Marek Nienałtowski
Świadectwo cechu siodlarzy z Oleśnicy

W 1811 r. zniesiono średniowieczny system cechowy i wtedy ich ranga uległa obniżeniu. Mimo tego, w dalszym ciągu dbano, aby do zawodu dopuszczać tylko osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Należało zdać egzamin z ucznia na czeladnika i z czeladnika na majstra. Czym bogatszy cech, tym świadectwo kwalifikacji było bardziej eleganckie i artystycznie wykonane. Bywały one oprawiane w ramy i wisiały w każdym warsztacie. Jeszcze w XVIII w. wykonywał je pisarz pisząc ręcznie tekst "z zawijasami" i tym samym piórkiem malując herb miasta (księcia oleśnickiego) i herb cechu. Z tego powodu koszty świadectwa były wysokie. W XIX w. świadectwa projektował artysta-litograf i były one potem drukowane w dużym nakładzie. Poniżej wzór takiego świadectwa, w którym informacje ogólne są wydrukowane, a w wolne miejsca wpisywano ręcznie wymagane dane o rzemieślniku. Przewidziano równie miejsce na herb miasta, naniesiony przy pomocy stempla i miejsce na stempel cechu.


Świadectwo cechu siodlarzy. Źródło Ebay.de. Kliknij aby powiększyć

Powyższe świadectwo z 1884 r. jest cenne dla historii miasta, bo pokazuje rysunek ówczesnego herbu Oleśnicy i pieczęć cechu siodlarzy.

Wstemplowany herb Oleśnicy
Pieczęć cechu siodlarzy

Powyższy herb nie był jeszcze pokazywany w literaturze oleśnickiej. Ma widoczne błędy (np. nimb zamiast otaczać głowę orła, znajdują ponad nią) chyba dlatego został prędko zmieniony. Natomiast stempel ma dużą wagę. bo pokazuje, że jeszcze w końcu XIX w. istniał cech siodlarzy i powstał w 1636 r., czyli za Podiebradów i w trakcie wojny trzydziestoletniej, w której zapotrzebowanie na siodła było najwyższe.

Po wpisaniu do przeglądarki Lehrbrief pojawią się dziesiątki takich ozdobnych świadectw wykonanych przez litografów. Są one obecnie piękną ozdobą mieszkań. Dzisiaj wykonuje się takie świadectwa komputerowo lub w gorszym przypadku kupuje w sklepie i ich poziom artystyczny ulega obniżeniu. Chociaż świadectwa rzemieślnicze w Oleśnicy w dalszym ciągu mają wyższy poziom typograficzny i artystyczny, niż dyplomy dodawane do niedawna do Nagrody Oleśnicy.

Ręcznie wykonany dyplom czeladniczy nadanym prawie 100 lat wcześniej oleśnickiemu słodownikowi Zygmuntowi Krause przez księcia Karola Christiana Erdmanna

Dyplom honorowego obywatela Oleśnicy z 1896 r.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI