Marek Nienałtowski
Matthäus Appelles von Löwenstern
(biografie M.A.v. L. zawierają różne fakty, często wzajemnie sprzeczne)

Matthaus Appelt - przyszły muzyk i poeta urodził się w Prudniku 20 kwietnia 1594 r. w rodzinie rzemieślniczej (ojciec był siodlarzem). W latach 1610-1613 uczył się w gimnazjum w Brzegu. Następnie w okresie 1613-1625 przebywał w Głubczycach, jako nauczyciel i kantor w kościele. Pisze i komponuje utwory kościelne - staje się znany (wówczas uczył późniejszego poetę i przyjaciela - Wenzela Scherffera von Scherffensteina, który m.in. tłumaczył wiersze J. Kochanowskiego). W 1625 r. ze względu na niebezpieczeństwa wojny trzydziestoletniej skorzystał z zaproszenia księcia bierutowskiego Henryka Wacława i przyjął stanowisko muzyka nadwornego. Prowadził kapelę dworską oraz chór. Był również finansistą książęcym, organistą, kantorem, a od 1626 r. również dyrektorem szkoły książęcej, jednak przede wszystkim kompozytorem wielu dzieł służących liturgii. W listopadzie 1628 r. na okazję konsekracji kościoła w Zbytowej skomponował utwór muzyczny pt. Pan Bóg Izraela (Herr Got Israel). W 1630 r. ułożył większość z czterdziestu pieśni wykonanych podczas „ostatniej drogi" żony Karola II - księżny oleśnickiej Elżbiety Magdaleny.

Przyjaźnił się wóczas z bierutowskim poetą Davidem Behmem (ur. 2.4. 1605 Bierutów † 9.2. 1657), kapelanem księcia Henryka Wacława i pierwszym proboszczem w Zbytowej, a od 1638 kapelanem księcia Karola Fryderyka w Oleśnicy. Także pozostawał w przyjaźni z poetą Andreasem Tscherning. Zapewne spotykał się z lutnista książęcym Esaiaszem Reusnerem Starszym oraz wspólpracował z muzykiem i poetą Tobiasem Zeutschnerem.

W 1631 r. cesarz Ferdynand II nadaje mu tytuł Radcy Cesarskiego, a w 1634 r. nobilitował go z predykatem von Löwenstern (herb z prawej). W 1635 staje się kapelmistrzem książąt oleśnickich. Jako doradca księcia złożył w 1637 r. swój podpis na akcie nadania praw miejskich Międzyborzu.

Pierwsza żona zmarła w 1636 r. W 1637 r. ponownie ożenił się z wdową Barbarą von Tarnau und Kühschmal, dzięki której stał się właścicielem Langenhof (Karwińca) k. Bierutowa. Wtedy do nazwiska dodawał - auf Langenhof. Po śmierci księcia w 1639 r., staje się sekretarzem księcia Karola Fryderyka w Oleśnicy. Od niego otrzymał dożywotni tytuł radcy i administratora dóbr oleśnickich.

W Oleśnicy powstał dedykowany księciu Karolowi Fryderykowi, jego żonie, córce oraz innym książęcym personom - zbiór 30 pieśni świeckich, jedno- i wielogłosowych, opatrzonych wspólnym tytułem Fruelings - Mayen (strona tytułowa z lewej - własność BUW), wydany we Wrocławiu w 1664 roku w drukarni Baumanna G. juniora. Egzemplarz zachował się w Bibliotece UWr. Wtedy także został wydany zbiór pieśni Geistliche Kirchen-und Hauß-Music.

Po zajęciu zamku oleśnickiego przez wojska szwedzkie kompozytor przeniósł się wraz z księciem do Wrocławia. Zamieszkał wówczas w pobliżu wrocławskiej rezydencji książąt oleśnickich. Nie wiadomo, kiedy porzuca służbę u księcia, czy dopiero po jego śmierci w roku 1647?

Zmarł we Wrocławiu 11. 04. 1648 r., pochowany został w kościele św. Marii Magdaleny (?).

Uwaga. W literaturze oleśnickiej wspomina się, że kompozytor również wspólpracował z księciem Sylwiuszem Nimrodem. Nie sądzę, aby była to prawda. Może się widzieli przy okazji "przekazywania obowiązków"?

Zespół muzyczny Auras gra utwory kompozytora - odtworzyć można klikając (lub kopiując) poniższy link.

https://youtube.com/playlist?list=PL2WdBK1aVp4p2f8tonRj0daStgst74TpW


Literatura
Hasło
"Löwenstern" w Google
Drożdżewska A. Życie muzyczne w Oleśnicy w XIX w. Praca magisterska. Wrocław 2004


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI