Marek Nienałtowski
Witraże z prezbiterium bazyliki mniejszej
5.11. 2009 r.
02.08.2020 r. Aktualiazacja


Trzy witraże z bazyliki mniejszej. Fragment fotografii Krzysztofa Wiesnera

Witraże zostały wykonane w 1908-1910 r. roku w trakcie remontu kościoła po katastrofie budowlanej. Dotychczas nie pokazywano ich dokładnych zdjęć i dlatego nie były znane szczegóły widoczne na witrażach. Obok lewy i prawy witraż na zdjęciach autorstwa Wiesława Mazurkiewicza. Pokazano je na Forum Historii Oleśnicy (chociaż fotografie zniknęły).

Na powiększeniach zdjęć widać, że pod głównymi scenami witraży widoczne są odniesienia do Ewangelii: Luc 2, 47 i Joh 12, 13. To oznacza, że przedstawiają one treść zawartą u św. Łukasza i św. Jana. Advena z forum Historii Oleśnicy odszukała i przedstawiła wersy odpowiadające numeracji. Niżej ich treść:"A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali nad rozumem
i odpowiedziami jego"

"A nazajutrz wielka rzesza, która przybyła na święta,
gdy usłyszała, że Jezus zdąża do Jerozolimy,
nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie,
wołając: Hosanna! Błogosławiony,
który przybywa w imię Pańskie, król izraelski”

 

Renowacja trzech witraży w oknach prezbiterium bazyliki mniejszej w Oleśnicy w 2019-2021 r.
Tekst - Dariusz Komolko

Witraże powstały około 1908-1910. Na razie nie znaleźliśmy sygnatury wskazującej w jakiej pracowni. Dwa boczne witraże - figuratywne, prawy przedstawia wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, lewy - nauczanie w świątyni. Środkowy witraż - geometryczny, kratownica.

Pierwsza renowacja witraży prawdopodobnie odbyła się w latach 50-60 ubiegłego wieku. Obecna renowacja spowodowana jest złym stanem witraży (widoczne dziury i popękane szkła, co m.in. spowodowało zalanie kościoła w czasie ubiegłorocznej burzy) oraz bardzo złym stanem kolumn z piaskowca oddzielających witraże.

Całość prac obejmowała będzie:

Obecnie zrealizowano w całości prace przy jednym oknie (prawym). W tym roku planowane jest zrobienie kolejnego okna, a przyszłym roku środkowe okno z którego wyciągnięto witraże i które zostało zabezpieczone szybami.

Renowacja witraży przeprowadzona jest przez pracownię Inko Art Marek Szczypiński przy współpracy z Dariuszem Komolko. Nadzór sprawowany jest przez konserwatora zabytków Romana Oleszczuka.

 

W prawy witraż wstawiono już szkło
Środkowy i lewy witraż w trakcie renowacji

Wewnątrz kościoła, przy prezbiterium także stoją rusztowania.

Rusztowania w prezbiterium. Fot. Wiesław Mazurkiewicz
Rusztowania w prezbiterium. Fot. Dariusz Komolko

Niżej pokazano niektóre kwatery witraża prawego już po renowacji. Wszystkie zdjęcia autorstwa D. Komolki.

     

 

Od autora strony
Jako ciekawostkę, która może przybliżać (a może oddalać?) datę wykonania witraża jest informacja, z której wynika, że znany malarz Joseph Langer (fotografia niżej) w 1909 r. wykonywał projekt dekoracji malarskich i witraży dla kościoła zamkowego w Oleśnicy. To mogłoby oznaczać, że datę wykonania witraży należałoby przenieść nawet powyżej 1910 r. Jednak projekt Langera w kościele św. Jana nie został zrealizowany. Witraże zapewne zaprojektował inny, może tańszy artysta lub jakiś znany zakład witrażowy. Być może data wykonania i nazwisko wykonawcy pojawi się na którejś kwaterze w lewym witrażu. Nie jest bowiem wykluczone, że natąpiła jakaś pomyłka w opisie osiągnięć J. Langera, gdyż w maju 1910 r. nastąpiło otwarcie kościoła, w którym witraże już powinny istnieć.

J. Langer z projektem dekoracji malarskiej w kościele św. Jana. W głębi widać m.in. witraże jego projektu.
Fot. Max Glauer z Opola. Więcej o J. Langerze

Przypomnę, że witrażysta Dariusz Komolko wykonał także renowację witraży z budynku starostwa

Die Glasfenster schuf Otto Linnemann aus Frankfurt. Kolorowe przeszklenia trzech okien chóru (m.in. dwunastoletniego Jezusa w świątyni i wjazdu do Jerozolimy) oraz okna w książęcej kaplicy wykonał w 1914


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI