Franciszek Zarówny - wspomnienia z działalności w Związku Harcerstwa Polskiego w Oleśnicy

Poprzez czytelnika strony otrzymałem wspomnienia Franciszka Zarównego z Jego działalności w ZHP na terenie Oleśnicy. Są to kartki maszynopisu formatu A4 w postaci PDF. Treść maszynopisu jest czytelna i może by¢ ciekawa dla osób chcących poznać historię ZHP w Oleśnicy w latach 1945-1992. Cztery strony zajmują słabe skany zdjęć z lat 1946-1948. Ze względu na ich dużą wartość historyczną chcę je ponownie zeskanować. Na kolejnych dwóch stronach znajduje się spis nagród i odznaczeń autora wspomnień. w tym skany tych odznaczeń.

Treść
s.52
s.53
s.54
    s.55
s.56
s.57
s.58
Zdjęcia
fot. 1
fot.2
fot.3
fot.4
   
Nagrody, odznaczenia
spis
fot.