Marek Nienałtowski
Kolejne bzdury w materiałach promocyjnych miasta

Przywykłem do tego, że każdy materiał promocyjny miasta zawiera nadmierną ilość błędów (BZDUR) w działach poświęconych historii miasta i w opisach zabytków. Jednak zawsze mam nadzieję, że w końcu UM zatrudni jakąś kompetentną osobę do działu promocji lub, że do tworzenia materiałów o historii zatrudnią znawców - np. nauczycieli historii. Niestety, nic się nie zmienia. Władze miasta dalej uznają, że treść nie jest ważna, a liczy się jedynie forma materiału promocyjnego. Czyli uznają, że czytelnicy tych materiałów są półinteligentami. Taki wniosek można postawić analizując najnowszą tablicę promocyjną miasta. Z lewej pokazałem ogólny widok tablicy stojącej obok Bramy Wrocławskiej.

1. Na tej tablicy napisano "Warto zobaczyć" i wymieniono kilka budowli miejskich. Naturalnie nie napisano, że można je zobaczyć tylko z zewnątrz. Bowiem osobom odpowiedzialnym za promocję miasta nie zależy na tym, aby obiekty o charakterze historycznym były udostępnione do zwiedzania. W Oleśnicy mieszkaniec miasta chcący zobaczyć zabytki oraz indywidualny turysta traktowany jest jako natręt.

2. Krótka treść zawarta na tablicy jest syntezą wszystkich wiadomości o zabytku. Tylko dobry historyk, znający zabytek jest w stanie wybrać z masy informacji to, co najważniejsze, to co da turyście podstawowy zasób wiedzy. Ale w Oleśnicy historycy z prawdziwego zdarzenia np. A. Pyzik nie są zatrudniani do wykonania żadnych opracowań.

3. W Oleśnicy przyjęto, że wszelkie opracowania (foldery reklamowe, mapy, artykuły informacyjne o mieście itp.) w których ma być zawarta informacja historyczna wykonuje firma zewnętrzna, najczęściej spoza Oleśnicy. Ona dostaje materiały z UM i z nich kompiluje tekst - najczęściej powstaje wówczas parodia historii miasta. Chodzi o to, aby nie dawać tej pracy oleśniczanom, gdyż zwiększa to ich popularność. A taki ktoś mógłby kiedyś zagrozić burmistrzowi Bronsiowi w wyborach.

4. W rezultacie musiał powstać tekst jak pokazany: Bazylika Mniejsza i zamek. Pierwsze zdanie z opisu Kościoła Zamkowego: "Został rozbudowany po 1230 r. o czym poinformował proboszcz kościoła Tomasz, kanonik wrocławski i notariusz Księcia Oleśnickiego". Wyjaśniam: data "1230" jest oderwana od historii budowy kościoła (wspomniano jedynie proboszcza kościoła). Nie istnieje dokument potwierdzający, że proboszcz kogoś o dacie rozbudowy informował. Proboszcz nie mógł być notariuszem "Księcia Oleśnickiego" (księstwo oleśnickie powstało ponad 80 lat później). Trzy błędy w jednym zdaniu ! ! ! W opisie zamku wspomniano o dwóch budowlach, których nie ma już od ponad 30 lat. Znaczną część tekstu poświęcono kolumnom (dlaczego nie innym ważnym elementom?), których nie można zobaczyć (nie istnieją). Natomiast pominięto inne ważne szczegóły - np. nie wspomniano o księciu Karolu II, który głównie przysłużył się rozbudowie zamku.

5. Jakaś firma naniosła tekst o zabytku na tablicę w sposób czyniącym go mało eleganckim (różne wielkości czcionek, inna objętość tekstu) i trudnym do czytania. Tekst powinna pisać osoba znająca edytor tekstu WORD (program Corel Draw itp.). Wiadomo, że po kropce może on wstawić kolejne słowo pisane z dużej litery. I tak się stało - w kilku miejscach tej tablicy tekst jest niezrozumiały, gdyż po "data r." pojawia się słowo pisane z wielkiej litery, sugerujące początek nowego zdanie. Czy nikt nie czytał tekstu przed jego umieszczeniem na tablicy? Dlaczego w każdym opisie zabytku jest inna szczegółowość tekstu (o Bazylice - szereg dat, o zamku żadnej).

6. Podobno, o zgrozo, te rewelacje z historii miasta są tłumaczone dla miast partnerskich. A to się Niemcy pośmieją, gdy porównają te rewelacje z zamieszczonymi w niemieckich opracowaniach.

7. Po co wydano kilkadziesiąt tys. zł na monografię Oleśnicy, skoro nie korzysta z niej nikt z "promotorów miasta"?

Wnioski

Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI