Marek Nienałtowski
Dyplom honorowego obywatela Oleśnicy

2005 r.

Przedstawiam dyplom wydany przez oleśnicki magistrat w 1896 r. Jest on ciekawy ze względu na oprawę graficzną, liternictwo, pokazanie ówczesnego wzoru herbu miejskiego, pieczęci miejskiej i zdjęcia ratusza (być może, że kolorowe zdjęcie ratusza zostało doklejone w późniejszym terminie). Dokument o wymiarach 40 x 30 cm, był umieszczony w skórzannej teczce, na przedniej stronie której, znajdował się jakiś metalowy emblemat, może herb miasta lub napis. Pozostały po nim tylko zarys i otwory do mocowania. Oryginał dokumentu jest w posiadaniu oleśnickiego kolekcjonera A. F. Dziękuję za zezwolenie na umieszczenie na stronie.

Dyplom H. Jerchela.
Kliknij, aby powiększyć
Hermann Jerchel - członek loży wolnomularskiej w Oleśnicy.
Żródło: Dr Norbert Wójtowicz

Dokument ten dotyczy nadania przez Magistrat i Radę Miejską honorowego obywatelstwa Oels panu Hermanowi Jerchelowi, za honorowe piastowanie wielu urzędowych stanowisk od roku 1858, stanowiąc wzór wiernej służby dla dobra gminy miejskiej (tłumaczenie tekstu - Przemysław Łuczak. Dziękuję!). Pan Przemysław odnalazł w spisach mieszkańców Oles z 1921 r. kilku mieszkańców o tym samym nazwisku. Być może, że są to jego potomkowie.

Uzupełniono 4.02.2012 r.
Pan dr Norbert Wójtowicz znawca problematyki wolnomularskiej natrafił na powyższy dyplom i uzupełnił treść tej odsłony o pokazany portret Hermanna Jerchela. Także dodał opis jego sukcesów na polu krzewienia idei wolnomularstwa w Oleśnicy i Dolnym Śląsku - dziękuję!

Tekst N. Wójtowicza - "Wspomniany na pańskiej stronie Hermann Jerchel to postać zasłużona nie tylko dla miasta Oels, ale również dla śląskiego wolnomularstwa. Został on inicjowany w loży wolnomularskiej 3 sierpnia 1851 i od tego momentu aktywnie uczestniczył w życiu lożowym. Nie ograniczało się to zresztą do biernego członkostwa lecz już po kilku latach zaczął pełnić kolejne urzędy w loży świętojańskiej "Wilhelm zur gekrönten Saule" w Oleśnicy. Tak wiec kolejno był II. Dozorcą, I. Dozorcą, Namiestnikiem, aż wreszcie w latach 1891-1905 Czcigodnym Mistrzem czyli osobą kierującą pracami oleśnickiego warsztatu wolnomularskiego. Aktywność wykazywaną przez Hermanna Jerchela na niwie masońskiej doceniali "bracia" również poza rodzimą lożą "Wilhelm zur gekrönten Saule". W związku z tym nie później niż w 1898 roku był on również członkiem honorowym staropruskiej Grosse National-Mutterloge Loge "zu den drei Weltkugeln" w Berlinie, a także członkiem honorowym lóż świętojańskich "Friedrich zum goldenen Zepter" i "Horus" we Wrocławiu, oraz loży świętojańskiej "Wilhelm zur deutschen Eiche" w Oławie."

Czyli H. Jerchel był nie tylko Honorowym Obywatelem Oleśnicy, ale i zasłużonym członkiem oleśnickiej loży wolnomularskiej.

Hermann Jerchel zmarł 23 października 1904 r. Jako Honorowemu Obywatelowi Oleśnicy klepsydrę podpisał burmistrz miasta Richard Kallmann.

 


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI
ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI