Zagadka rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2

Analiza planów szkół znajdujących się przy ul. B. Prusa wskazuje, że w latach 1912 -1939 r. nastąpiła rozbudowa dawnego budynku szkoły podstawowej dla chłopców - obecnej SP nr 2. O tym nigdzie nie wspominano, dlatego próbowałem znaleźć przybliżoną datę rozbudowy. Szkoła ta powstała w 1881-1882 r.

Białym kolorem oznaczyłem miejsce rozmieszczenia szkoły nr 2
i jej otoczenia przed 1899 r.
Na planie z 1899 r. z uzupełnieniami do 1911 r. widać tę samą sytuację, z już wybudowaną Szkołą Katolicką, ale bez pokazania płotów, chociaż może dalej istniały

Powyższy lewy fragment planu Oleśnicy, chociaż ma jakoby dotyczyć 1904 r., faktycznie pokazuje sytuację sprzed 1899 r. A to dlatego, że nie ma na nim pokazanego budynku Szkoły Katolickiej, którą wybudowano obok w 1899 r. Widać natomiast dobrze oznaczenie parceli i to, że do obecnej SP nr 2 prowadziło przejście od ul. Różanej, z dwóch stron obudowane murem lub płotem. Praktycznie dzieci nie miały miejsca na zabawę.

Zwraca też uwagę fakt, że budynek szkoły nr 2 miał wtedy w widoku z góry kształt symetryczny. Natomiast na planie z 1939 r. już ma kształt niesymetryczny i jest znacząco przedłużony.


Plan z 1939 r. Szkoła (pokazana strzałką) ma kształ niesymetryczny.
Parcela budynku przy ul. Różanej uległa zmniejszeniu.
Powstał duży plac dla uczniów trzech szkół.
Uważano, że był jeszcze za mały

Kiedy doszło do zmian? Szkoły na rogu ul. Arsenalnej i ul. Różanej chyba były rzadko fotografowane i dlatego nie zachowały się zdjęcia do obecnych czasów. Istnieje jedno zdjęcie lotnicze, na którym pokazano elewację tylną szkoły nr 2.

Elewacja tylna na zdjęciu lotniczym z ok. 1930 r.
Widok na tylną elewację obecnie,
czyli wydłużono ją o nieco ponad 1/4

Nie wiem, kiedy wykonano zdjęcie przedstawiające m.in. budynek szkolny. Najczęściej zdjęcia lotnicze wykonywano po 1930 r., czyli można sądzić, że i to zdjęcie wykonano około tej daty. Bardzo wstępnie można sądzić, że rozbudowę szkoły wykonano ok. 1935 r. Na to może wskazywać fakt, że w książce adresowej Oleśnicy z 1935 r. pominięto spis nauczycieli tej szkoły, natomiast wymieniono wszystkich pozostałych. To mogłoby wskazywać na zamknięcie szkoły w tym okresie. Jest to jednak tylko znaczące przypuszczenie. W wyniku dobudowy uzyskano 3 klasy lekcyjne (wg informacji Doroty Bilmon). Również nie wiadomo, kiedy w szkole założono instalację wodno-kanalizacyjną, bo w szkołach budowanych na przełomie XIX/XX w. jeszcze budowano ubikacje na zewnątrz budynku, co znacznie obniżało koszty jego budowy.

Przybliżony widok elewacji frontowej przed przebudową
Widok elewacji frontowej po przebudowie - obecnie

Jeśli ktoś z Internautów posiada datowane zdjęcie szkoły z lat 1900-1940 - proszę o kontakt.


Od autora Lokacja miasta Olesnica piastowska Olesnica Podiebradów Olesnica Wirtembergów
Olesnica za Welfów
Olesnica po 1885 r. Zamek olesnicki Kosciól zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Olesnicy Herby ksiestw Drukarnie Numizmaty Ksiazece krypty
Kary - pregierz i szubienica Wojsko w Olesnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasluzeni dla Olesnicy Artysci olesniccy Autorzy Rysowali Olesnice
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemia? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa olesnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauwazyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowosci
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOSCI