Marek Nienałtowski
Herb piastowskich książąt oleśnickich wzorcem do wykonania herbu wielkiego mistrza krzyżackiego w Malborku

Pan Ryszard Rząd z Muzeum Zamkowego w Malborku przysłał ciekawą informację związaną z herbem piastowskich książąt oleśnickich rozmieszczonym na wieży zamkowej w Oleśnicy. Okazuje się, że ten herb stał się wzorcem do wykonania w 1913 r. herbu upamiętniającego wielkiego mistrza krzyżackiego Dietricha von Altenburg (1335 - 1351). Herb ten zatem rozmieszczono na jednej z bram zamku malborskiego.

Fotografia oleśnickiego herbu, pokazana niżej, pochodzi z 1913 r. i zamieszczona jest w jednym z roczników odbudowy („Marienburg Baujahr 1913”, s. 42).

Fotografia herbu księstwa Piastów oleśnickich wykonana przed 1913 r.
Fotografia herbu wielkiego mistrza krzyżackiego Dietricha von Altenburg wykonana w 1913 r. wg wzorca herbu oleśnickiego
(źródło obu fotografii Ryszard Rząd)

Jak widać na zdjęciu herbu wielkiego mistrza - zachowano ogólną postać herbu średniowiecznego i w szczególności prawie dokładnie odwzorowano hełm i chustę (labry). Natomiast widoczne jest, że herb księstwa oleśnickiego został przedstawiony w odbiciu zwierciadlanym.

Herb z zamku oleśnickiego
Ten sam herb w odbiciu zwierciadlanym
pokazanym na powyższym zdjęciu

Czyli i heraldycy z Malborka również widzieli nieprawidłowość w przedstawieniu herbu na wieży zamkowej. Być może herb z zamku oleśnickiego stanowił element kompozycji heraldycznej składającej się z dwóch herbów (herby w ukłonie heraldycznym). np. ojca i syna (koncepcja)

Z porównania zdjęcia z 1913 r. i obecnie wykonywanych wynika, że herb z zamku oleśnickiego uległ po 100 latach zauważalnej degradacji.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI