Monplaisir
Poszukiwania rozmieszczenia budynku.

Na starej widokówce widać budynek (grupę budynków, teren) określany jako Monplaisir. Podpis pod nim jest następujący - Das alte Ausflugs- und Erholungsgebiet im Western der Stad Oels, ehemals herzogliches Kaffeehaus Monplaisir. Był to letni dom wypoczynkowy i potem kawiarnia książęca, wybudowana jeszcze za Podiebradów, pokazywana na rysunkach Wernera (ok.1740 r.). Później najprawdopodobniej przeszła w inne ręce. Pierwsze informacje z połowy XIX w. wskazują, że był to już wtedy znany, modny zajazd (restauracja, hotel i kawiarnia letnia), w którym podawano dobre piwo.W sali zajazdu i przed nim, odbywały się koncerty różnych orkiestr, m.in. wojskowych. Jedną z atrakcji zajazdu były letnie poranne koncerty.

Widać, że na jego teren można wchodzić poprzez mostek. Na następnej widokówce - ten sam budynek na tle nasypu kolejowego i wiaduktu (zdjęcie z ok. 1900 r.). Z tekstów historycznych wynika, że odbywały się tam koncerty orkiestr.

Na mapie okolic Oleśnicy sporządzonej w 1828 r. widnieją trzy budynki określane jako Monplaisir. Z mapy wynika, że znajdował w pewnym oddaleniu od zamku - czyli przed obecnym nasypem kolejowym, pomiędzy dwoma rzekami.

Gdzie był budynek zajazdu i co się z nim stało?

I oto pojawiło się rozwiązanie. Nieznany Autor (obecnie wiadomo, że jest to Pan Przemysław Łuczak - autor kilku innych ciekawych rozważań o historycznych budowlach) napisał do mnie e-mail, w którym opisuje sposób określenia miejsca rozmieszczenia kawiarni (dziękuję!). Miejsce określone przez Autora jest prawidłowe, bowiem pokryło się z tym, które później znalazłem na mapie. Sposób określenia miejsca, który przedstawił Autor jest na tyle ciekawy, że uznałem za celowe przedstawić go (plik Word-a).

I nowe udokładnienie przedstawione przez Pana Jana Bąka (dziękuję!). Jego zdaniem mostek (wyżej pokazany) zlokalizowany jest od strony ul. Kruczej, a zdjęcie przedstawiające mostek i zabudowania Monplaisir zrobiono właśnie od strony tej ulicy. Istnienie mostku od strony ul. Kruczej wydaje się Jego zdaniem zasadne, ponieważ komunikacja do Monplaisir odbywać się mogła wyłącznie od jej strony, łącząc ze sobą drogę widokową na staw i zamek. Swoje rozważania poparł fotografiami. Drugie ujęcie zrobione zostało po drugiej stronie istniejacego mostku (od strony ul. Kruczej).

Co stało się z zabudowaniami kawiarni książęcej? Prawdopodobnie "wiekowe" zabudowania, wzmożony z każdym rokiem ruch kolejowy na pobliskim nasypie oraz "zapach" obu odnog rzeki, niosący ścieki miejskie nie sprzyjał odpoczynkowi. I dlatego zajazd uległ zamknięciu. Już na planach z 1930 r. nie są one pokazywane, a jedynie pozostała nazwa Monplaisir.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI