Błędy w uchwale RM w sprawie Pieczęci Wielkiej Miasta Oleśnicy

16.01.2008

Komisja Heraldyczna MSWiA działając w pośpiechu nie zakwestionowała projektu Pieczęci Wielkiej miasta. Projekt ten, przedstawiony w uchwale miasta, u każdego oglądającego wzbudza uśmiech politowania (m.in. z powodu niesymetryczności). Jest niezgodny z podstawami projektowania historycznych pieczęci i odbiega od praktyki "pieczątkarskiej" - jest to szczyt amatorszczyzny.

Projekt pieczęci z uchwały:
Wszystkie elementy pieczęci umieszczono niesymetrycznie i krzywo. Mniejsza obrączka (okrąg) nie leży dokładnie w środku większej. Napis "Miasto Oleśnica" umieszczono bezpośrednio na obrączce, a nie nad nią. Krój liter nie odpowiada historycznie stylowi orła. Orzeł i wstęga nie zlinearyzowane czyli niemożliwe do czystego odbijania (odbitka pieczęci oszpeci każdy dyplom). Po pewnej ilości uderzeń pokazane gwiazdki ulegną zniszczeniu.
Tak wyglądała stara uroczysta pieczęć miasta (miała średnicę 36 mm).
Tak będzie wyglądać nowa pieczęć. Dorysowane linie pokazują niesymetryczność pieczęci.

Poniżej przedstawiam wyjątek z uchwały RM Oleśnicy

§ 1

• Ustanowić wielką pieczęć Miasta Oleśnicy.

• Wielką pieczęć miasta stanowi herb uproszczony, z wyłączeniem tarczy, nad którym umieszczony jest napis: "Miasto Oleśnica". Pod herbem umieszczona jest data 1255. Po obu stronach herbu znajdują się dwa elementy ozdobne. Wzór wielkiej pieczęci Miasta Oleśnicy stanowi załącznik nr 1.

§ 2

Wielkiej pieczęci miasta nie używa się do sygnowania dokumentów urzędowych. Ma ona jedynie charakter reprezentacyjno - pamiątkowy.

Moje uwagi do sformułowań zawartych w uchwale:

Paragraf 1
Niestety, nie mam dostępu do rysunku wzoru pieczęci miasta (czy jest ona tajna?) i nie wiem jakie ma wymiary. Dlatego trudno mi ustosunkować się do opisu tej pieczęci i tej części uchwały.

Zapis "Wielką pieczęć miasta stanowi herb uproszczony" z wyłączeniem tarczy" jest błędny. Powinno być "Pieczęć ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu miasta z majuskulnym napisem otokowym: MIASTO OLEŚNICA, poniżej, oddzielona gwiazdkami data: 1255. Ponadto nie jest to herb uproszczony, a herb miasta

Paragraf 2
Powinno być napisane do czego jest przeznaczona pieczęć. Nie nalezy pisać do czego nie używa się jej. Paragraf 2 winien brzmieć np.: Wielką pieczęć używa się do sygnowania dokumentów o charakterze uroczystym (dyplomy, akty nadania, podziękowania itp).

Podobno tę pieczęć nie wykonano. Istnieje ona wirtualnie.

Minął rok od tej uchwały i dalej Wielka Pieczęc nie jest pokazana na stronie Urzędu Miasta (również nie pokazano herbów oraz flag !!!!), Jest to działanie odbiegające od normy ogólnokrajowej, bowiem większość miast pokazuje na swojej stronie internetowej symbole miasta.


Dopisano 9 stycznia 2008 r. Na stronę dodano 16.01. 2008 r.

W Panoramie Oleśnickiej z 9 stycznia 2008 ukazał się artykuł "Królewskie pieczęcie". Minęło ponad 1,5 roku od sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2006, na której zatwierdzono pieczęcie. 1, 5 roku trzeba było czekać na zdarzenie, które nie powinno dłużej trwać niż 2 tygodnie. Świadczy to, jak niepoważnie podchodzą władze Oleśnicy do symboli miejskich .


Skan artykułu z Panoramy Oleśnickiej z dnia 9 stycznia 2008 r.

Szkoda, że redakcja PO nie wyjaśniła, co przedstawia prawy górny rysunek - czy to jest nowy projekt pieczęci, czy już odbitka z nowej pieczęci? Dlaczego pieczęć pokazana pod tym rysunkiem, różni się od zatwierdzonej przez RM.

Sekretarz miasta mówi redaktorowi PO - "Zgodnie z uchwałą może być używana w trakcie różnego rodzaju uroczystości..." Daremnie szukać w uchwale, słów mówiących o tym, do czego pieczęć ma być używana. Natomiast w uchwale napisano do czego pieczęć nie jest używana. Widać, że sekretarz miasta nie zna uchwał RM, które sam opracował. Chyba te słowa znalazł w moim poprawionym tekście, który podałem wyżej.

Sekretarz miasta mówi "... jest to pierwsza w historii Oleśnicy pieczęć oficjalna, która jest opisana i ma taką formę prawną". Skąd sekretarz miasta wie, że pieczęcie miasta nie były opisane? Musiały być opisane, gdyż na tej podstawie były zatwierdzane przez książąt, landratów itp. Niemiecka uroczysta pieczęć miasta pokazana wyżej musiała być opisana i zatwierdzona. Jest to działanie normalne w każdej kancelarii miejskiej. W Muzeum oleśnickim, istniejącym do 1993 r. wszystkie pieczęcie miejskie były opisane. Również w szeregu książkach można było znaleźć ich opis.

Dlaczego gablota, w której znajdą się symbole miasta, ma być umieszczona w Sali Ślubów? Powinna być w sali Rady Miasta.

Kiedyś zgłaszałem chęć bezinteresownej współpracy przy opracowaniu symboliki miejskiej i stosownych uchwał. W każdym normalnym mieście moja propozycja byłaby przyjęta. Niestety, w Oleśnicy tylko jeden człowiek zna się na wszystkim i na wszystkim najlepiej, i nie ma zamiaru wysłuchiwać innych opinii. Dlatego cała uchwała o herbie, flagach i pieczęciach zawiera zbyt dużą ilość błędów. Należy oczekiwać, że po zmianie burmistrza, te uchwały zostaną ponownie napisane, aby nie ośmieszały już naszego miasta.

Do 2011 r. nie umieszczono w gablocie symboli miasta, jak obiecano w wyżej pokazanym artykule.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI