Historia funkcjonowania poczty oleśnickiej w latach 1945 -1988 r.
13.06.2009 r.

Poniższe informacje uzyskałem od osoby pragnącej zachować anonimowość. Umieściłem je, gdyż są bardzo ważne dla powojennej historii Oleśnicy. Marek Nienałtowski

Za datę rozpoczęcia działalności Urzędu Pocztowego należy uważać dzień 24 kwietnia 1945 roku (miasto zajęto 25.01.1945 r.). Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Poznaniu Zarządzeniem z dnia 20.04.1945 r. delegowała do Oleśnicy naczelnika Rej. UTT z Grodna ob. Edwarda Strupinskiego, technika Szafko Bolesława oraz 4 niższych pracowników z Urzędu Pocztowego Poznań 2 - Stobińskiego, Hoffmana, Kaźmierczaka, Zimowicza celem zorganizowania i uruchomienia Urzędu Pocztowego w Oleśnicy i podległych placówek w powiecie. W dniu przyjazdu grupy pocztowców ( 23.04. 1945 r.) nie było w mieście żadnych władz polskich, oprócz starosty i kilku pracowników (burmistrz przybył kilka dni póżniej). W mieście także wówczas pracowali kolejarze, SOK-iści i milicjanci.

Naczelnik Strupiński oraz pracownicy napotykając na niezwykłe trudności, postanowili jak najszybciej, przy pomocy władz polskich i radzieckiej komendatury wojskowej uruchomić urząd. Budynek pocztowy znajdujący się przy Ohlauerstrasse nr 51/52 (później Prezydenta Bieruta 51/52) zajęty był przez jeńców włoskich. Po wielu zabiegach naczelnika Strupinskiego budynek opróżniono z początkiem maja 1945 r. Odbyło się to dzięki jego częstej interwencji u radzieckiego komendanta miasta.

Zniszczenie, dewastacja, brak bezpieczeństwa, ponadto masy maruderów utrudniały pracę. Wszystkie specjalne urządzenia pocztowe były zniszczone. Wspaniała kiedyś centrala automatyczna na 1500 numerów przedstawiała żałosną kupę złomu. Przypomnę, że przed 1939 r. techniczny stan personelu pocztowo- telekomunikacyjnego wynosił ponad 120 osób.

Budynek pocztowy znajdował się w opłakanym stanie, brudny, zaśmiecony, ogólnie wymagający generalnego remontu. Grupka pracowników rozpoczęła żmudną pracę oczyszczenia budynku, Uprzątnięto śmieci i wszelaki złom metalowy, wykonano najniezbędniejsze naprawy, zainstalowano zamki i dorobiono klucze. Poszukiwano sprzętu pocztowego, który niejednokrotnie leżał porzucony na pobliskich śmietnikach, pod gołym niebem. Na własnych barkach ściągano z innych budynków niezbędny sprzęt biurowy.

Po sześciu tygodniach wytężonej pracy pracy siedziba Urzędu Pocztowego była gotowa do podjęcia pracy. Dnia 16 maja 1945 r. uruchomiono Urząd Pocztowy dla petentów w dziale pocztowym. Bez odpowiednich druków, formularzy, bez stempli, za pomocą makulatury niemieckiej, ołówka. Poczta była ekspediowana poprzez jeden kursujący pociąg. Dzięki pracy poczty napływająca ludność miała możność porozumienia się z rodzinami, co było wówczas niezbędne.

W nocy z 19 na 20 maja 1945 r. miał miejsce napad na pocztę. Nieznani sprawcy po rozbiciu głównych drzwi wkradli się do budynku poszukując pieniędzy. Ponieważ Urząd nie posiadał wówczas zapasów gotówki ani też znaczków - poczta nie poniosła istotnych strat, nie licząc uszkodzonych drzwi.

Na początku czerwca 1945 r. w Oleśnicy pracuje starostwo, Milicja Obywatelska - powiatowa i miejska, Urząd Repatriacyjny, Urząd Ziemski, Inspektorat Szkolny, Zarząd Miasta i inni. Oczekuje się na pojawienie Sądu: Okręgowego i Grodzkiego oraz Prokuratury. W mieście w dalszym ciągu stacjonuje szereg jednostek radzieckich, kilkanaście szpitali, łącznie w przybliżeniu około 1500 żołnierzy.

Dnia 6.06. 1945 r. zawiązało się koło miejscowe Związków Zawodowych Pracowników Poczty i telekomunikacji. Zwiększająca się liczba ludności polskiej, powoduje zwiększenie ruchu pocztowego. Urząd wznawia obrót przekazów, przelewów i wpłat PKO.

21.07.1945 r. uruchomiono Urząd Pocztowy Długołęka. 01.08.1945 r. Dobroszyce, 01.09. 1945 r. Poniatowice. Dnia 27.08.1945 r. powstała w tutejszym Urzędzie „PSO” (Pocztowa Służba Ochrony) z uwagi na duże zagrożenie napadami.

5.09.1945 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrekcji OPT Wrocław z dn 29.08. 1945 r. naczelnik Strupiński Edward przekazał kierowanie Urzędem Pocztowym Władysłaowi Borysowskiemu. E. Strupiński został przeniesiony na stanowisko naczelnika Rejonowego UTT w Jeleniej Górze. 13 i 14 .09. 1945 r. odbyto podróż do miejscowości Solniki Wielkie, Wabienice i Sokołowice w celu wyszukania budynków na urzędy pocztowe.

5. 09. 1945 r. uruchomiono centralę telefoniczną z połączeniem z następującymi urzędami: Wrocław, Trzebnica, Syców, Namysłów, Bierutów i Dobroszyce. Wznowiono też obrót telegraficzny drogą telefoniczną. Dnia 15. 09. 1945 r. uruchomiono Urząd pocztowy Zakrzów.

Na dzień 15.10.1945 r. stan pracowników oleśnickiego Urzędu Pocztowego przedstawia się następująco: 10 pracowników umysłowych i 14 fizycznych.

6.12.1945 r. przeprowadzono kontrolę Urzędu przez pracownioka Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Naczelnik Urzędu skarżył się na trudności w organizowania pracy ze względu na braku oświetlenia elektrycznego w Oleśnicy i trudności z nabyciem nafty do lamp !!!

Stan abonentów telefonicznych na dzień 31.12.1945r. wynosił 28.

Z powodu wzrastającego ruchu telefonicznego zainstalowano z końcem lutego 1946 r. centralę telefoniczną 100 numerową.

Dnia 1 lutego 1962 roku uruchomiono drugi urząd pocztowo telekomunikacyjny przy ulicy Krzywoustego z nazwą UPT Oleśnica Śl. 3.

W roku 1964 budynek Obwodowego Urzędu Poczty i Telekomunikacji poddano kapitalnemu remontowi w połączeniu z modernizacją wnętrz urzędu i dostosowaniem do aktualnych potrzeb. Urząd pocztowy przeniesiono do budynku zastępczego. Remont zakończono 11 czerwca 1966 r.

26 października 1966 r. uruchomiono automatyczną centralę telefoniczną o pojemności 2 000 numerów z możliwością rozbudowy do 4 tysięcy numerów.

W listopadzie 1970 r. został wprowadzony automatyczny ruch telefoniczny Oleśnica - Wrocław oraz Oleśnica - Syców i Syców - Oleśnica.

1 lipca 1970 r. uruchomiono UPT Oleśnica Śl. 4 w nowym dworcu autobusowym przy ulicy Rzemieślniczej. Był to trzeci urząd na terenie miasta. Po adaptacji pomieszczeń - 1 marca 1972 r. uruchomiono na terenie jednostek wojskowych i w COSTWL urzędy Oleśnica Śl. 5 i 6. Na terenie miasta działało wówczas więc 5 urzędów pocztowo- telekomunikacyjnych.

Z dniem 1 maja 1978 r. UPT Oleśnica ŚL 4 został przeniesiony z dworca Autobusowego na Plac Zwycięstwa.

Dnia 13 grudnia 1981r. w związku z wprowadzeniem stanu wojennego UNiK Oleśnica Śl. I wszystkie podległe UPT zostały zmilitaryzowane. Poczta bez specjalnych zakłóceń normalnie funkcjonowała. Na terenie urzędu istniała zorganizowana Grupa Związku Solidarność, która w czasie stanu wojennego została zawieszona.

Od 1 stycznia 1986 r. powołano ponownie Obwodowy Urząd Poczty w Oleśnicy, liczący 32 UPT na terenie byłych powiatów Oleśnica i Milicz.

Kierownictwo Obwodowego urzędu Poczty w Oleśnicy sprawowali:

- od dnia 24.04. 1945 do dnia 5.09. 1945 r. naczelnik Edward Strupiński

- od dnia 5.09. 1945 r. do dnia 1.04. 1953 r. Władysław Borychowski

- od dnia 1.04. 1953 r. do dnia 1.09. 1956 r. Wacław Broda

- od dnia 1.09.1956 r. do dnia 1.10. 1957r. Dzikowiecki

- od dnia 1.10. 1957 r. do dnia 1.09. 1971 Edward Glapa

- od dnia 1.09. 1971 r. do 1988 r. Zenon Szprych.

Zapewne autorem tekstu był Zenon Szprych.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI