Marek Nienałtowski
800 lat Oleśnicy - materiały promocyjne
26.07.2007 r.

Uwaga. Na skutek pomyłki historyków przyjęto, że pierwsze wzmiankowanie Oleśnicy nastąpiło w 1189 r. i dlatego w 1989 r. obchodzono 800-lecie Oleśnicy.
W rzeczywistości pierwsze wzmiankowanie Oleśnicy nastąpiło w 1230 r.

Przy okazji obchodów 800-lecia Oleśnicy wydano wiele materiałów promocyjnych - należały do nich koperty, widokówki, karty pocztowe, pieczątki okolicznościowe, różnorodna ceramika z widokami Oleśnicy, naklejki, odznaki itp., a także medal pamiątkowy. Zachowane i dostępne pamiątki pokazano poniżej. Autorami ich byli także oleśniccy artyści oraz zaprzyjaźnieni (w szczególności R. i M. Natusiewiczowie). Niestety, nie znamy jeszcze autorów niektórych z pokazanych niżej materiałów promocyjnych.

Koperty

Szkoda, że nie znamy projektanta tych kopert i miejsca druku.

Kartka pocztowa i datownik
Z okazji świętowania rocznicy odbyła się wystawa filatelistyczna. Wydano katalog wystawy (ze zbiorów Czesława Obrębskiego. Strona przednia, tylna). Warto przypomnieć nazwiska członków komitetu organizacyjnego i szczególnie fundatorów nagród.

Poniżej kartka pocztowa wykonana w sierpniu 1989 r. w przedsiębiorstwie "Polska Poczta Telegraf i Telefon" (PPTiT) ze znaczkiem o wartości 40 zł, projektu Ryszarda Natusiewicza (zasłużonego dla Oleśnicy, był przedstawiony do Nagrody Oleśnicy). Wydrukowanie takiej kartki wymagało znacznych zabiegów władz miasta i inicjatywy społecznej.

Z okazji wystawy ukazała się notatka gazetowa, z niej wiemy, że projektantem wyżej pokazanej kartki pocztowej był art. plastyk Zbigniew Stasik. Nakład kartki wynosił 200.000 szt.(!!!). Czyli kartka mogła trafić do wielu mieszkańców Dolnego Śląska i sławić Oleśnicę. Dobrze to świadczyło o ówczesnych władzach miasta, doceniającej dużą rolę promocyjną takiej kartki pocztowej. Przypomnę, że naczelnikiem miasta był wówczas Jerzy Krawczyk, a dobrym duchem tej i wielu innych inicjatyw był Stanisław Kokot - przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Miasta Oleśnicy, którego należy teraz zapomnieć.

Z tej okazji także wykonano datownik, którym datowano wszystkie wyżej pokazane koperty. Na niektórych kopertach "800-letnich" nabijano również inne datowniki. Na jednej z nich pokazano datowniki z 1966 r., Prawy z nich poświęcony jest "21 rocznicy wyzwolenia Oleśnicy". Data ta obecnie jest przemilczana, gdyż nie pasuje do jedynie słusznej propagandy, niezależnie od tego czy mówimy o wyzwoleniu, czy zajęciu miasta.

Medal okolicznościowy

Autor oleśnicki art. plastyk Miron Błaszczak

Zobacz jak powstawał projekt medalu

Ceramika okolicznościowa - w wielu kolorach (ze zbiorów Ryszarda Bobera). Autorami rysunków na nich przedstawionych są Ryszard i Marek Natusiewiczowie

Naklejki (Projekt Danuty Obrębskiej-Kubik)

Naklejka autorstwa Mirona Błaszczaka

Odznaki przypinane (ze zbiorów Ryszarda Bobera)

Kufel od osoby pragnącej zachować anonimowość.

Kufel z okazji 800 lat
Zdjęcia pozostałych stron kufla przysłał Luk.... (17.07.2013 r.)

Wiele innych, ciekawych pamiątek (kilkanaście rodzajów) posiadają byli włodarze miasta. Jak z tego widać, rocznica ta była obchodzona bardzo uroczyście. Zorganizowano również sesję popularno-naukową, wygłoszono szereg innych referatów, wydano różne publikacje. Czy podobnie będzie na 750 lecie lokacji Oleśnicy?

Niestety, materiały promocyjne z okazji 750 - lecia pod względem ilościowym i jakościowym ustępowały tym z poprzedniego święta. Nikt nie chciał przejawienia inicjatywy mieszkańców. Prawie wszystko urządzały władze.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI