Po pięknej stołówce dragonów oleśnickich pozostały tylko resztki murów

Ciągle mało wiemy o byłych koszarach dragonów. Pomimo tego, że ze stołówki korzystało wielu jeszcze żyjących oleśniczan - mało kto ją pamięta i nikt z kim rozmawiałem nie ma jej zdjęć. Okazuje się, że przed 1945 r. istniały w niej dwie stołówki - żołnierska i podoficerska (kasyno), a budynek mógł zostać już po wybudowaniu modernizowany. Aby znaleźć zdjęcia stołówki odwiedziłem archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i tam zobaczyłem tylko rysunek architektoniczny stołówki, która na nim jawi się jako jeden z piękniejszych budynków neogotyckich w Oleśnicy. Nie mogłem rysunku sfotografować, bo nie załatwiłem sobie wcześniej zgody na fotografowanie. Czyli teraz można pisać o stołówce na podstawie tylko jej ruin. Liczę, że odezwie się ktoś z czytelników mających jej zdjęcie.

Stołówka jak i sąsiedni budynek Wojskowej Komisji Uzupełnień zostały spalone. Nie były zasiedlone, a nieznani właściciele nie zadbali o ich ochronę. Ówczesne władze miasta uznały, że los zabytkowych pięknych budynków ich nie interesuje.

Powodem napisania o stołówce była widokówka na ebay.de z jej zdjęciem. Jest ono szare, obniżające piękno czerwonej cegły i białych zdobień, lecz daje możliwość rozpoczęcia początkowej analizy. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że każda ściana stołówki miała inny wygląd.


Budynek stołówki. Z tej strony było wejście do kasyna podoficerskiego, o czym napisano na widokówce.
Z prawej widoczny inny mniejszy budynek, pokazany na poniższym planie. Widać wieżyczkę, w której znajdował się zegar z dwoma tarczami,
z której jedna skierowana była na plac ćwiczeń

Aby określić z którego kierunku wykonano powyższe zdjęcie, wykonałem "dookolne" współczesne zdjęcia spalonej stołówki. Na poniższym fragmencie planu miasta z terenem jednostki dragonów pokazałem kierunki, z których wykonalem zdjęcia. Z dalszych analiz wynika, że powyższe zdjęcie wykonano z kierunku 1-2


Rysunek poglądowy pokazujący kierunki, skąd było wykonane powyższe i niżej pokazane zdjęcia.
Fragment z planu Pharusa z 1927 r.


Widok z widokówki z kierunku 1. To jest ściana pokazana na powyższej widokówce. Widać, że była ona modernizowana.
Zamiast małego okna na poddaszu pojawiło się duże i może uzyskano tym samym większe pomieszczenie


Widok z kierunku 3. Jest to jedyna część ściany, która jeszcze stoi w całości


Widok z kierunku 2, czyli na boczną ścianę stołówki graniczącą przez drogę z budynkiem sztabowym (WKU)


Widok z kierunku 6, czyli wejście do stołówki żołnierskiej (przed 1945 r.). Na razie nie wiadomo,
jak ta ściana wyglądała przed spaleniem


Widok z kierunku 7


Widok z kierunku 4. Jest to jedyne zdjęcie jeszcze niespalonej stołówki od strony placu ćwiczeń,
Widać trybunę, skąd dowódca jednostki przyjmował defiladę, dalej niewidoczna droga,
którą maszerowali żołnierze. Za drogą widoczny niski budynek i dopiero za nim jest stołówka.
Ten niski budynek prawie całkowicie przesłania boczną ścianę stołówki.
Na dachu widoczna wieżyczka z zegarem


Ściana z kierunku 5-4. Widać, że była ona mocno oświetlona dużymi oknami.
Może tutaj było główne wejście do stołówki?


Tak wyglądają ściany byłej stołówki, na zdjęciu satelitarnym. Widać, że zarys budynku różni się
od przedstawionego na planie miasta. Można sądzić, że stołówka żołnierska zajmowała większą część budunku,
niewielką zajmowało kasyno podoficerskie. Kuchnia podobno była w piwnicy.

Można mieć nadzieję, że kiedyś pojawi się widokówka pokazująca stołówkę z przeciwnej strony. Może też pojawi się opis przeznaczenia innych małych budynków koszarowych, stojących przy placu ćwiczeń.

Co dalej z tymi ruinami? Czy będziemy czekać, aż budynek WKU runie i kogoś zabije? Może udałoby coś zrobić, aby znaleźć innego właściciela, który go odbuduje?

Czy to zdjęcie żołnierzy z jednostki samochodowej na tle stołówki?

Co dalej z budynkiem stołówki

Spalony budynek WKU


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI