Strzelnica przy ul. Wileńskiej

Od 1511 r. w Oleśnicy istnieje bractwo strzeleckie. Powinno ono mieć strzelnicę rozmieszczoną poza murami miasta, aby podczas ćwiczeń nie doprowadzić do jego podpalenia (strzał w słomiany dach domu prowadzi często do jego zapalenia). Nie wiemy, gdzie umieszczona była ówcześnie strzelnica. W 1556 r. cesarz Maksymilian II nakazuje obowiązkowe ćwiczenia we władaniu bronią przez wszystkich mieszczan (obawa przed napadem wojsk tureckich). Wtedy wzrasta ranga ćwiczeń i potrzeba istnienia strzelnic z prawdziwego zdarzenia. O miejscu rozmieszczeniu pierwszej znanej strzelnicy można sądzić na podstawie sztychu M. Meriana z ok. 1650 r. - istniała ona przed Bramą Mariacką. Pisze o niej w swoim dziele także J. Sinapius. Jeszcze jest wspomniana w 1804 roku.

Być może, że w miejscu rozmieszczenia tej strzelnicy powstają zabudowania i zaistniała konieczność przeniesienia jej w miejsce bardziej bezpieczne. Może dlatego strzelnica pojawia się przy drodze prowadzącej do Bogusławic. Pomiędzy 1799-1804 r. książę oleśnicki Fryderyk August funduje murowany kulochwyt dla tej strzelnicy. Przy niej, jak to było w zwyczaju, powstaje dom strzelecki. Nie wiadomo, kiedy obok strzelnicy powstała letnia restauracja i ogród Bahns Anlagen.


Strzelnica na planie z 1928 r., leżąca przy drodze do Bogusławic


Widoczny teren strzelnicy otoczony rzędem drzew, dom strzelecki i murowany kulochwyt.
Za kulochwytem widoczny jest planowany pas zieleni miejskiej.
Za pasem zieleni widać pierwszy z wybudowanych tam budynków


Dom strzelecki i restauracja przy nim


Na planie z 1939 r. widać już, że ulica zmieniła nazwę, dom strzelecki rozrósł się, a teren przyjmuje nazwę Ogród strzelecki

Dom i Ogród strzelecki po 1933 r.

Nie wiadomo co się stało z tym budynkiem po 1945 r. Polska historia strzelnicy zaczyna być znana od 1955 r., gdy do tzw. Białych koszar przeniesiono z Zamościa Techniczną Oficerską Szkołę Wojsk Lotniczych. Wówczas na niej rozpoczęto prowadzić szkolenie strzeleckie podchorążych. Wg opinii jednego z oficerów prowadzących szkolenie - długość strzelnicy wynosiła 300 m, co całkowicie odpowiadało potrzebom ówczesnego szkolenia strzeleckiego. Strzelnicę wykorzystywano do czasu, gdy wybudowano nową w pobliżu koszar.

Jednocześnie na tej strzelnicy ćwiczyła sekcja strzelecka Ligi Przyjaciół Żołnierza. Członkiem sekcji strzelackiej był Mieczysław Rudowicz z Jeleniej Góry, który przekazał mi wspomnienia (posiada legitymację członkowską i inne dokumenty z tego okresu).

Pan Mieczysław napisał: "W latach 1956 - 57 brałem udział w treningach strzeleckich z karabinka małokalibrowego w ramach sekcji strzeleckiej LPŻ. Pamiętam kulochwyt - był on typowy, murowany z czerwonej cegły, ze skarpą z żółtego piasku. Był usytuowany we wschodniej części placu, równolegle do ul. Krzywej. Po prawej i lewej stronie strzelnicy znajdowały ziemne nasypy o długości ok. 60 - 80 m. Prawy nasyp (od strony ogródków i domków) był niższy, a lewy, od strony ulicy, wyższy. Kulochwyt ten, w pełni zabezpieczał przed przypadkowym ostrzelaniem budynków mieszkalnych stojących za strzelnicą.

Nie pamiętam czy stał tam jeszcze dom strzelecki pokazany na planie i zdjęciach. W tym miejscu (gdzie było większe zagęszczenie wysokich drzew), na początku lat 50-tych odbywały się targi. Stały tam jakieś drewniane budowle, około których stawiano kramy i kręcili się ludzie. Może to był dom strzelecki, albo jego pozostałości.". Pan Mieczysła narysował na poniższym wycinku z mapy Oleśnicy, przybliżony plan strzelnicy w pobliżu kulochwytu.


Na planie pokazano: kolorem czerwonym - mur kulochwytu, kolorem żółtym - wał z piasku,
kolorem zielonym - nasypy zabezpieczające

Nie wiem kiedy zaprzestano używać strzelnicy i rozebrano kulochwyt. Może ktoś z czytelników pamięta to zdarzenie i napisze o tym.

Pan M. Rudowicz uzupełnił tekst. Napisał "Po 1960 roku zaprzestano jej używania. W tym czasie, wszystkie strzelania odbywały się na strzelnicy w lesie (Gęsia Górka). I właśnie z powodu dużej odległości z koszar do tej strzelnicy (strata czasu na przemarsze, konieczność angażowania transportu samochodowego itp.), wybudowano w latach 70-tych nową strzelnicę na terenie przylotniskowym."

Teren strzelnicy obecnie
Przez długi czas ten teren stanowił łąkę, potem boisko. Dalej ulega przekształceniom. Na poniższych zdjęciach widać trzy rzędy drzew sugerujących, być może, trzy tory strzeleckie, względnie pozostałość ogródka przy domu strzeleckim.

     


Teren strzelnicy obecnie. Na jego końcu był kulochwyt. Z lewej i prawej strony był ograniczony rzędami drzew


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI