Sensacyjna informacja na widokówce
2005 r.

Pan "Wojtek" oferował mi do umieszczenia na stronie zbiór skanów kikudziesięciu małoznanych widokówek. Jakież było moje zdumienie, gdy na jednej z nich zobaczyłem nieznany widok łącznika Zamku z Pałacem z 1903 r. (ilustracja poniżej). Najczęściej bowiem widzieliśmy inny widok tego miejsca.

A oto sensacyjne rozwiązanie architektoniczne łącznika z 1903 r.

Jest ono sensacyjne przez to, że każe się zastanowić nad prawdziwym rozwiązaniem komunikacji Zamek-Pałac. W literaturze podano, że łącznik ten powstał w roku 1616. Natomiast z tego zdjęcia i analizy planów zamku wynika, że łącznik, w obecnie istniejącej postaci, mógł nie istnieć (np. przejście do zamku z pałacu mogło odbywać się tylko przez korytarz jednego piętra?). A łącznik w istniejącej postaci powstał dopiero w 1905 r. po zmianie pokazanego rozwiązania.

Na powyższej ilustracji pokazano:

  1. Wieżyczka, w której znajdowały się schody umożliwiające wejście do wieży zamkowej i najprawdopodobnie na krużganki. W najwyższym jej punkcie znajdowało się (i dalej jest) wejście do górnych partii wieży zamkowej (na galeryjkę widokową).
  2. Ściana boczna budynku, w którym wówczas znajdował się główny wjazd do zamku. Nad wjazdem znajdują się pomieszczenia. To własnie ich okna są widoczne na ilustracji.
  3. Klatka schodowa, lub jakaś inna budowla o jeszcze nierozpoznanym przeznaczeniu. Prawdopodobnie tędy wchodziło się z bramy zamkowej na teren przed fosą (nie było obecnie istniejącego półokragłego przejścia).
  4. Wejście po schodach do półokrągłej klatki schodowej prowadzącej do pałacu. Z tego wynika, że wejście do półokrągłej klatki schodowej było umieszczone wysoko.

Sytuacja z powyższej ilustracji pokazana jest na poniższym, lewym wycinku z plan zamku Bimlera, pochodzącego sprzed 1891 r.

Wycinek z planu Bimlera. Na nim pokazano:
1- stary wjazd do zamku;
2 - mur w miejscu obecnego przejścia, widocznego na poniższym zdjęciu;
3 - klatka schodowa (?) pokazana na powyższych ilustracjach;
4 - nieistniejące wejście do korytarza;
5 - nieistniejące małe okno;
6 - nieistniejące obecnie wejście do pomieszczeń pałacu poprzez półokrągłą klatkę schodową;
7 - nieistniejące małe okno (obecnie jest duże okno);
8 - nie uwzględniono wieżyczki pokazanej na powyższych ilustracjach;
9 - nie uwzględniono istniejącej wieżyczki.
Wycinek z istniejących obecnie planów zamku na poziomie parteru. Widoczne są różnicę pomiędzy nim, a planem Bimlera. Na planie I piętra byłby widoczny korytarz przedłużający korytarz z Pałacu Wdów aż do wieży

Na powyższym wycinku nie ujęto dalszej części pałacu, w której także istniały inaczej rozwiązane drogi komunikacyjne odbiegające od obecnych. Będę o tym sukcesywnie pisał.

Co zrobiono w 1905 r. - od krawędzi wieżyczki i dalej w kierunku pałacu - postawiono mur, w którym wybudowano korytarze, przebito otwory okienne (mniejsze i więcej) i zamurowano poprzednio istniejące otwory okienne. W wieżycce przebito otwory do korytarzy na każdym piętrze. W rezultacie powstały nowe komunikacje pomiędzy pałacem i zamkiem. Na parterze przebito otwór, pokazny na poniższym prawym zdjęciu, umożliwiające przejście z okolic bramy zamkowej, na teren byłej fosy wschodniej.


Sytuacja obecnie istniejąca.
Wieżyczka pokazana na widokówce sprzed 1905 r. weszła w skład korytarza. Pojawiły się 4 rzędy mniejszych okien. Widoczne na widokówce drzwi (i okno nad nim) należały do wysuniętej klatki schodowej. Obecnie za tymi drzwiami jest małe pomieszczenie.

Rozwiązania komunikacyjne w zamku oraz pomiędzy zamkiem i pałacem stanowią wciąż zagadkę. Były one (klatki schodowe, wejścia, ganki itp.) ciągle usprawniane i przebudowywane. Niestety, nie pozostał po tym ślad w dokumentach. Dzisiaj możemy jedynie opierać się na zachowanych starych widokówkach i planach zamku zamieszczanych w książkach. Niekiedy udaje się zaglądnąć do zamku w trakcie małego remontu (ostatnio - świetlicy środowiskowej) i zobaczyć spod tynku prawdziwe rozwiązania architektoniczne, przeczące informacjom zawartym w literaturze.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI