Przyjęto błędny herb Oleśnicy.
30.04.2006 r.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2006 r. samorząd przyjął uchwałę o fladze, barwach, herbie i hymnie Oleśnicy (symbolach miasta). Uchwała ta nie była poprzedzona dyskusją na łamach prasy, nie odbyło się na ten temat posiedzenie Towarzystwa Przyjaciół Oleśnicy. Nie ogłoszono komunikatu, że trwają prace nad nową uchwałą i zaprasza się mieszkańców do składania propozycji (podobnie, jak to czyniono w innych miastach). Uznano, że mieszkańcy są ciemni, niegodni i mało uświadomieni, żeby podpowiadać najjaśniejszej władzy.

Opracowane projekty (wzory) symboli wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym, zostały jakoby wysłane (ale bez konsultacji społecznej) do Komisji Heraldycznej przy MSWiA. Nie wiadomo czy wymagane przepisami uzasadnienie wykonano i kto je wykonał. Prawdopodobnie oprócz pracowników w UM - nikt inny nie czytał uzasadnienia. Wiadomo jedynie, że Komisja otrzymała jako załącznik "Zapiski Oleśnickie" nr 1. Herb i barwy miasta, wydane w 1992 r. przez TPMO. Nie sądzę, aby powiadomiono komisję o istnieniu tej strony www, w której znajduje się najobszerniejszy materiał dotyczący herbów i flagi Oleśnicy.

Komisja Heraldyczna w przedstawionej uchwale (odpowiedzi) ustosunkowała się merytorycznie do flagi miasta, zakwestionowała używanie dużego herbu Oleśnicy. Dlatego zapewne nie ustosunkowała się do jego błędnych kolorów, kształtu elementów i opisu herbu (przypominającego wypracowanie ucznia gimnazjum). Zaleciła jedynie zmianę postaci małego herbu. Pozostałe projekty elementów symboli miejskich Komisja uznała za pozytywne.

Po przysłaniu opinii Komisji Heraldycznej do UM - można było przystąpić do podjęcia uchwały "w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy". W Panoramie Oleśnickiej z 5 maja 2006 w artykule "Herbowo, nerwowo" umieszczono pokłosie dyskusji na sesji Rady Miasta poświęconej przyjęciu tej uchwały (jeden radny zabrał głos, innych to nie interesowało) i przytoczono słowa burmistrza "Nasz projekt wychodzi naprzeciw wszystkim zaleceniom Komisji Heraldycznej". I nie jest to całkiem prawda.

HERB MAŁY
Urząd Miasta nie zastosował się do zaleceń Komisji, która widziała celowość użycia innego rysunku herbu miasta (cytuję - Komisja podtrzymuje swoją uwagę (...), że pod względem sztuki heraldycznej poprawniejszy jest rysunek herbu miasta Oleśnicy zamieszczony w wydawnictwie Miasta Polskie w Tysiącleciu). Umieszczony w tym wydawnictwie rysunek orła św. Jana znajdował się w herbie miasta używanym do 1989 r. ( i także w XIX w.) i był on bardziej heraldyczny w swojej postaci. Jest on pokazany poniżej z prawej. Ale jego przyjęcie byłoby niekorzystne prestiżowo dla władz miasta (figuruje on na mojej stronie i moim projekcie herbu !), ponadto należałoby zmienić cały rysunek herbu.

Tak będzie wyglądał mały herb Oleśnicy (słaba kopia z Uchwały RM).
Tak mógłby wyglądać herb zalecany przez Komisję Heraldyczną

Dlaczego w przyjętym herbie małym (wyżej z lewej) orzeł św. Jana jest wąski i ma dziwny kształt wstęgi? Jest to niestety, wynik niewiedzy twórców symboliki miejskiej i uchwały. Taki kształt orła i wstęgi to wynik ograniczeń narzuconych przez kształt kartusza. Pokazano to na poniższym rysunku.

Po umieszczeniu tych elementów w dużej tarczy hiszpańskiej - należało je powiększyć i dopasować do kształtu oraz większych rozmiarów tej tarczy.


HERB MIASTA OLEŚNICY

Podstawą obecnie przyjętego herbu Oleśnicy jest jego wersja opracowana w 1989 r. Zawiera ona szereg błędów, o których pisałem na stronie. Najwidoczniejszy błąd to pojawienie się innego koloru wierzchu labrów i wież niż kolor tarczy. Komisja Heraldyczna nie ustosunkowała się do tej postaci Herbu Miasta Oleśnicy (poprzednio nazywanym - dużym, uroczystym itp.). Czyli herb ten (pokazany poniżej) został przyjęty w uchwale RM bez opinii Komisji, co także kłóci się ze słowami burmistrza (chyba, że taka opinia istnieje? Niestety, nawet radny nie mógł jej uzyskać).

Opis herbu z paragrafu 2 pkt 1 Uchwały Rady Miasta

Herbem Miasta Oleśnicy jest wizerunek orła białego; będącego symbolem świętego Jana Ewangelisty z głową zwróconą w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami. Głowa orła otoczona jest aureolą w kształcie koła w kolorze żółtym. W szponach orła umieszczona jest żółta wstęga z napisem "S+IOEVAN". Orzeł umieszczony jest w czerwonym polu. Nad tarczą z orłem świętego Jana Ewangelisty umieszczony jest biało-żółty hełm rycerski z klejnotem herbowym w postaci żółto-białej korony i białego księżycowego sierpu z białym krzyżem pośrodku umieszczonym na czarnym tle oraz osadzonymi na sierpie trzema wieżami blankowymi o spiczastych dachach w kolorze bordowo - czarnym. Całość ozdobiona jest bordowymi labrami.

Ten opis jest wynikiem niewiedzy heraldycznej jego autorów. Autorzy uchwały i rysunku herbu nawet nie chcieli sięgnąć do dowolnej podstawowej książki o heraldyce np. Herbarz rodowy, napisanej przez członka Komisji Heraldycznej prof. Alfreda Znamierowskiego. Wystarczy otworzyć rozdział "Tynktury" i zobaczyć jakie kolory są stosowane w heraldyce). Błąd drukarski, powodujący pojawienie się innego odcienia czerwonego koloru w herbie przyjętym w 1989 r. został uznany za zamierzony (uzasadniony) i nazwany bordowym. A przecież kolor bordowy zastosowany w przyjętym herbie nie jest używany! Od zawsze kolor labrów i wież był czerwony, taki sam jak na tarczy. Wystarczy popatrzeć na herb z 1597 r. Dlaczego kolorystykę tego najstarszego herbu Oleśnicy - władze miasta nie uznały za podstawę do opracowania współczesnego herbu? Dlaczego przyjęto zamiast typowei tarczy - kartusz, którego nikt nie potrafił prawidłowo przerysować z witraża. I taki pseudokartusz z wieloma nieistotnymi elementami znalazł się w herbie. Ten kartusz ponadto ogranicza mozliwość pełnej prezentacji orła i wstęgi z napisem oraz przytłacza go.

Umieszczenie w uchwale sformułowania, że korona (szlachecka) jest koloru zółto-białego, hełm jest biało-żółty, a wieże są w kolorze bordowo-czarnym - to także przykład kompletnej niewiedzy itd. W wielu miejscach opis nie odpowiada rysunkowi. Np. napisano w uchwale o tarczy herbowej - natomiast na rysunku jej nie ma (jest kartusz); orzeł stoi na wstędze, a w uchwale napisano, że trzyma ją w szponach. Napisano o zółtym kolorze wstęgi, a na rysunku pokazano inny kolor. Opis herbu w paragrafie 2 pkt 1 Uchwały RM odbiega od stosowanego i zawiera błędy w opisie, nazewnictwie (wieża blankowa?), a nawet ortograficzne (sierpu?). I taki herb został przyjęty przez Radę Miasta! Niżej pokazałem jakie podstawowe błędy zawiera rysunek herbu.

Zastosowane błędy eliminują ten herb. Przyjmując go obecne władze Oleśnicy ośmieszyły nas na wiele lat.

 

Tak będzie wyglądał przyjęty obecnie herb Oleśnicy.

I słusznie mówił w trakcie dyskusji na posiedzeniu RM burmistrz - "Nie przyjmujemy herbu XIV-, XV-, czy XVI- wiecznej Oleśnicy" i ... ten został właśnie przyjęty, bowiem jest graficznie oparty na herbach z tego okresu. I dalej burmistrz mówił "Ale symbol - herb Oleśnicy XXI wieku" i ... taki herb nie przyjęto (np. podobny do poniższego).

Tak mogłoby wyglądać współczesne przedstawienie herbu Oleśnicy. Koncepcja autora strony. Rysunki labrów i hełmu z koroną użyczył autor herbarzy szlachty polskiej - Tadeusz Gajl

Ten nieprzyjęty wariant, to właśnie graficzne przedstawienie herbu XXI w., wykonane komputerowo, proste, wyraźne, czytelne - łatwe do drukowania, wycięcia na ploterze, powiększania (nawet do 40 metrów), pomniejszania (kształt herbu będzie czytelny po zmniejszeniu do 2-3 cm, np. do umieszczenia w pieczęci), wykonywania w innych postaciach (np. płaskorzeźby). Jest to w końcu herb, który pokazuje jego pochodzenie od Piastów Śląskich i polskie korzenie Oleśnicy. Natomiast herb, który przyjęto - ten patriotyczny czynnik wstydliwie ukrywa. Czy to przystoi w okresie, gdy tak dużo mówi się o odrodzeniu znaczenia patriotyzmu. Czy ta czerwono-bordowa plama narysowana bez sensu ma promować Oleśnicę, miejscowość o ponad 750. letniej tradycji? Czy władzom Oleśnicy było żal wyasygnować 1,5-2 tys. złotych na zlecenie narysowania herbu jakiemuś dobremu artyście-heraldykowi, z dużym doświadczeniem w tym kierunku?

Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że czerwono-bordowa plama bez widocznych szczegółów wisząca na łańcuchu na piersi burmistrza będzie ośmieszać noszącego łańcuch (burmistrz to powinien uwzględnić). Natomiast "łańcuchowy herb" symbolizujący XXI w. będzie łatwy do wykonania na każdej frezarce. Ale fakt, że ja taki herb proponowałem - całkowicie go dyskwalifikuje w oczach władz miasta. Wobec tego przyjęto stary rysunek herbu, pełen błędów i nieodpowiadający XXI-wiecznym aspiracjom Oleśnicy.

Przytaczam wypowiedź burmistrza w dyskusji na posiedzeniu Rady Miasta. Każdy może sobie wyrobić pogląd na temat wiedzy burmistrza i wprowadzania radnych w błąd.

Odpowiedź Burmistrza Miasta Oleśnicy Jana Bronsia - stwierdził, że nie przyjmujemy herbu XIV-XV wiecznej Oleśnicy lecz symbol Oleśnicy XXI wieku. Podstawą jego przyjęcia jest wola Rady oraz podstawy prawne, czyli po przygotowaniu herbu uzyskanie opinii komisji heraldycznej. Zaznaczył, że przedstawiony projekt herbu uwzględnia wszystkie wnioski komisji heraldycznej [nieprawda - uwaga autora strony]. Punktem wyjścia jest "historyczne dziedzictwo przeszłosci" a nie herb z okresu XII, czy XVI wieku. Celem przedstawionego państwu projektu jest stworzenie herbu, z którym będziemy się najlepiej i najchetniej utożsamiali i, który bedzie najlepiej okreslał "nasze działania promocyjne". Dyskusje na temat wyrazistości tarczy Burmistrz uznał za bezprzedmiotowa, gdyż niezależnie od opinii na temat zródeł herbu przyjmujemy współczesny herb sięgajacy do zródeł i będacy ich przetworzeniem. Jest to herb, który "bazując na przeszłosci ukierunkowany jest na przyszłośc". Zwrócił także uwage, że herb został opracowany i skonsultowały ze specjalistami w zakresie heraldyki [nieprawda - uwaga autora strony] przez nieżyjacego już Pana Stanisława Kokota. Na zakończenie skierował się do Radnych z prośbą o przyjecie przedstawionego projektu herbu w proponowanym kształcie i wyglądzie.

Mój opis herbu Oleśnicy
Zwięzły i przejrzysty opis herbu nazywa się blazonowaniem. Język blazonowania ma swoją specyfikę. W oparciu o blazonowanie powinna istnieć możliwość jednoznacznego narysowania herbu. Poniżej przedstawiono pierwszą próbę (!) blazonowania. Wymaga ono jeszcze opinii heraldyków. Przyjęto terminologię wg książki A. Znamierowskiego.

W polu czerwonym biały orzeł św. Jana Ewangelisty, głowa w złotym (żółtym) nimbie, skrzydła rozpostarte do lotu, stoi na białej wstędze z czarnym napisem S+IOEVAN.
Klejnot: Srebrny (biały) półksiężyc barkiem w dół z takimż zaćwieczonym krzyżem łacińskim po środku, w półksiężycu trzy czerwone blankowane wieże ułożone w skos, słup i lewy skos, każda ze spiczastym dachem z czarną gałką, czarną bramą i dwoma czarnymi oknami. Labry czerwono-srebrne (białe).

Jeszcze inny bardziej skrótowy opis klejnotu: "Srebrny półksiężyc, z jego środka takiż krzyż..."

Uwaga do blazonowania - jeśli zwrot głowy orła skierowany jest w prawo - nie zaznacza się tego w opisie. Treść "labry czerwono-srebrne" oznacza w skrótowym zapisie, że wierzch ich ma kolor czerwony, a spód kolor srebrny (biały).

Od początku mojej walki o symbole miejskie proponowałem na tej stronie, aby kompleksowe ich opracowanie zlecić artyście-heraldykowi. Jest to stosunkowo niewielki koszt. I niestety, nigdy władze na to nie przystały. I zabrnęły w ślepą uliczkę przyjmując głupawy herb miasta.

Więcej o propozycjach herbu Olesnicy.

Uwaga. Po przyjęciu przez Radę Miasta herbu dużego i małego, w którym orzeł św. Jana ma zółte (złote) nogi - wydrukowano i rozwieszono mały herb, w którym orzeł ma białe nogi. Tak więc w herbie dużym (wiszącym przed wejściem do UM) orzeł ma złote nogi a w innych miejscach wisi orzeł z białymi nogami. Paranoja.


Zobacz równieź Błędy w uchwale RM w sprawie pieczęci

Zobacz również Błędy w uchwale w sprawie flag miasta

Dyskusja na Radzie Miasta, na której burmistrz Bronś opowiadał bzdury i klamał http://files.olesnica.pl/protokol_40_2006.pdf


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI