Marek Nienałtowski
Zakrzywiony (?) przejazd pod "Pałacem Wdów" w Oleśnicy
29.07.2006 r.

W książce Historia i zabytki Oleśnicy autorstwa A.P. Szachnowskiego, po raz wtóry wraca stwierdzenie, że "Pod pałacem biegnie sklepiony przejazd, który - co ciekawe - powstał wedle prawideł średniowiecznej sztuki wojennej. Nie biegnie prosto, jak wszystkie inne przejazdy, ale wygina się pod kątem, stwarzając tym samym większe możliwości obronne."

Jest to niestety informacja błędna i nie powinna być powielana kolejny raz bez sprawdzenia. Bowiem sprawdzić ją jest łatwo - wystarczy (znając historię budowy pałacu) przypatrzeć się szczegółom. Można również sięgnąć do istniejących obecnie planów (Pani dr Maria Starzewska, która jako pierwsza napisała o tym, nie miała dostępu do planów i nie mogła sprawdzić tej informacji).

Na rys. 1. pokazano przybliżony plan parteru pałacu ok. 1603 r. czyli, po przebudowie przedbramia i wybudowania "dekoracyjnej bramy wschodniej". W tym czasie zachodnia część pałacu nie uległa jeszcze zmianom. Widać na planie (linia zielona), że przejazd pod pałacem biegnie prosto - nie jest "zakrzywiony".

 

 

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie planu parteru pałacu z okresu po 1603 r. i przed 1616 r. Opracowano na podstawie poniższego rysunku

Na rys. 2. pokazano stan po roku 1616. Widać na nim, że wybudowana klatka schodowa, aby spełaniać swoją rolę, musiała "wejść" w światło przejazdu. To z kolei zmusiło budowniczych do przesunięcia portalu - co spowodowało "pseudowygięcie" przejazdu pokazane linią zieloną. Tak więc, nie było to zamierzone względami obronnymi wygięcie przejazdu. Powstało w okresie, gdy już te czynniki (obronne) nie odgrywały znaczącej roli.
Rys. 2. Plan parteru pałacu po zmianach w 1616 r. Tj. dobudowaniu korytarzy na wszystkich piętrach, klatki schodowej, łącznika do kościoła i niepokazanego łącznika do zamku. Rys. z DDŻS PiMBP w Oleśnicy

Literatura

Starzewska M., Śląsk w zabytkach sztuki. Oleśnica, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI