie znacznego jego współczesnego rozwoju. Za jego czasów powstał m. in. projekt najpiękniejszego zakątka Oleśnicy - budynków przy dzisiejszej ulicy H. Sienkiewicza i A. Mickiewicza łacznie z Parkiem Cesarskim, przemianowanym po 1918 roku na Park Wilhelma (księcia brunszwicko-oleśnickiego). Być może, że jeszcze za mało oleśniczan czuje się następcami niemieckich mieszkańców miasta i kontynuatorami 755. letniej tradycji. Sądzę, że przyjdzie czas i na nazwanie w Oleśnicy - parku, skweru, czy (ponownie) ulicy - nazwiskiem R. Kallmanna.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miasta Rysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI
ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI