Marek Nienałtowski
Deformacja herbu Oleśnicy i nieuzasadnione zmiany koloru pola tarczy
05.11.2010 r.

Wstęp
Powodem napisania poniższego tekstu było zestawienie herbów miast Dolnego Śląska zamieszczone w dodatku do Gazety Wyborczej z 19 października 2010 r. W tym zestawieniu herb Oleśnicy wyróżniał się widocznie na tle innych herbów miast, innymi stosunkami wymiarowymi (szerokość do wysokości) tarczy herbowej.  Każdy kto się na tym zna wie, że to nie jest normalna sytuacja.

Herb Oleśnicy, zwany w Oleśnicy uproszczonym (błędne określenie) został przyjęty uchwałą Rady Miasta z 28 kwietnia 2006 r. Ta uchwała była forsowana przez burmistrza J. Bronsia, bez jakiejkolwiek konsultacji z heraldykami lub chociażby wstępnie, hobbystami heraldyki.

O tej uchwale, o żenującym poziomie, już pisałem. Niestety, dalej ona obowiązuje i przynosi wstyd miastu o 700 letniej tradycji herbowej. Pomimo tego, że przyjęto herb uchwałą - jest on ciągle zmieniany w kierunku dalszego odejścia od zasad heraldyki. Herb miasta jest swoistym znakiem towarowym i trudno sobie wyobrazić, aby ktoś o zdrowych zmysłach zmieniał parametry wymiarowe i kolory znaków np. Coca-Cola, Alfa Romeo itp. A w Oleśnicy tak się czyni. Najczęściej dochodzi do deformacji herbu (zmiany proporcji) i zmian koloru.

Deformacja herbu
Deformacja herbu pojawiła się na papierach firmowych UM, których projekt wykonała zewnętrzna firma. Firma ta najprościej dopasowała szerokość tarczy herbowej do długości napisu OLEŚNICA (ilustracja poniżej). A powinno być odwrotnie. I dlatego w tym herbie stosunki wymiarowe tarczy różnią się widocznie od tych, publikowanych w herbarzach i w uchwale RM. Niestety, UM nie zna uchwały "herbowej" lub z nią się nie liczy i nie sprawdził, czy taka zmiana jest dopuszczalna. A przecież w Uchwale "herbowej" napisano, że aureola orła ma mieć postać koła. A ściskając orła ściśnięto i aureolę, która przyjęła kształt elipsy. Czyli ten herb jest niezgodny z uchwałą. A kogo obchodzi, że coś jest niezgodne z uchwałą. Może w podobny sposób władze Oleśnicy szanują inne uchwały, czy także te mające następstwa finansowe?


Z lewej rysunek herbu z uchwały, z prawej - z papieru firmowego UM

Herb ten trafił potem do szerokiego użytkowania - w materiałch promocyjne UM, nawet na trybunę (mównicę) w sali MOKiS. instytucji miejskich itp. A z witryny UM - do Wikipedii (jak do tego doszło - jeszcze napiszę) oraz do firm wydawniczych i gazet, nawet tych o zasięgu ogólnopolskim. Obecnie zaprzestanie jego używania będzie trudne, gdyż łatwiej znaleźć herb Oleśnicy w Wikipedii, niż na stronie UM Oleśnicy i dlatego stamtąd będzie kopiowany do różnych celów. Czyli zdeformowany herb będzie długo stosowany. Co dziwne - te herby noszą w klapach garniturów władze Oleśnicy. Nawet obecnie na drukach wyborczych.

Zmiany kolorystyki herbu
Chociaż w załączniku do uchwały RM podano kolory tarczy i innych elementów herbu, to nikt, na czele z UM, nie stosuje się do nich. Prawie każdy herb ma inne odcienie kolorów lub wykonuje się przejścia tonalne kolorów. Herb uroczysty nawet umieszcza się w wydawnictwach UM w postaci "plamy" (całkowita niewidoczność szczegółów) lub bez kolorów, na dowolnym tle. Jest to niedopuszczalne.

Powyżej pokazałem wycinek z ulotki wydanej niedawno przez UM. Jest na nim herb niezgodny z uchwałą. Także zamiast czarnej obwódki ma białą i zastosowano przejście tonalne kolorów (czego na ilustracji internetowej nie widać). Ponadto herb miasta nie służy do ozdoby druku reklamowego i nie powinien być pokazywany w postaci obróconej o jakiś kąt.

Jak nie należy przedstawiać herbu Oleśnicy
W miastach, które cenią swój herb, stworzono zasady umieszczania ich w materiałach urzędowych i promocyjnych. W najlepszy sposób - w postaci zrozumiałego rysunku przedstawił je niedawno Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (CHWAŁA MU ZA TO). Te zasady należy wywiesić w UM Oleśnicy oraz powiadomić o nich niektóre wydawnictwa, pracujące dla potrzeb promocji miasta. Pokazałem je poniżej.


Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/uploads/media/Niedopuszczalne_uzycie_herbu.pdf

Wniosek

Po tym jak o tym napisałem - zaczęto wycofywać "ściśnięte" herby, ale nie wszędzie. Np. władze Oleśnicy występują w MOKiS na trybunie, na której znajduje się ten herb.

Zbieżne:

Moje pismo do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie błędów w herbach Oleśnicy

Odpowiedź Komisji Heraldycznej MSWiA na moje pismo


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI