Sprawozdanie z VII wejścia do krypty Podiebradów w Oleśnicy

10 lipca 2012 r. odbyło się, na prośbę dra Piotra Oszczanowskiego, kolejne wejście do krypty. Nie uczestniczył Wiesław Piechówka, ze względu na konieczność udziału w pracach przy sgraffito na zamku oleśnickim. Celem wejścia (może ostatniego) było poszukiwanie punc na sarkofagach i dalsza ich identyfikacja. Ponadto P. Oszczanowski wykonywał zdjęcia elementów sarkofagów dla dalszej ich naukowej analizy i wykorzystania w wykładach dla studentów historii sztuki.

Punca na sarkofagu księcia oleśnickiego na Bierutowie Henryka Wacława
P. Oszczanowski odkrył tylko jedną puncę, pokazaną na poniższym zdjęciu.


Punce konwisarskie

W oparciu o widok puncy - zostanie zidentyfikowany konwisarz - twórca sarkofagu księcia Henryka Wacława. Wstępnie P. Oszczanowski sądzi, że jest to oleśnicki rzemieślnik.

Identyfikacja konwisarza oleśnickiego
Dodano 6.01.2013 r.
Dr Piotr Oszczanowski napisał "... autorem sarkofagu księcia Henryka Wacława Młodszego był niejaki Balthasar Mentzel (vel Mäntzel), konwisarz oleśnicki!!! Był on synem Christopha ze Świdnicy i 30 września 1636 r. poślubił on Hedwigę, córkę woźnicy Hansa Reumanna w Oleśnicy. Zapewne w tym też czasie uzyskał prawa miejskie w mieście oraz tytuł mistrzowski. Drugi raz nasz rzemieślnik ożenił się, jako wdowiec, 9 października 1657 r. z Ursulą, córką oleśniczanina Hansa Adolfa. Mentzel zmarł w Oleśnicy i pochowany został 22 marca 1671 r. w kościele zamkowym. To właśnie zapewne jego punca znajduje się na sarkofagu.

Po odpowiednim "obrobieniu" jej zdjęcia wyraźnie widać na niej monogram B oraz M i pomiędzy tymi literami jest profilowana, smukła cynowa konew. Oprócz tej puncy mistrzowskiej są tu - po obu jej stronach - dwie punce miejskie z oleśnickim orłem (podobne, jak na oleśnickich wyrobach złotniczych)."

Tak więc dzięki wielkiemu zainteresowaniu dra P. Oszczanowskiego - Oleśnicą i jej zabytkami - znamy nazwisko konwisarza, twórcy sarkofagu księcia Henryka Wacława, rzemieślnika oleśnickiego. Świadczyć to może także o silnym ośrodku konwisarskim w Oleśnicy. Być może, że Balthasar Mentzel był także twórcą innych sarkofagów w krypcie?

Drugi konwisarz oleśnicki
Dodano 23.02.2013 r.

Dr Piotr Oszczanowski napisał: "W opraciu o materiał archiwalny Erwin Hintze podal, że "oleśnickiemu konwisarzowi Georgowi Gregerowi zostalo w 1662 roku - za wykonaną przed rokiem dla książęcego konduktu pogrzebowego cynową trumnę - rachunek zaplacony". Biorąc pod uwagę wspomnianą powyżej datę (1661), to mamy prawo przypuszczać, że owa "cynowa trumna" ("Zinnsarg") była tą, która skryla szczątki doczesne pierworodnego dziecka księcia Sylwiusza Nimroda, trzynastoletniej księżnej Anny Zofii, zmarłej 13 kwietnia 1661 roku, a pochowanej w krypcie 26 października. Czyli znamy kolejnego konwisarza - Georg Greger z Oleśnicy. Powyższa informacja zawarta jest [w:] Erwin Hintze, Formengeschichte des schlesischen Zinns, "Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift", Neue Folge, Bd. 8 (1924), s. 65. Świadczy to też, że należy szukać jej śladów na kilkunastu blachach, a nie na pozostałościach drewnianej trumny stojącej w rogu krypty.

Potwierdziła się informacja o prawidłowej identyfikacji sarkofagu Jerzego - syna Karola II
Przy pierwszej analizie nie zauważono na ścianie czołowej pokrywy żadnych informacji. Obecnie, korzystając z lepszego światła P. Oszczanowski zauważył datę śmierci 1587, co potwierdza prawidłowość wcześniejszej identyfikacji tylko w oparciu o małowidoczny napis GEORGI.

Pokrywa sarkofagu z postacią aniołka i datą 1587. Kliknij, aby powiększyć
Widok sarkofagu ks. Jerzego

Identyfikacja sarkofagu Jerzego Joachima
Był piątym synem księcia Karola II i księżniczki Elżbiety Magdaleny brzeskiej. Urodził się 18 listopada 1597 r. w Oleśnicy, ochrzczony 15 grudnia. Zmarł 21 lipca 1598 r., pochowany uroczyście 6 sierpnia 1598 r. w krypcie książęcej w Oleśnicy. Kazania okolicznościowe wygłosił wtedy znany nam z późniejszej historii Oleśnicy superintendent Melchior Eccard. Mały książę był od urodzenia bogaty, bowiem stał sie właścicelem dużych dóbr Jeviśovice na Morawach, które mu zapisała ich właścicielka. Po zmarłym synu dobra odziedziczył dwa lata później Karol II, co było rzadkością, bo zazwyczaj dobra dziedziczy się po rodzicach (tekst wg. Głogowski S. Genealogia Podiebradów. Gliwice 1997).


Mały sarkofag - drugi z lewej został zidentyfikowany jako podiebradzki,
ale nieznane było imię dziecka w nim pochowanego

Dysponując mocnym żródłem światła można było przy jego odpowiednim ustawieniu uzyskać cień w wyrytych literach i wtedy P. Oszczanowski zauważył na pokrywie napis GH ZM, czyli Jerzy książę z Ziębic.


Czołowa strona pokrywy sarkofagu z zauważalnym herbem Podiebradów i monogramem GH ZM


Z lewej ledwo widoczny zarys liter GH, z prawej - ZM. Analogiczny zapis znajduje się na wyżej opisywanym sarkofagu Jerzego

Potem po analizie zdjęć, na bocznej ściance udało się odczytać (dzięki lepszemu aparatowi fotograficznemu) napis GEORG J... dalej niewidoczny. Niżej znajdowała się data 1597.


Na tej części pokrywy znajduje się m.in. imię GEORGI lub GEORG J

Na podstawie tych informacji - można przyjąć, że ten sarkofag należy do księcia Jerzego Joachima. To zdjęcie poprzez obróbkę komputerową będzie jeszcze analizowane i może pojawi się dodatkowa informacja.

Dodano 15..08.2012
Dr P. Oszczanowski odczytał ostatecznie, że napis brzmi Herr Herr Georg Io - co bez wątpienia oznacza, że jest to sarkofag Jerzego Joachima.

Wnioski

  1. Kolejny raz dzięki udziałowi P. Oszczanowskiego w penetracji krypty - udało się odnaleźć nową puncę i zidentyfikować kolejny sarkofag.
  2. Pozostały do zidentyfikowania jeszcze dwa sarkofagi podiebradzkie.
  3. Pozostaje dalej szukać śladów sarkofagów I żony Karola II i dzieci z tego małżeństwa.

Zbieżne:
Krypta Podiebradów
Identyfikacja sarkofagów
Sarkofag Karola II Podiebrada
Opowiesci z krypty
Poszukiwania krypty przy pomocy geo-radaru
Wyniki badan geo-radarem
Sprawozdanie z IV wejscia do krypty
Sprawozdanie z V wejscia do krypty
Sprawozdanie z VI wejscia do krypty (I)
Identyfikacja_wykonawcy_sarkofagu Karola Fryderyka

Konserwacja sarkofagów
Wsparcie UE w konserwacji krypt
Sarkofagi z PszczynyOd autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI