Pat z herbem Oleśnicy?

Przypomnę nowym czytelnikom strony, że 24 kwietnia 2006 r. samorząd oleśnicki przyjął uchwałę o fladze, barwach, herbie i hymnie Oleśnicy. Przygotowanie tej uchwały odbyło się z pominięciem opinii zawodowych heraldyków, historyków, bez konsultacji społecznej (np. bez powiadomienia TPO) i w skrytości. Opinie przeciwne nie były uwzględnione. W rezultacie powstała karykaturalna (wyraziłem się dyplomatycznie) uchwała RM. Dlatego napisałem do Wojewody Dolnośląskiego o unieważnienie tylko jednego paragrafu tej uchwały, dotyczącego herbu miasta. Umotywowałem to niezgodnością uchwały z zasadami heraldyki, wielusetletnią miejscową tradycją historyczną, przedstawieniem herbu w sposób odbiegającym od zasad estetyki i ukrywającym piastowskie pochodzenie herbu i miasta.

Wojewoda wysłał moje pismo do Komisji Heraldycznej MSWiA, która odpisała, że „uwagi komisji łącznie z opinią Pana Marka Nienałtowskiego mogą stanowić wystarczającą podstawę do odrzucenia uchwały”. W rezultacie Wojewoda wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą o „stwierdzenie nieważności uchwały w zakresie zaskarżenia”. Skarga Wojewody do WSA, którą w imieniu Wojewody przygotowali prawnicy Urzędu Wojewódzkiego była dla mnie mało zrozumiała (żargon prawniczy) i sądziłem, że odrzucenie uchwały jest przesądzone. Niestety, kilka dni temu dowiedziałem się, że w dniu 25 kwietnia 2007 r. sąd wydał wyrok oddalający skargę Wojewody. Nie wiem co było tego przyczyną – być może jakieś względy proceduralne.

Ale wniosek z tego jest fatalny dla historii Oleśnicy - przyjęta uchwała jest prawdopodobnie ważna i herb może być używany bez przeszkód. Tak więc, karykaturalny herb i jego opis będzie dalej symbolem 750. letniego miasta z bogatą historią. Zwycięża bylejakość.

Może teraz doczekamy się umieszczenia uchwały RM na stronie internetowej Oleśnicy i każdy będzie mógł przeczytać te bzdury. Oleśnica jako jedno z nielicznych polskich miast nie posiada i nigdy nie posiadało na swojej stronie opisu symboli miejskich. Wydana uchwała jest trudno dostępna dla zwykłych mieszkańców. Czym to tłumaczyć?
Więcej o perypetiach z herbem Oleśnicy w odsłonie poświęconej herbowi miasta


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim